19.Tüm insanları ve varlıkları sevmeye veya kendisini sevdirmeye insanın gücü yetmez. Önermesinin eksiğini tamamlayınız yada alternatifini gösterip ret ediniz. İpucu;dini aşamazsınız (hadis)

 

C 19.Dünyada milyonlarca insan, varlık var. Hepsi farklı düşünce  farklı karakterlerde. Bencili, insancılı,  safı, kurnazı, aptalı, zekisi, namuslusu, namussuzu… Biz bunların hepsini sevecek kadar geniş olsak da içlerinden elbet biri bizi sevmeyebilir. Yudum GÜRER

C 19:Din insanları sevmeyi ve hoş görüyü öneriyor.Fakat bizden olanı severiz kafiri

sevmeyiz. Berna AYIN

C 19:Normal de olması gereken sevmek ve sevilmektir:Ancak insan denen varlık ne herkesi sevebilir nede kendisini herkese sevdirebilir. Kamuran BALYEN

C 19. Tüm insanları ve varlıkları sevmeye veya kendisini sevdirmeye insanın gücü yetmez. Önermenize katılıyorum. Özden CALP

C 19.Bütün insanları sevmek Mevlana'nın özlü sözüyle''Kim olursan yine gel'' Yunus Emre'nin ''Yaratılanı sevdim yaratandan ötürü'' düşüncesiyle evrensel bir bakış açısıyla bütün insanları ve insanlığı sevebiliriz. Böylece insanlar arasındaki kin ve haset duygularını yenebiliriz. Örneğin;2007 yılının Mevlana yılı olduğunu gösterebiliriz. Selçuk İNCE

C 19. Yaratılanı sev Yaratandan ötürü… Bu İslam dininde bir düsturdur. Ancak bütün varlığın seni sevecek diye bir kaide yoktur. Yakup EKİNCİ

C 19. Kalpleri evirip çeviren Allah tır. Değil tüm insanları çevremizdekilerin bile ne kadar sevgisine sahibiz ki.          Bin bir türlü insan var.Belki binde birini zor seviyoruzdur. Muharrem Polat

C.19:Çünkü o insanları ve varlıkları sevecek kadar sevgi dolmaz ancak tek aşk Allaha olan ilahi aşkta ortak noktada buluşulur diğer var olan maddeleri insanlara sevdirmek sadece onlara sunum yapmak olur. Caner ÖZDEMİR

C 19. Doğru bir önermedir. Sevmek ve sevilmek insanın olmazsa olmaz gerekli ihtiyaçlarındandır. Bu ikisi birbirini tamamlamaktadır. Mizbah KARATAŞ

C 19.Dünyada ve ülkemizde birçok düşünce çatışmaları vardır. Böyle bir konumda herkesi sevmek veya herkes tarafından sevilmek mümkün değildir. Zaten olmamalıdır. Taraf olmak gerekir. Yani herkesi sevmeyeceksin fakat herkese saygı duyacaksın. Süleyman SENEM

C 19.İslam dini evrenseldir herkesi kucaklar o kadar güzelliği olmasına rağmen batılılar tarafından sevilmediği gibi. Ferhat ÇENBER

C 19. İnsan aynı âlemin farklı parçalarıdır. Farklı olduğu için tüm insanları sevmesi ve kendisini sevdirmesi mümkün değildir. Emine YARBA

C 19.Aslında tüm insanları sevmeye insanın gücü yeter çünkü biz yaratılanı severiz Yaratandan ötürü ama hakikaten kendimizi Allah bizi sevdirmediği sürece hiç kimseye kendimizi sevdiremeyiz.(Allah bir kulunu sevdimi bütün meleklerine o kulu sevmelerini söyler meleklerde o kulu sevmeleri için tüm kulların kulaklarına sevilen kulun ismini fısıldarlar.) Ayşegül CAN

C 19 Mükemmeli arzulamak her zaman hüsran ile sonuçlanmıştır. Bu yüzden insanlar karakterlerinin gereğini yapmalılar. Ne aptalca bir hümanizme dalmaya ne de şöhretperestliğe aldanmamalıdırlar.Karakterlerine teslim olmalıdırlar.Böylelikle huzur elde edilmiş olur. Hatice KAPLAN

C 19. İnsandan insana değişir tüm insanları ve varlıkları sevenler vardır, tüm insanlara ve varlıklara kendini sevdirmek zor olabilir. 1. önerme bir kişinin yapacağı birşey olduğu için onun gerçekleşmesi daha kolaydır. Fakat 2. önerme yani tüm insanların aynı davranışı sergilemeleri mümkün olmayabilir. Fakat bir davranış varki tüm insanları sergilediği oda; ferdin içinden çıkamayacağı zor durumla karşı karşıya gelmesi halinde inancı olsun ya da olmasın yaratıcıya sığınmak ve ondan yardım istemektir. Kübra Sivri

C 19. insanların hepsi farklı genlerden oluştuklarından dolayı farklı karakterler sergilerler. Bu nedenle insanlar kendi karakterlerine aykırı karaktere sahip insanları sevmezler. Bazen sevmek zorunda olabilirler fakat bu sevgi samimi değildir. İnsanlar kendilerinden farlı türleri sevebilirler. Köpek sevgisi, kedi sevgisi. Fakat insanların bu hayvanlarla yaşadıkları kötü bir olay insanların bu hayvanlardan tiksinmelerine, korkmalarına neden olabilir. Cilalı taş yontma taş veya daha önceki dönemlerde insanların birbirleriyle iletişimleri oldukça sınırlıydı. Bu zamanlar da yaşayan insanlar sürekli birbirlerinden korkar ve kaçarlar. Çünkü o zamanlarda insanoğlu tam olarak doğada yaygın halde değildi. Fakat günümüz dünyasında artan nüfus nedeniyle insanlar birbirlerine tam olarak alışmıştır. Bugünkü dönemde de insanlar arasında iletişimde ahlak kuramı yer almaktadır. Ahlaklı insanlar ahlaksız insanları sevip bunlarla iletişim kurmaktan sürekli uzak dururlar. Erdoğan AKÇİÇEK

C-19)her insan sevmek ve sevilmek ister bu ruhsal bir ihtiyaçtır ancak her insan sevilmez ve her insanda herkesi sevemez onu değer(ahlakı) ölçüleriyle yargılayarak duygularını gösterir. . Ramazan BORAN

C.19.Doğrudur.ama sevdiremesekte en azından sevdirme çabasında olmak lazım. İHSAN YILDIZ

C 19.Dünya tarihine bakıldığında tarih sayfaları arasında evrensel değerini almış olan sayıları az da olsa liderler,bilim adamları,düşünürler ve yazarlar gibi çok önemli şahsiyetlerin varlığı göze çarpar.insanın dini düşünce sistemi ise bunun tamamen dışında tutulması gereken bir konudur.Böyle insanların içlerinde hissettikleri manevi değer yargılarının diğer insanlar tarafından keşfedilmiş olması veya eleştirilyor olması o insanın insanlık tarihine yaptığı katkının değerini düşürmez ve evrenselliği yakalamasını engellemez.Çünkü bu konu sadece ve sadece o insanın kendi iç dünyasını bağlayan bir süreçtir ve kendi düşünce iradelerinin genişliğini sınırlandırmalarını beklemek yanlış olur. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 19. Herkes bir insanı sevecek diye bir kaide yok. Ama dürüst ve sözünün eri insanları çoğunluık sever. M. Akif TİRYAKİOĞLU