79.Nominal dini veya inancı  yaşamak nedir? Günümüzle ilişkilendirin. Öğrenci Yanıtları

 

C 79.Dinin gerçek değerini bilip, ona göre yaşamaktır.Ama yaşarken de çağımız ile bağdaştırmalıyız. . Yudum GÜRER

C 79.Tabi ki kişi hangi dine inanıyorsa o dinin gereklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bizim dinimizin en güzel örneği Peygamberimiz ve ailesidir. Özden CALP

C.79:Dini bilip de yaşamamak gibi günümüz insanı hep böyle zaten. Caner ÖZDEMİR

C 79. Sözde, göstermelik din ve inanç yaşamaktır. Günümüzde bunun örnekleri oldukça fazladır. Yakup EKİNCİ

C 79:Bilmiyorum. Berna AYIN

C 79. Nominal hakkında bir bilgim yok. MUHARREM POLAT

C 79.Kendi inançlarını ve dinini hür şekilde yaşayanlardır. Günümüzde inanç ve din özgürlüğü ne kadar yaşanılyor derlerse de aslında dine karşı bir anti sempatik düşüncelerden dolayı yaşanmıyor dersek yeridir. Ferhat ÇENBER

C 79.Dini gerçek anlamda yani dinin öngördüğü gibi yaşamaktır. Ama herkes dini aynı oranda yaşamıyor. Kimi radikal düzeyde kimi de sadece sözde yaşıyor. Süleyman SENEM

C 79. Kimliğinde şu veya bu din yazılı olduğu halde o dinin kurallarını yerine getirmemektir. Mizbah KARATAŞ        

C 79. Dinin vecibelerini bilip sadece gösteriş için yaşamaktır. Emine YARBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     C 79.Nominal(üst değer) din İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik; Zerdüştlük v.b. gibi dinler vardır. Bu dinleri kişiler kendileri hayatlarında uygulamaktadırlar. Selçuk İNCE

C 79.Dini ve inancı günümüze uydurup menfaatlerine göre yaşayan günümüz insanların yaşantıları yada daha uç noktada yaşayanların…. Ayşegül CAN

C 79 Mesela ülkemiz sınırları içerisinde Müslüman olduğunu dile getirip yaşantısına aksettiremeyen birçok kişi vardır. Hakikaten de söz uçar yazı kalır cinsinden düşünürsek Müslüman olduğunu söylemek farklı onu yaşamak faklıdır. Hatice KAPLAN

C 79. Allah’a inanıp, peygamberi bilmek. Kübra Sivri

C 79. Yaratıcı tarafından gönderilen dinin insanlar tarafından hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanmaya konulması nominal dini tanımlar. Günümüzde ise dinde birçok fazlar kişilerce kendi menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmiştir. İnsanlar artık yapay bir dinle yaşamaktadır. Erdoğan AKÇİÇEK

C-79)dinin gereğini tam olarak yerine getirmemektir. müslümanım diyip namaz kılmayanlar gibi. . Ramazan BORAN

C 79:Bilmiyorum Kamuran BALYEN

C. 79. Nominal hakkında bir bilgim yok. İHSAN YILDIZ

C 79.Nominal dini yaşamak herhalde dini inançlarını yapay olarak değil gerçek şekliyle benimsemek ve yerine getirmek olabilir.Tam olarak ise anlamını ilişkilendiremedim.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 79. tek din inancı insanı bunalımdan ve buhranlardan kurtarabilecek tel çaredir. Aksi taktirde çelişkiler ve sorular yumağından kurtulması mümkün değildir günümüzde tatmin olanlarınlar huzurla yaşarken tatmin olamayanlar intihar edip kurtulacağını sanmaktadır.M. Akif TİRYAKİOĞLU