S 10.Boks maçı ile eşek şakası, arenalarda insanları bir avuç zevki için;hayvanlar misali;Ör, maymunlar gibi asimetrik, denge yada motosikletleri can riski bedelinde riskli atlayış yaptıran zihniyet, ahlak, insanın bedensel fıtratını zorlamakla neyi ifade ediyor. Çamurda koşma yarışı sporu, boğalara kendini kovalatan veya arenada boğaları öldürmekten haz duyan gençlere ve kültüre sahip insanların/toplumların/devletlerin gelişmişlik ve ahlakı hakkında bilimsel bir mantıkla ne söylenebilir?

C 10.Daha çok zekâsal ve hayvansal duygulardan haz alan ve duygusallığını yitirmiş şiddetten zevk alan kuduz ahlaklı kişilerdir. HAYRETTİN AYDIN

C 10. İnsanları sadece eğlendirmek için yapılan bu gibi davranışlar,varlığının gayesinden habersiz, kendini hayat boşluğuna bırakmış beyhude bir insan tipidir. Muhsin ERSAN.

C 10. Bu tip insanlar egolarına esir olmuş insanlardır. Hayvani zevkleri uğruna birbirlerine ve canlılara zarar veriyorlar.Bu tip insanların ve toplumların gelişmiş ve  ahlaklı insanlar olduğu söylenemez.Bilimsel anlamda  gelişmiş insanlar yada toplumlar kendisine  ve çevresine fayda  sağlayanlardır. Hamit MENÇUK

C 10.Yaşamdan nasıl zevk alınır onu bilmediklerini ifade ediyorlar. M. Sait DEMİR

C 10. Kuduz – cani ahlakı ifade ediyor Tüm davranış, hareket, eylem ve tefekkürlerinin hayvani olması.Hatice TUNCER.

C 10. Böyle toplumların ekonomik açıdan gelişmiştir. Ahlaki açıdan ise; kuduz ahlaka sahiptirler. Yani ahlaki yönden gelişmemiştir. Doğan ERGÜN

C.10 Ruhen boşluk içinde olabilirler kendilerini tatmin edecek manevi bir yapıya sahip olmayıp bu tarz bir mantığa yönelebilecekleri bir ortam hazırlamaları.BAHAR YILDIZ

C.10 İnsanlıktan nasibini almamış olanların hareketidir.SEVDETA ŞİŞMAN

C.10 Zevk uğruna insanlara zarar verilemez.İRFAN CEYLAN

C 10. Günümüz insanının bir çok yüzü vardır. yari geldiğin de kültürlü yeri geldiğin de ise vahşi vb. olabiliyor. yani şunu demek istiyorum insanlar hep istek ve arzularını , yapmak isteyip de yapamadıklarını benliğinin bir yerinde saklıyor. uygun ortam olunca bu istek ve arzular su yüzüne çıkıyor. :)) gelişmişlik düzeyine gelince bir insan veya devlet ne isteklerinin gerçekleşme düzeyine göre modern de olabiliyor ahlaksızda . çünkü o istediğini yapabiliyordur. bize düşen ise onaylamak (yanlış olduğunu bile bile..).CAHİT ÖZKAN

C 10. Bence bu devletler bilimsel olarak gelişmiş olabilir ama duygusal olarak çok körelmişlerdir artık hiç bir şeyden haz duymazlar.  Ahmet ESER

C.10 insanda var olan nefis hayvani duygular içerir amacı zevk duymaktır. Ömer  GEZİCİ

C.10 bunların hepsi İslami yetin yasakladığı şeyler.bunu yapanlarda yıkıcı düşünceler sahip,faşist,dinsiz,egoist bencil insanların altında çıkıyor. Artık insanlar bir çıkmaza girmişlerdir ne edeceklerini bilmeden sadece bazı kişilerin zevki için zalimce oyuna getirilmektedirler… Mesut ASLAN

C.10 Bence burada önemli olan egodur kişi her egosunu bu şekilde tatmin edebiliyorsa bunu yapar peki bu yapılanlar yanılmıştır bence evet ama onlara sorulursa  bu doğrudur dünyada bir tek doğru olmadığından bu konuda kesin bir şey söylemek zordur.  Abdullah  DENİZEDALAN

 C.10.ben insana zarar veren bir faaliyetti spor olarak görmüyorum. Boks insana kasıtlı olarak zarar vermektir ve insana bir faydası yok Menşure DAĞLAR

C.10: İnsan egosunun şiddetle beslenmesi ve insanın doğasının ötesinde bir varlığa dönüştürülmesi çabası… Dilek KARABAYRAKTAR

C 10.Bu insanlarda maneviyat olmadığı için huzursuzluğun verdiği sıkıntıyı bu şekilde atmaya çalışıyorlar.Tamamen hayvani zevkler. Seyhan IŞIK

C 10.Bu ülkeler bilimde ve teknolojide istedikleri yerlere gelmiş olabilirler.Ancak duygusuz,maneviyatı değerleri olmayan boş bireyler yetiştirmiştir.Hatice ŞAHİN

C.10 sefahat içersinde oldukları,ruhi bir boşluk içinde oldukları,hayatın anlamını geçici bir zevk olarak kabullenmeleri,kendilerini tatmin edecek manevi bir yapıya sahip olmadıkları söylenebilir. N.BİLGİN

C10.Valla ben onlara sadece ahmak derim.Bilimsellik bir durum göremiyorum.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.10Bir insan insanlık değerini yitirmişse bu normaldir.Bir kere insanlıktan çıkmışlar.ÇİĞDEM YİĞİT

C.10Kendilerini tatmin edecek bir şey bulamadıklarında bu durum ortaya çıkar yani dengesizliğin taaa kendisidir.MELEK BOZANER

C.10Hayatta insanın değeri başkadır ve önemlidir bunu unutanlar hayvanca davranabilir.SELMA ZENGİN

C 10. Bu devlet, insan ve tolumlar için gelişmişlik adına diyecek bir sözüm yok.Erdinç YEŞİLYURT
C 10.
Bu devletlerde bir gelişmenin olduğundan söz edilemez.Bu yaptıklarıyla da hayvanca davranmak demektir.Mehmet Şirin ARTUK

C 10.Bu tür insanlar fazla enerjilerini dışa atmak için bu yöntemi kullanırlar ama bizim toplumumuzda bu böyle değildir.bunların ahlakı bozuktur.Ahmet DUSAK

C.10 bu insanlar artık egolarına hapis olmuş ve hayatlarını bu egolarına göre yönlendiren cahil varlıklardan başka bir şey değildir   Celal  TİLGEN 

C.10. insanlara yada hayvanlara eziyet çektirerek bundan zevk duyan insanların mantıklı açıdan düşündüğü zaman vampirlerde bulunan ahlaka sahip
oldukları söylenebilir HAYRETTİN KARABUDAK   

C 10. Herhangi bir doyum noktasıyla yetinmediklerinden eğlenmeyi de bilmeyen ahlak tiplerinin doyurulması olmaz bunlar hayvanlardan da daha aşağı düşerler. MUZAFFER CEYLAN

C 10.İnsanın bedensel fıtratını zorlamak sapkınlığı ifade eder.Bu ülkeler gelişmişlik ve ahlaki değerler açısından geride kalmışlardır.Meral YILMAZ

C.10. Bu yarışları yapan hayvanlar akılları olmadığı için insanlar ise gaza getirildikleri için bu yarışları yaptıklarına inanıyorum. Kültür seviyeleri ise okumayan insanların düşüncelerini sadece geleneksel  (tarihlerine) göre şekillendiriyorlar. Zehni GÜN

C 10. Maneviyattan yoksun insanlar kendilerini tatmin etmek için kendilerine ve çevrelerine zarar verir. Tekin ÖZBEY

C.10 Yaşanılan sistem göz önüne alındığında.sistem içerisinde yapılan her davranışın yanlışlığı su götürmez bir gerçekliktir.Eğer sistem içerisinde yaşıyorsak yanlışı görüp doğruyu yaşamaya çalışmalıyız.ZEYNEL EDE

C 10.Bu tür insanlara ben sonradan evrim geçirmiş diye bilirim yani bir canlıyı yok edecek bir insan insan değildir. Evrim geçirmiş insanlar gelişmişlik düzeyleriyle de alakası yok. Barbarlığın neresi gelişmişlik olabilir ki. KERİME TAŞ

C 10. Bu insanlar id’lerinden yola çıkarak vahşi duygularını uygularlar, bunun nedeni yaşam amacı ve kültürlerinin yok oluşudur. Kuduz bir köpek nasıl etrafına saldırırsa (ABD misali) bu insanlarda ne yaptıklarını bilmemektedirler. BARIŞ HOZMAN

C 10.Tarih boyunca sorgulayan ve araştıran gençlik bir süre sonra sistem için ciddi bir tehdit oluşturmaya başlıyor. Açığa çıkan bu tehdit oluşumu düzenin kendi içinde yaratmış olduğu fil ter fiesta futbol dünyasını yaratıyor. Bu insanın sorgulayan yapısını köreltiyor eğlence mekanizması ile hayatını ikame eden bir gençlik çözümlemesi yaratıyor. Emine ÖZTÜRK

C 10. Bu insanların ahlakları kuduz-cinnet,doğal-vahşi ahlaktır. Sevgi ALMAK

C 10.Bence bu tür insanlar hayvandan farkları yok diyebiliriz.Sadece zevkleri için ölümü göze alan insanlar bana çok saçma gelmektedir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 10. Onların değer yargılarını belirtir. Emre Özden

C 10.tatmin edilmemiş istekleri yerine getirebilmek için insanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Cebrail HAN

C 10. Hayvanları taklit eylemi olup kuduz ahlaklı insanlardır. Gerçek zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç, hayattaki mutluluk, sağlam inanç, doğru ahlak, gerçek bilim dairesindedir. Bu insanlar çalışmayı sevmediklerinde gelişmiş devletlere sahip değillerdir. Abdulmevla OKTUAY

C 10. Bunlar hakiki ahlaka, mantığa hazların doyumsuzluğuna ulaşamamış kendini çeşitli şeylerle teselli etmeye çalışan insanlardır. Onlar bu hakikatleri orada aramaktadır fakaaaat yanlış adrestedirler. Ercan ÇiFTÇi

C 10. İnsan insani değerlerden uzaklaştıkça insanda hayvani özellikler ortaya çıkmaya başlar ve öyle bir hale gelinir ki artık insancıl davranışlar onu tatmin edemez ve kendini bu anlattığınız şeyler ile tatmin etmeye çalışır. Gittikçe hayvanlaşır. ŞEHMUS AKYÜZ

C 10. Egolarını tatmin için ahlaki değerlerinin dışına çıkıyorlar.Halbuki bilinç altıdaki bu enerjiyi dışarı yansıtmak için küçük bir hareket bile heyecan yaratabilir.Fakat bu toplumlarda duygu kalmadığı için bedeni zorluyorlar. Uğur YÜCEDAĞ

C 10 Hayvansal duygularını tatmin etmek için ortaya çıkarılan bu sözde spor faaliyetleri gelişimini tam tamamlayamamış insanların hayvansal yönlerini tatmin için ortaya attıkları sudan bahaneli faaliyetlerdir. Mehmet Salih Gökhan

C 10.Yaşamdan nasıl zevk alınır onu bilmediklerini ifade ediyorlar. İlyas aktürk

C 10. Gelişmişlik derecesi çok yüksek olan ülkeler için ahlakı da çok iyidir denilemez; Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devleti gelişmişlik derecesi yüksek olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor fakat ahlaki yönden analiz ettiğimiz zaman akla mantığa sığmayacak olaylarla karşılaşıyoruz. Bana göre gelişmişlik düzeyi belirlenirken ahlaki kuralların ön planda tutulması gerekiyor.   Kadir AVCİ

C.10. Bu yarışları yapan hayvanlar akılları olmadığı için insanlar ise gaza getirildikleri için bu yarışları yaptıklarına inanıyorum. Kültür seviyeleri ise okumayan insanların düşüncelerini sadece geleneksel  (tarihlerine) göre şekillendiriyorlar. Zehni GÜN

C.10 insanlar kendi egosunu tatmin etmek için başka kişilerin acı çekmesine göz yummuştur. İşin içine kapitalist ahlakın girmesi de ayrı bir durum. ADEM BATARAY

C10.İnsanlar iç güdüleri zayıf olan varlıklardır.bu tür oyunlara geliyorlar zevkleri için, ama yanlış bir arzudur. . Bedih EROĞLU

C.10 Ruhsal bir boşluk içersinde oldukları söylenebilir. A.KONUKSEVER

C.10.Bunları kendi egolarını tatmin etmek için yapıyorlar. Hiç bir faydası olmayan bu hareketleri monoton olan hayatlarına biraz renk katmak için yapıyorlar.Yani kendini kızdırılmış bir boğaya kovalatmanın ne faydası var ki bu tamamen mantık dışı yapılıyor. (FATİH KAPLAN)

C 10.eğer sen insanların  kalp boşluğunu güzel ahlak ile dolduramasan onlar da bunun farklı yollarda ararlarsa sadece kendini kandırır  BURHAN KORHAN

C.10 Yaşanılan sistem göz önüne alındığında.sistem içerisinde yapılan her davranışın yanlışlığı su götürmez bir gerçekliktir.Eğer sistem içerisinde yaşıyorsak yanlışı görüp doğruyu yaşamaya çalışmalıyız.ZEYNEL EDE

c 10 insanların haz duygusu sınır tanımaz bu yüzden kendilerini tatmin etmek için ahlaka matığa ve kendisine zıt davranışlar sergileyebilir. Selman BÜYÜK

C. 10. Başkasını zevki için hiç değmez bu tür eşek şakalarına ama para kişileri öyle bir esir alıyor ki….Osman KILINÇ

C.10 Sadece kendi idlerini tatmin etmekten başka bir şey değil. Amaç zevk almak, içindeki canavarı dışarı çıkarmak. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 10. Bu durum batı insanlarının birer ilkel insan haline geldiklerinin ve bu insanların kuduz ahlaka sahip olduklarının bir göstergesidir. Fahriye İNCE
C 10.
Roma imparatorluğu döneminde en yaşlı gladyatör 35 yıl yaşamış yazık değil mi İBRAHİM ÖZDEMİR

C 10.İnsanlar haz duyguları için  bu tür saçma sporlara yönelirler.Bu tür toplumların gelişmişliği sıfırdır. Mahmut ERBAY

C 10.bence çok mantıksız bir şey kendilerine ve hayvanlara zarar vermekten başka bir şey değil nasıl zevk alıyorlar anlamış değilim. Nesrin EKİNCİ

C 10. İnsanların bastırmış oldukları şiddet duygularını, toplumca kabul edilebilir boyuta getirerek kılıf uydurulmasıdır. ( Maç, karnaval vs. yi kılıf yaparak ) Toplumun gelişmişliğiyle alakası yoktur. Her toplumda böyle bireyler bulunabilir. SİNAN UZUNDEMİR
C 10.Bu tip sapkın mantıkla yakından uzaktan alakası yoktur. İnsanlar artık içlerindeki o boşluğudoldurmak için ellerinden gelen saçmalığa başvuruyorlar. Murat ÇELEN
C 10.Bu devletlerde zerre kadar ilerleme olduğunu sanmıyorum.Bu yaptıklarıyla da onların tamamıyla hayvanileşmeye doğru gittiğini düşünüyorum. İdris MANTAŞ