S 115.Darwin; Biyoteolog dur (biyolojidin alimi), Einstein Teofizik kaşifidir (din fizik kaşif alimidir. Dinsiz ilim...ilimsiz din..), Mendel Teogenetikçidir (Dingenetik alimi),Leonardo da Vinci Teofensanatteknolog mücit-kaşiftir. Edison tenoloji mühendisi mucittir, Mevlana doğa-din ve insan alimidir (Teofensosyologu filozofu dur), İbrahim Hakkı Hazretleri doğa-din ve insan alimidir. Hacı Bektaş Veli Din ve İnsan alimidir. Haci Bayram Veli din alimidir. Yunus Emre;dil ve ahlak alimidir. Önermesini bizdeki laiklik anlayışı ile bir arada düşünün ve eksiğini tamamlayın yada eleştiriniz.

 

C 115.Bizdeki laiklik anlayışı da keşke hakkıyla uygulansaydı sözde din ve devlet işleri birbirinden ayrı ama  devlet her zaman dine karışıyor.din olmadan dünya  dünyada olmadan din olmaz. Hamit MENÇUK

C 115. Bu önermedeki bakış açısı yaşayanın ilkin yaşadığı yerden gelişini sonradan fiil, faaliyet, sanat, ilim, bilim, ilgi kavramlarına bakılarak yapılmıştır ki ; Kişiyi bu önermedeki kalıplara yerleştire bile bilesin! Böyle bir önerme eksiktir. Eksiklik kelimesi de önermenin eksikliğini giderir.

M. Sait DEMİR

C 115. Bizdeki laiklik anlayışına göre din ve siyaset kavramları birbirinden ayrı olarak yürütülmektedir.Hatice TUNCER.

C.115 Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır herkes dinini serbest yaşar ve herkes içindir.din seçimi yine insana kalmaktadır. BAHAR YILDIZ

C.115  Laiklik anlayışı din ile devlet arasındaki çekişmeyi kaldıran herkesin dini inancını serbestçe yaşabilme ortamını sağlayan Mevlana’nın ifadesiyle din insan içindir sözüne bağlılık sürecini kolaylaştıran bir yapı. N.BİLGİN

C 115. Batılı bilim adamlarında laikliğin getirmiş olduğu özgürlük sayesinde genelde teknolojik alanında gelişme göstermişlerdir İslam dünyasında ki âlimler ise sürekli dini konular üzerinde yoğunlaştıkları için batı gibi bilimde ilerleme göstermemiştir. Doğan ERGÜN.
C 115.
Yabancıların bilime katkıları çok büyük,inkar edilemez.Ama Müslüman olmadıkları için,İslam dinine mensup olmadıkları için bizimkiler gibi alim sınıfına girmezler. İdris MANTAŞ

C.115
bizdeki laiklik anlayışıyla din tamamen saf dışı bırakılmak isteniyor  ve laiklik denilerek bir sınır belirleniyor din adamlarına yapılacak çalışmalarda kısıtlamalar getiriliyor, çalışanlar desteklenmiyor,çalışmalarda sınır olduğu zaman o sınır aşılamıyor ve geri kalma durumu da ortaya çıkıyor.mevcut çalışmaların çoğu kuranda yer almaktadır ama kuranda beslenmek laiklikle bağdaşmıyor…. Mesut ASLAN

C 115. yunus emre salt dil ve ahlak âlimi olarak değerlendirilemez O ayni zamanda aşk ve sevdi Allaha ötüren yolun kılavuz âlimliğini yapar Ömer GEZİCİ

C 115.Kendi dönemlerinin başarılı insanlarıdır Seyhan IŞIK

C.115: Din ile bilimin birbiri içinde eridiğini ve bir bütün olduğu gerçeğinden yola çıkarak laiklik kavramının tam anlamıyla yerine oturmadığını söyleyebiliriz. Dilek KARABAYRAKTAR

C 115. Bizdeki laiklik anlayışına göre din fizik alimi… vb olamaz. Bilimle uğraşırken din kıyafet gibi çıkartılıp evde bırakılmalı. Nasıl oluyorsa Menşure DAĞLAR

C 115. Laiklik din ve devlet işlerini bir birinden ayrı tutmaktır ama ülkemizde bu kavram dini yaşamaya yaşatmaya izin vermiyor.Ahmet ESER

C 115. bu duruma bakınca şu açıkça görülüyor. Her alim kendi mesleğinin uğraşında. Bu gün ise siyasetçinin bir eli dinde bir eli ise başka bir yerde.CAHİT ÖZKAN

C 115. Gelişmiş batılı bilim adamları  laikliğin getirmiş olduğu özgürlük sayesinde genelde teknolojik alanında gelişme göstermişlerdir İslam dünyasında ki âlimler ise sürekli dini konular üzerinde yoğunlaştıkları için batı gibi bilimde ilerleme göstermemiştir Abdullah DENİZEDALAN.

C.115.Önermesinde ki laiklik anlayışı günümüzdekinden tamamen farklıdır.İsimleri geçenlerin bilim adamı olduğunu biliyorum ama din alimi olup olmadıkları hakkında bir bilgim yok.Selma ZENGİN

C.115.Yukarıda ki, bilim adamlarının hepsinin din alimi olduğu söylense de bir çoğunun din alimi olduğunu sanmıyorum.Melek BOZANER

C.115.Bizde ki laiklik anlayışına göre din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır yukarıda ki önermede ise bilim adamlarının aynı zamanda din alimleri olduğu söyleniyor bu konu da pek bir bilgim yok.Çiğdem YİĞİT

C 115.. Sadece laiklik de din ve devlet işleri birbirinden ayrılması vardır. Verilenlerde ikisini bir arada düşünüp tasarlayan âlimler vardır. HAYRETTİN AYDIN

C 115.Laiklik anlayışı keşke hakkıyla uygulansaydı sözde din ve devlet işleri birbirinden ayrı ama  devlet her zaman dine karışıyor.Erdinç YEŞİLYURT

C 115. İnsan ne olursa olsun bir şeyler başara bilir . ŞEHMUS AKYÜZ

C 115.Yabancıların bilime katkıları çok büyük,inkar edilemez.Ama Müslüman olmadıkları için,İslam dinine mensup olmadıkları için bizimkiler gibi alim sınıfına girmezler.Zehni GÜN

C.115.her türlü bilimin temelinde din vardır.ülkemizde laiklik adı altında dinle bağlantısı olan her şey sanki yanlışmış zararlıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor.insanlar laikliği kendi düşünce ve inanç sistemlerinin koruyucusu olark görüyor ve bu yüzden en ufak bi şeyde yaygara kopartıyorlar. HAYRETTİN KARABUDAK

C.115  Laiklik din ile devlet arasındaki çekişmeyi durduran herkesin dini inancını serbestçe yaşabilme ortamını sağlayan anlayıştır.Mehmet Şirin ARTUK

C.115 Laiklik din ve devlet işlerinin bir birinden ayrı olması demek ama ülkemizde  ki sistem ise dinimizi yaşamamıza izin vermiyor bunu siyasi  bir oyun haline getiriyor  Celal  TİLGEN

C 115. Darvin biyoloji bilim adamı . Einstein fizik bilim adamı din alimi denilmez. MUZAFFER CEYLAN

C 115. Laiklik din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılmasıdır. Her şey alanında başka konulara hükmetmeden yapılmalıdır. Hatice ŞAHİN

C 115. Laiklik devlete belli bir yönetime dini esas ve hükümler ile idare etmeyen sistemdir. Dini ikinci plana bırakmaktadır. Tekin ÖZBEY

C 115. Söylenenlerde bir gariplik göremiyorum. Sadece laiklik de din ve devlet işleri birbirinden ayrılması vardır. Verilenlerde ikisini bir arada düşünüp tasarlayan âlimler vardır. Emre Özden

C 115.Din devlet bilim gibi alanlar kendi içinde ayrıdır. Birbirlerinden bağımsızdır. Kerime TAŞ

C 115. Laiklik anlayışı bilerek ve istenilerek yok edilmeye çalışılmaktadır ki buda siyasetçilerin dini kullanarak bir makama gelme istemlerinden kaynaklanıyor. ZEYNEL EDE

C 115. Söylenenlerde bir gariplik göremiyorum. Sadece laiklik de din ve devlet işleri birbirinden ayrılması vardır. Verilenlerde ikisini bir arada düşünüp tasarlayan âlimler vardır. Muhsin ERSAN

C 115.Bizdeki laiklik anlayışı dini diğer tüm alanlardan uzaklaştırıp farklı bir kategoride bulundurma amacındadır.Önermedi ki kişiler din,doğa,insan üçlüsünü bir arada işlemiştir.Cebrail HAN

C 115.Bence  doğrudur. Barış  DEMİRTAŞ

C 115.  Din her konuda tamamlayıcıdır. Din siyaseti de havuzuna alır. Ama bizdeki laiklik dini empoze etme yolundadır. .Sevgi ALMAK

C 115.Biz de sözde uygulanan laiklik anlayışına göre dini gericilik yobazlık olarak görüp ;bilim .ilim adamlarının dinden uzak olması gerektiğini düşünüyorlar.Meral YILMAZ

C 115.Bence dogrudur.A.KONUKSEVER

C 115. Biyoloji din alimi , din fizik kaşif alimi demek bence doğru değildir. Dinin fiziği biyolojisi yoktur. Dinde kaşif yoktur. Din yaratıcı tarafından gönderilmiş ilahi kanunlardır. Abdulmevla OKTUAY

C 115. Bunlar eğer  uzman oldukları bilimi tam yansıtıyor ve bilimin söylemek istediğini tam olarak dile getiriyorsa doğrudur. Aksi takdirde dine de, insanlığa da, bilime de, laikliğe de terstir. Ercan ÇiFTÇi

C 115.Aslında laiklik bütün dinlere karşı eşit mesafede durmak yani bütün dinlere saygılı olup bir arada yaşamasına imkan veren bir fenomendir.lakin bugünkü şartlar içerisinde bu çarpıtılmıştır.Ahmet DUSAK                                                                                                                                                    C 115. Laiklik ne dine nede bilime hizmet eder.Laiklik, devletin kuramsal yasasıdır. . Uğur YÜCEDAĞ

C 115. yunus emre salt dil ve ahlak âlimi olarak değerlendirilemez O ayni zamanda aşk ve sevdi Allaha ötüren yolun kılavuz âlimliğini yapar ilyas AKTÜRK

C 115. Kişi özgür bırakıldığı zaman daha güzel şeyler yapar daha güzel işlere imza atar. Kadir AVCİ

C.115 Batılı bilim adamlarının çoğu dindardır. Biz de ise illa tersi olmalı diye bir kanı var. Laik anlayış iyi kavranmalı ki muasır medeniyet olalım. İRFAN CEYLAN

C.115 Din ile bilim aynı yerde olsa çok iyi olurdu. SEVDETA ŞİŞMAN

C.115 Her birinin metriksi ayrıdır ve bu metrikse çerçevesinde gelişip şekil alır. ADEM BATARAY

C.115  Laiklik anlayışı din ile devlet arasındaki çekişmeyi kaldıran herkesin dini inancını serbestçe yaşabilme ortamını sağlayan Mevlana’nın ifadesiyle din insan içindir sözüne bağlılık sürecini kolaylaştıran bir yapı.Bedih EROĞLU

C 115.Laiklik din ve devlet işlerinin biri birinden ayrılması ve farklı inançlara mensup bireylerin hapsinin inancına göre yaşam sürmesidir.ama bu Türkiye’de kesinlikle uygulanmamaktadır.uygulanıyor olsaydı türbanlı bir öğrenci türbanıyla derse girebilir, aleviler kendilerini çok rahat bir şekilde ifade edebilirdi. BARIŞ HOZMAN

C 115.Bu bilim adamları ve alimler insanlık tarihinin ilerlemesi için büyük gelişmeler göstermiştir. Ülkemizde bunlardan ders alarak  bilim adamı ve alim yetiştirmesine önem vermelidir. (FATİH KAPLAN)

C.115.Bilim adamlarını çoğu kendi hayat görüşlerine göre bilim çalışmaları yapmışlardır. Osman KILINÇ

C115. bilim adamları ve alimler insanlık tarihinin ilerlemesi için büyük gelişmeler göstermiştir.bazıları istisna BURHAN KORHAN

C 115.Bizdeki kaşifler,mucitler,bilim adamları inançlı olduğu için dine saygılı olduğu için dini hiçbir  buluşa kavrama alet etmemişler ve eleştiride bulunmamıştır. Mahmut ERBAY

C 115. insanlar hep özgürlük arar  o  zaman daha güzel şeyler ortaya çıkarır.Selman BÜYÜK

C 115. Bizdeki laiklik anlayışı aslında fobi olmuştur. Her durumda laiklik elden gidiyor denilerek insanlara bu aşılanmıştır. Aslında böyle bir durum yoktur. İBRAHİM ÖZDEMİR

C115.bu kavramlarının bazılarına katılmıyorum.bazı olaylar bağlantılıdır.örneğin hiçbir olay yoktur ki din bağımsız kalsın.din insanın ahlaki boyutlarını ele alır.ahlak kavramı olmadan hiçbir şey yapılamaz.Mehmet fatih ŞENGÜL

C 115-eğer bizdeki laiklik anlayışına göre değerlendirirsek çelişmektedir çünkü laiklik din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmamasıdır. Nesrin EKİNCİ

C 115. Filozoflar, âlimler, kâşifler dini rehber edinerek yol almışlardır. Bizdeyse din olgusu tehlike gibi empoze edildiği için hiçbir alanda gelişme kaydedemiyoruz. Bugün Avrupa ülkelerinde Mevlana felsefesiyle psikiyatri hastalarına tedaviler uygulanıyor. Tedavi edici yönleri araştırılıp uygulanıyor. SİNAN UZUNDEMİR

C 115. Bütün bu âlimler dünya yaşamı için yararlı şeyler yapmışlardır. Düşünüyor musunuz acaba neden bütün bu âlimler, bilim adamları neden Müslüman değil. Murat ÇELEN