S 157.Bilim insanlarımızın;çevresinin ve bölgesinin kendisinden yaralanacağı seviyeye inmesi gerekir. Bölge gereksinimlerine ve koşullarına uygun kağnı mantığı hizmet, çözüm ve proje üretmesi ile akademik rant ve biz bu işte varız deyip herşeyle batıyı taklit edip, onların menfaat farzlarına göre Jaguar- Cadillac -Rolls Royce mantığı proje ve hizmet üretmenin önemini ve gerkliliğini 3-4 cümle ile örneklendiriniz.1,

İp ucu;Orta doğu ile batı arasında;Din farklı, Felsefe farklı, kültür farklı, anlayış farklı…vb çok az şeyi aynı"Jaguar- Cadillac -Rolls Royce arabaları ve mantığı (batı!!) , (eğitim sistem ve yöntemleri) Van yollarında her zaman kağnıya (köylü mantığına) karşı kayıp etmeye mahkumdur". Demirkuş 2008. Önermesinin mantığını, deneyim, liyakat ve fıtratla ilişkilendirmeye çalışın.

Ortak payda mantığı, geçiş mantığı ve özgün mantığın varlıklarını anlamaya, ayırt etmeye ve kabullenmeye çalışın.

Alimler bile cahillere karşı genellikle kayıp ederler neden!!

 

C 157.Alimler kaybeder çünkü cahili anlamadan cahile bir şey öğretmeye kalkıyorlar.onların yaptığını aptallar bile yapmaz getiriyorlar eğitim bilimlerinde  batı felsefesini diyorlar ki bu sistemi uygulayın.hele bi bizim bölgemizde farklı bir eğitim ve öğretim programı uygulanmalı. bu bölgenin sosyo kültürel yapısı Ege’den Marmara’dan çok farklı, kardeşim böyle saçmalık olur mu? Herkesi bir sayıp eğitim öğretim yapılır mı? İlle zorla asimilasyon olmaz ki.sonra bak çıkmazsınız işin içinden topa tutarsınız dağları taşları.Dünya üzerinde savaşlar bitmedi bitmezde.Kahrolsun zülüm. Hamit MENÇUK

C 157. Taklit etmek kendisinin de benimsediği o en iyisini yapıyor bende yaparsam (Taklit edersem) en iyi olurum düşüncesi yatar. Bu bazen kendini bu tür işler için ihata etmiş kişilerin benimsediği ve içinden çıkamadığı veyahut çıkabildiği gibide sadece olan iyiyi alabilen insanların düşüncesi gibidir. Faydası zararından daha çoktur. Çünkü istediğine kavuşuyor. Bir alim bazen 10 bin bazen de 10 veya 100 milyon cahille uğraşır. Nasıl ki iyilerin gördüğü bir mükemmellik var ise cahillerin o mükemmelliğe erişmesine engel olan toplu bir görüntü vardır. Alim bunu yıkıp gösterince her cahil tatmin olmaz ki! Alim cahile değil! cahilin tatminliğine veya tatminsizliğine yenilmiştir! M. Sait DEMİR

C 157.Bilim insana faydalı olması için onun seviyesine inmelidir.burda batı eğer iyi şeyler yapıyorsa onlar tabi taklit edilmeli ama onların her şeyini de taklit edeceğiz diye bir durum da olamaz.ilyas AKTÜRK

C 157.Bilimde evvela insanımız kendine güvenmeli.Her konuda batı taklitçiliği çok yanlış.Bilim adamlarımız bir çok şeyi batıdan daha iyi buldukları halde bunu ya yok edip ya da batıya mal etmekteler.Bunları önlemek için vatanını,milletini seven;liyakatli,dürüst,ahlaklı bilim adamları yetiştirmeliyiz. İdris MANTAŞ
C 157. Bizim bilim adamlarımızın da  toplumun gereksinimlerini karşılamak için çözüm ve projeler üretmelidirler. Bunun içinde batılıyı taklit etmeden onları aşmalıyız. Doğan ERGÜN

C 157. Bence bir bilim insanın verimli olabilmesi için toplum ihtiyaçlarına ve seviyesine cevap vermeli. Yaptığı araştırmalardan her kesimden yararlanabilmeli. Aksi taktirde batıyı taklit etmesi, araştırmasının havada kalması söz konusudur. Hatice TUNCER.

C.157 önemi şu şekilde bilim batıda daha ileri seviyede olduğundan ve bilimsel çalışmaların kaynağı oralarda olduğundan yapacağımız çalışmalar onlarca olmalıdır aksi takdirde yapılan çalışmalar o çalışmalar ışığında olmadı mı yapılan çalışmalarda verim alınmaz .ve aynı zamanda bilim insanı çevresinin kendinden maksimum seviyede, kendisinin de çevreden maksimum şekilde yararlanacak şekilde çalışmalarını düzenlenmelidir… Mesut ASLAN

C.157 Bilim insanlığının halkın anlayabileceği fıtratının kaldırabileceği bir seviyede olanaklar sunmalıdır.batıyı taklit edipte   halkın bulunduğu seviyeden üst seviyede bir şeyler sunmak kalıcı öğrenmeyi siler.örnek olarak ilkokul 1. sınıftaki bir öğrenciye kalkıp ta bir türev anlatırsanız alt üst olur eğitimi. Toplumun ihtiyaçları esas alınmalıdır  BAHAR YILDIZ

C 157.Bir bilim insanının en büyük görevi toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Seyhan IŞIK

C.157: Bazen taklit edilenin toplumun ihtiyaçlarına karşılık olmaması. Bunun için sarf edilen çabanın sonuçsuz kalmasına neden olur.  Dilek KARABAYRAKTAR

C157. Felsefe, sanat….vb en üst seviyeye gelmişken eski yunan, bir tane tekerlek bile icat edememiştir. Bunun  sebebi aydın kesimi halktan kopuk olmasından kaynaklanmıyor mu ?

 Menşure DAĞLAR

C 157. Tabi ki bilim insanı halkın seviyesine inmese halk onu anlamaz. Hatta bu insanın saçmaladığını söylerler. Bunu yapmak için batıyı taklit etmek gerekmez. Bilim insanı kendisini açıklayacak kabiliyete sahiptir bence. Ahmet ESER

C 157. biz her şeyde batıyı taklit ederek bir yere gelmeye kalkarsak nerde kaldı bizim özgünlüğümüz,  örfümüz, ahlakımız demek gerekir. Her şeyi onlar iyi bilmez veya hiç bilmez sadece çalar.CAHİT ÖZKAN

C 157.Bilim insanlarımız ürettiklerini çevresindekilerin anlayabileceği bir seviyeye inmemişse o insanlar için bir şeyler üretmemiştir.Örneğin; bu gün Türkiye’deki çoğu bilim adamı birçok projeyi insanlara faydalı bir şeyler üretip insanların sorunlarına çözüm üreteceğim  diye üretmiyor.Nasıl çok para kazanırım diye Avrupa’nın anlayacağı ve benimseyeceği bir dille üretiyor.Abdullah DENİZEDALAN

C.157 Halkın seviyesine inmeyen bilim adamının ve onların dertleriyle hemhal olmayan bilginin onlara elbette ki fayda sağlayacağı şüphelidir. Batıyı taklit edip halka üstten bakma bugünkü ünv. düştüğü kötü esef verici bir durumdur. N.BİLGİN

C 157.Bilimin bireye faydalı olması için onun seviyesine inmelidir.burda batı eğer iyi şeyler yapıyorsa onlar tabi taklit edilmeli ama onların her şeyini de taklit edeceğiz diye bir durum da söz konusu olamaz.Erdinç YEŞİLYURT

C.157.Bilim adamlarının gerçekli faydalı olmaları için insanların seviyelerine inmelidirler çünkü ancak böyle onların sorunlarını anlarlar ve buna göre çözüm üretebilirler.Her bölgenin ve toplumun sorunu farklıdır.Bütün toplumlar için çözüm bulmak mantıksızdır.Selma ZENGİN

C.157.Bilim insanlarının amacı insanlığa hizmet etmek ve onların sorunlarına çözüm bulmak olmalıdır.Bunun için insanları anlamalı ve onların aralarında olmaları gerekir.Eğer bilim adamları bunları yapmazsa gerilemekten fazla ileri gidemezler.Melek BOZANER

C.157.Eğer bir şeyler yapacaksak bunu kimseyi taklit etmeden yapmalıyız.Bilim adamlarının görevi zaten sorunlar için özgün , bağımsız çözüm üretmeleri gerekir ancak böyle yaptığı çalışmaların verimini alabilirler. Çiğdem YİĞİT

C 157.Bilimciler kaybeder çünkü bu alimler cahilleri anlamadan cahile bir şey öğretmeye kalkıyorlar.onun için ilk önce insanları ve cahilleri anlamak onlara bir şeyler öğretmekten daha önemlidir. Mehmet Şirin ARTUK

C.157.bilim insanlarını halkın anlayabileceği,onların günlük hayatta uygulayabileceği yenilikleri getirmeleri gerekir.sadece kendilerinin anladığı başka kimseye fayda sağlamayan buluşlar insanlık için pekte önemli değildir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 157. Bilim insanlığa hitap etmelidir.Felsefe uygun olmalıdır. Ahlak ve dinine zıt niyet düşünmemelidir. MUZAFFER CEYLAN

C 157. Batı kültürünü taklit etmek gerekmez. Edersek daima zarar görürüz. Tekin ÖZBEY

C.157.Başkalarını menfaatine göre yada kendi halkı için çalışmayanı topluma en zarar verici kişi olarak görülür.Osman KILINÇ

C 157.Ortak çıkar mantığı geliştirilmelidir. Taklitçiliğe değil yararlı olana gidilmelidir. Kerime TAŞ

C 157.Bilimin uygulanabilir olması için hazır bulunuşluk seviyesinde olmalıdır.Uygulanamadığı taktirde kağıt üzerinde bilgi yumağı olarak kalır.Emine ÖZTÜRK

C 157. Bilim adamlarının yaptıkları çalışmalarının anlaşılması ve değer kazanması için, insanlar tarafından anlaşılır olması gerekir. Karşılıklı bir empatinin kurulması gerekir. Bilim adamının bu konuda hassas olması gerekir. Emre Özden

C 157. Bana göre her şeyin ilki orijinaldir. Taklit edilen ne olursa olsun bi anlamı olmaz ve de taklit eden kişi hep başkalarına bağımlı kalır. Artık taklit etmeye değil de taklit edilmek için uğraşmalıyız.   . Kadir AVCİ

C 157.Sosyal şartların gerektirdiği durumlara göre hareket etmek mantıklı olanıdır.Cebrail HAN

C 157 .eyer onların çıkarlarını düşünerek bilim üreteceksek hiç üretmeyelim. Ömer GEZİCİ

C 157. Bilim insanlarımızın kendisinden yararlanılacak seviyede durmalıdırlar aksi taktirde faydalı olmazlar. Abdulmevla OKTUAY

C157. İnsanlara hizmet eden bilimin insanların seviyesine inerek onlara aktarılması kaçınılmazdır.                     Bunun batıya taklit şeklinde olması ise fasittir. Bunun kendi değerlerine uygun ve hizmeti için olması kaçınılmaz olmalıdır. Hatice ŞAHİN

C 157. Anlaşılmayan bir kitap kâğıt parçasından ibarettir. Eğer bir toplumun diline göre konuşulmasa o konuşma boş safsatadan başka bir şey değildir. Bilimin insanlara sunumunda bilim adamının aktivitesi de böyledir işte. Ercan ÇiFTÇi

C 157.Çevresine yararlı olmak adına batıyı taklit eden bilim adamları ;onların menfaat farzlarına göre hareket ediyorlar. Meral YILMAZ

C 157.Kişilerin hazır bulunuşluk seviyesinde olmalıdır.onların daha iyi anlayabileceği ortam kurulmalı gerekirse yada mevcut koşullarda varsa konuyla ilgili materyal sunulmalı. Kadir AVCİ

C.157   Bilim insanının öncelikli görevi  toplumun sorunlarına çözüm yolları geliştirmek ve bunu uygulamaya yardımcı olmak Celal TİLGEN

C 157. Bilim insanın hayatını kolaylaştırdığı müddetçe gerklidir,yozlaştırmak için değildir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 157. Bilim adamlarının yaptıkları çalışmalarının anlaşılması ve değer kazanması için, insanlar tarafından anlaşılır olması gerekir. Karşılıklı bir empatinin kurulması gerekir. Bilim adamının bu konuda hassas olması gerekir. Muhsin ERSAN

C.157 Kendi değerlerinden kopuk bilim insanı, halkına yad muamelesi yapan moronlardan oluşmuş. Bunları kim bilim adamı yaptı merak ediyorum.İRFAN CEYLAN

C.157 Halktan kopuk, insani değerlerden yoksun, sırf birkaç rahat unsuru için bilim üreten bilim adamı olmaz. SEVDETA ŞİŞMAN

C 157. Bilim adamlarının yaptıkları çalışmalarının anlaşılması ve değer kazanması için, insanlar tarafından anlaşılır olması gerekir. Karşılıklı bir empatinin kurulması gerekir. Bilim adamının bu konuda hassas olması gerekir. HAYRETTİN AYDIN

C157) Bilim insanı tabiî ki her şeyden önce çevresindekileri keşfedip onları kullanmalı ama bunlarlada sınırlı kalmamalı.batı da neler olup bittiğini yada dünyada neler  olup bittiğinin farkında olmalıdır. Mehmet Salih Gökhan

C 157.Bilim insana faydalı olması için onun seviyesine inmelidir.Burada batı eğer iyi şeyler yapıyorsa onlar tabi taklit edilmeli ama onların her şeyini de taklit edeceğiz diye bir durum da olamaz.Bedih EROĞLU

C157.Bilim ve ilim insanlara sunulurken onların fıtratlarının kaldırabileceği seviyede olmasına dikkat etmeliyiz.örneğin ilk okul öğrencisine kalkıp yüksek matematik anlatmak onu bilimden                 soğutur.üniversite öğrencisine de alfabeyi anlatmak sıkıcı olur.fıtrat çok önemlidir. . Mehmet fatih ŞENGÜL

C 157. Bilim adamlarının ürettikleri zaten insanlık içindir bugüne kadar insanlık adına yapılmamış herhangi bir icat görmedim af buyurun.A.KONUKSEVER

C 157. Bilim insan için olduğuna göre bilim insanının bilgi ölçüsü de yaşadığı bölgeye yaptığı bilimsel katkılardır. Bilimini çevresine uyarlamalıdır. Selman BÜYÜK

C 157.Bilim insanları bir ülkede ne kadar çoksa o ülke sürekli büyüme içerisindedir. Biz ise hep hazıra alıştığımız için her şeyi batı ülkelerinden yüksek bir fiyata alıyoruz. Halbuki  bunları biz icat etmiş olsak hem ülkemiz zenginleşir, hem de dışarıya bağımlılığımız azalır. (FATİH KAPLAN)

C 157.Bir ülkede bilimle uğraşan insan ne kadar fazla ise o ülkenin gelişimi hızlı olur. BURHAN KORHAN

C 157. Bir toplumda başarılı olmuş bir sistemi başka bir toplumda da aynı başarıyı beklemek yanlıştır. Çünkü; her toplumun kendine göre değerleri vardır. ŞEHMUS AKYÜZ

C 157. tek cümleyle özetlersek bilgi paylaşıldıkça güzelleşir ve büyür. BARIŞ HOZMAN

C 157. Bilim doğa karşısında insanların acizliğine ve ihtiyaç duyduğu gereksinimler için var olmalı ve günlük yaşantıyla bağımlı olarak yapılanmalıdır. ZEYNEL EDE

C.157 İnsanlar sanki her zaman bir çobana ihtiyaç duymaktalar. Bilgili insanlar cahil olan kişilerin seviyesine inerek onları bilgilendirirse daha iyi olur. ADEM BATARAY

C 157. Bilim insanlarının batıyı taklit ederek kendi ülkesine yarar sağlaması durumu söz konusu olmaz Fahriye İNCE                                                                                                                                                    C 157.Sadece batılılaşma hevesi farklı görünme isteği. Mahmut ERBAY                                               C 157.Batılılaşma isteğidir.Barış DEMİRTAŞ
C.157
Bilim kendisinin halk arasında fark edilmesini istiyorsa kendisi bulunduğu tepeden aşağıya inerek halk lisanıyla konuşup kendini takdim etmek zorundadır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 157.bilim öncelikle insanlar için yarar olan şeyleri üretmesi daha mantıklı geliyor başka ülkelere özenmeden ama başka ülkelerin yararlı buluşlarını kullanabilir ama toplumun ihtiyacına göre hareket etmeli. Nesrin EKİNCİ

C 157. Bilim tabi ki herkesin anlayabileceği seviye de inmelidir. Lüks hayat üreteceğine herkesi faydalanabileceği bir yaşam üretmek daha faydalı ve menfaatinedir. SİNAN UZUNDEMİR

C 157. Batıyı tamamen hiçe saymak yanlış. Kapitalizm batıda yozluğunu daha çok yaymış ama Türkiye de zaten kapitalist bir ülke. Bu yüzden batının doğruları taklit edilebilinir. İBRAHİM ÖZDEMİR C 157. Bilim insanlarının, insanlığa hizmet için yapmış olduğu buluşları toplum gereğine yayabilmek için günümüzde herkesçe benimsenmiş olan insanlığın lehine yapılan çalışmaların gerisinde kalmamak ve onlarla beraber hareket etmek üzerinde yaşamak teşkilatın devamının sağlanmasında tartışılmasız bir öneme sahiptir. İrtica peşinde olan toplumlar yok olma çabası içerisindedirler. Murat ÇELEN