S 181.Devletlerin Ana Yasaları:;toplumların; deneyimleri ve gereksinimlerinin tüme varım, tümdengelim, seçimli tüme varım ve tümdengelimin kurgu ürünüdür.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

 

C 181. Ben anayasaları uzaktan yakından toplumun ihtiyaçlarını gördüğünü sanmıyorum.Üç beş tane puşt gelir  zorla yada insanları körelterek ana yasa yapar. Toplumu da o yasaya uymak zorunda bırakıyorlar. Hamit MENÇUK

C 181. Seçilimin benzerliğinden doğan tümdengelim ve tüme varım kavramları kurgu değildir. Çünkü benzerlikten doğan olgunun olası sonucunu irdeler. M. Sait DEMİR

C 181.Anayasalar toplumsal ihtiyaçlar gereği ortaya çıkar ve şekillenir.Bir kısmı tümden gelimin bir kısmı da tüme varımın ürünleridir. İdris MANTAŞ
C 181.
Devletlerin anayasaları toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir. Doğan ERGÜN

C 181. Evet. Çünkü toplumun deneyim gereksinimleri ayna olmaktadır. Hatice TUNCER.

C.181 yasalarda değişmezlik vardır.Ama yine de toplumun ihtiyaçları en genelden özele yada özelden genele sıralanır.ve bunlar doğrultusunda kurallar belirlenir. BAHAR YILDIZ

C.181 tabiî ki devletin yasaları kendi tarihi, değerleri ve inançları ürünü olarak ortaya çıkmaktadır.geçmişten gelen gereksinimlerin yeniliklerle yoğrularak insanlığın önüne sunulmasıdır… Mesut ASLAN

C 181. Devletlerin anayasaları: denildiği gibi tecrübe taslağından geçerek hazırlanır. Yasalar, ihtiyaçlara göre bir oluşum süreci gösterir. HAYRETTİN AYDIN

C.181 Ben devletin kanunlarının ve yasalarını toplumun ve evrensel ihtiyaçlarına göre  yürütmesinden     

Yanayım . Abdullah DENİZEDALAN

C.181: Yanlış parçadan doğru bütüne, yanlış bütünden doğru parçaya varamazsınız. Dilek KARABAYRAKTAR

C 181.Devletin anayasaları genelden özele indiği gibi özelden genele de gidebilir Seyhan IŞIK

C.181.yasalar insanların ihtiyaçlarına cevap vermeli ve en önemlisi ıslah edici olmalıdır. Menşure DAĞLAR

C 181. ve o toplumun aslına uygundur. CAHİT ÖZKAN

C 181. toplumun gereksinimi değil toplumu yönetenlerin gereksinimine göre tümden varım tada tümden gelim ürünüdür. Ahmet ESER

C 181.Anayasa toplumsal ihtiyaçlar gereği ortaya çıkar ve şekillenir. Erdinç YEŞİLYURT
C.181
Anayasalar insan hayatını düzene koymak için tüm yöntemleri kullanarak en doğru kuralları bulmalıdır. ÇİĞDEM YİĞİT
C.181
Anayasalarda tüme varım, tümden gelim ve benzer tüm yöntemler kullanılmalıdır. MELEK BOZANER
C.181
Halkın ihtiyaçlarına göre hangi yöntemi kullanmak daha uygunsa o yöntem veya yöntemler kullanılmalıdır. SELMA ZENGİN
C 181.
Devletlerin anayasaları toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir. Mehmet Şirin ARTUK

C 181.Yasalar var olan gereksinimlerden doğar gereksinimler değiştiğinde yasalarda değişir. MUZAFFER CEYLAN

C 181. devlet anayasalarını belirleyen sadece kuramlar değil tarih kültür geçmişte edinilen tecrübeler ve getirilerde etkendir Ömer GEZİCİ

C 181. Bu zaman da sadece ürün halindedir seçime, deneyime, gereksinime yer kalmamıştır.        Tekin ÖZBEY

C 181. Devletlerin ana yasaları: denildiği gibi tecrübe taslağından geçerek hazırlanır. Yasalar, ihtiyaçlara binaen bir oluşum süreci gösterir. Muhsin ERSAN

C 181.Aslında tümden gelim ve tüme varım değildir. Çünkü birkaç kişi ellerine geçmiş fırsatları kullanıp insanları buna zorlamaktadır. Kerime TAŞ

C 181. Devletlerin ana yasaları: denildiği gibi tecrübe taslağından geçerek hazırlanır. Yasalar, ihtiyaçlara binaen bir oluşum süreci gösterir. Emre Özden

C181. Anayasa toplum ihtiyaçlarını karşılamak için yapılır. Ne yazık ki anayasayı hazırlayanlar bu bilinç ve sorumluluktan çok uzak duruyorlar. Selman BÜYÜK

C 181.Kişi temel hak ve özgürlüklerini baz alarak oluşturulmuştur. Emine ÖZTÜRK

C.181 Anayasanın toplumun ihtiyaçlarına göre bir oluşumu söz konusu. N.BİLGİN

C 181. Tümdengelimle varılan bir sonuçlamada, neticeler öncüllerde saklıdır, mantıksal analiz metotlarıyla çıkarsamaları icap eder. Tümdengelimin temelinde “bütün için doğru olan, parçaları için de doğrudur” ilkesi yatar. Devletlerin Ana Yasaları da tümdengelimin kurgu ürünüdür. Tümevarım daha çok gözleme ve deneye dayanır ve bu özelliğinden dolayı daha çok fen bilimlerinde kullanılır. Abdulmevla OKTUAY

C 181.Anayasa toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmelidir Ama maalesef insanlar anayasaya göre hayatlarını şekillendiriyor Cebrail HAN

C 181. Devletlerin ana yasaları, toplumların  ihtiyaçları sonucunda olmalıdır. Hatice ŞAHİN

C181.Devletin anayasaları milletimizin  ihtiyaçları ile ilgili olmalıdır.milletin anayasalarını almamalıyız.bizim yasalarımız hep batının kanunlarıdır.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 181. Devletin anayasası;toplumun ihtiyaç duyduğu alanları ve düzeni,asayişi,refahı sağlamak,kurumsallaşmak için çıkar. Uğur YÜCEDAĞ

C 181. Seçimli değil aslında baştakilerin keyfi ve menfaat kurgu ürünüdür. Ercan ÇiFTÇi

C 181. Bana göre Kişinin özgürlüğü dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kadir AVCİ

C.181 Ben devletin kanunlarının ve yasalarını toplumun ve evrensel ihtiyaçlarına göre  yürütmesinden     

Yanayım İlyas AKTÜRK

C.181.anayasaların topluma ihtiyaçlarına göre yapılması gerekir. HAYRETTİN KARABUDAK

C.181 Anayasalar bence toplumsal antlaşmayla yapılmalı.  İRFAN CEYLAN

C.181 Anayasalar toplumun tüm kesimlerini kapsamalıdır. SEVDETA ŞİŞMAN

C 181.Yani toplumun en küçük değerinden en büyük değerlerini göz önüne alarak oluşturulmuştur. ZEYNEL EDE

C 181.Anayasalar toplumsal ihtiyaçlar gereği ortaya çıkar ve şekillenir.Bir kısmı tümden gelimin bir kısmı da tüme varımın ürünleridir. Bedih EROĞLU

C 181. Toplumun ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.A.KONUKSEVER

C.181 tabiî ki devletin yasaları kendi tarihi, değerleri ve inançları ürünü olarak ortaya çıkmaktadır.geçmişten gelen gereksinimlerin yeniliklerle yoğrularak insanlığın önüne sunulmasıdır. İnsanların haksızlıklara uğramasını önler. . Zehni GÜN

C 181.Devletler sadece anayasalara göre sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Sadece yazılı kanunlarla hareket ediyorlar. İlahi dinlerin getirdiği kanunlara da uysalar, sorunlar ortadan kalkar. (FATİH KAPLAN)

C181 temel olan bir kanun üzerine bir şey ekleyemez. BURHAN

C 181. Evet haklısınız. ŞEHMUS AKYÜZ

C.181 Anayasalar hazırlandığı toplum için tam cevap değildir her zaman sorunlar çıkar. Şu anda Türkiye`de olduğu gibi yeni anayasalarla uğraşıyorlar. BARIŞ HOZMAN

C.181.Ana yasalar toplumun ihtiyaçlarına göre olmalıdır.topluma yol gösterici olmalıdır. Osman KILINÇ

C.181   kişinin durumu, özgürlüğü dikkate alınarak yapılmalıdır  Celal TİLGEN

C 181.Devletlerin ana yasaları toplumların geçmişten bugüne kadarki tecrübeleri ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Fahriye İNCE
C 181
.Yasalar var olan gereksinimlerden doğar gereksinimler değiştiğinde yasalarda değişir. Meral YILMAZ

C.181 Tüme varım olur. Tümden gelim olmaz. Çünkü yasalar git gide genişler ve daha kapsamlı olur. ADEM BATARAY

C 181.Devletin anayasası insanların ihtiyaçlarına göre düzlenmelidir.Barış DEMİRATAŞ

C 181. Anayasa toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır. Mahmut ERBAY

C.181 Anayasada temel alınan prensipler birbirini tamamlama da kullanılan kavramların bir araya getirilmesidir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 181. Gayet doğru bir önermedir. Tümden gelim ve tüme varım tekniği çok mantıklı bir tekniktir. Nesrin EKİNCİ
C 181.  Bir bütünleyici sistemdir. SİNAN UZUNDEMİR

C 181. Devletin anayasaları bölünme fobisi üzerine kurulmuş yasalardır. Yoksa halkın gereksinimleri hiç düşünülmüyor.İBRAHİM ÖZDEMİR

C 181. Hepsi kurgu ürünü olduğuna göre,bu önermenin hiçbir eksiği yoktur. Murat ÇELEN