S 230.Devletin dinden hayır görmesi için;dinden uzak durmak/durdurmak ,dini aşmaya çalışmak/çalıştırmak veya dini kuralları kontrol altına almak hendeği devenin üzerinde atlatmaktan farksızdır!!. Dinden hayır görenlerin hakları hürmetine, dini kötüye kullananları (çok yüzlüleri ve dini menfaat farzları için kötüye kullananları) elemine edebilen oto kontrol ve toplumsal kurallar ve çözümler üretmek daha evladır. Önermelerinin safsatasını/larını yazınız.1

 

C 230.Dini Kötüye Kullananlar (Münafıklar) Her Asır Olagelmişlerdir.bunları ayırt etmek İmakansız. Sonra Toplumda Huzursuzluk Çıkar. Ama onların hareket alanlarını daraltacak yöntemlere Başvurulabilir. Mesela bir sınavda Liyakat Testlerinden geçirilerek yükselmeleri engellenebilir.Hamit MENÇUK
C 230.
Her şey de aşılma vardır ama dinde aşma yoktur.M. Sait DEMİR

C.230 Devlet dinden uzak değil de onunla iç içe olmalıdır dini aşmaya çalışmak veya dinin kurallarını kontrol altına almak dinden gelecek tüm iyi ve güzel yanları reddediyor. BAHAR YILDIZ

C.230 Devlet insanları mutlu etmeli gereken ne varsa yapmalıdır. İRFAN CEYLAN

C.230 Devlet insanlar için olmalı ve onların değerlerini korumalı. SEVDETA ŞİŞMAN

C 230.Dinden hayır görenler dini menfaat icabı kullanırsa,münafıklık yaparlarsa Allah’ın tokadını yemekten kurtulamazlar.Öyle kurallar oluşturalım ki dini kullananlar da kurtulsun. İdris MANTAŞ
C 230. Devletin dinden hayır görmesi için dinden uzak durması gerekmez. Devlet dini devlet işlerinden uzak tutmalı, yani laikliği sağlamalıdır. Din inanç meselesidir. Herkes istediği dini seçmekte özgürdür. Özelikle devletin dini kendi menfaatleri için kullanmamalıdır. Doğan ERGÜN

C 230. Devlet yönetiminde din devlet işlerine karıştırılmamalıdır. Ancak bu şekilde gerçek demokratik devlet oluşturulur. Hatice TUNCER.

C.230: Önerme doğrudur. Fakat bunu yapabilmek için onlardan daha güçlü ve daha yüksek bir konumda olmak gerekir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 230.Burada önemli olan dini kötüye kullananları saptamak ve onları kontrol altına almaktır. Seyhan IŞIK

C 230. Din eğitimi seçmeli olsun ve eğitimi verenler diyanet işlerinden eğitim almış zatlar olsun ayrıca çocuk belli bir yaşa gelene kadar velisi yerine karar versin. Menşure DAĞLAR

C 230. Din hiçbir zaman aşılamaz.onun için devletin dini dışlamadan öğretip fayda sağlaması gerekir.Abdullah DENİZEDALAN

C 230. Bence din ve devlet işleri birlikte yürütülmelidir. Dini kötüye kullanalar durdurulmalı. Ahmet ESER

C.230Devlet insan için ise insanı en mutlu edene ve öz değerlerine de önem vermeli.ÇİĞDEM YİĞİT

C.230Dinden hayır görmek için uygulamak gerek dinin uygulanmasına izin vermek gerek.MELEK BOZANER

C.230Din uygulanmalı ve insanın değerlerine önem verilmeli.SELMA ZENGİN

C 230.Din bir toplumun kültür öğesidir devlet ise kültür otoritesi olarak görülebilir onun için dini tamamiyle devletten ayırmaya çalışmak saçmalıktır.Meral YILMAZ

C230Devletin dinden hayır görmesi için; dinden uzak durmak/durdurmak, dini aşmaya çalışmak/çalıştırmak veya dini kuralları kontrol

Altına almak hendeği devenin üzerinde atlatmaktan farksızdır! Çünkü devlet dinin metriksini aşamaya gücü yetmez HAYRETTİN AYDIN

C 230.Dinden fayda görenler dini menfaatleri için kullanmamalıdırlar... Erdinç YEŞİLYURT

C 230. Dini kontrol altına almak dini aşmaya çalışmak MUZAFFER CEYLAN.

C 230. Devlet dini devlet işlerinden uzak tutmalı, yani laikliği sağlamalıdır. Din inanç meselesidir. Herkes istediği dini seçmekte özgürdür. Özelikle devletin dini kendi menfaatleri için kullanmamalıdır. Mehmet Şirin ARTUK
C.230
tamamen katılıyorum. Dini bir engel değil bu engeli aşmada kullanılacak bir mühimmat olarak görmek gerekir. Mesut ASLAN

C 230. o cahillerdir ki din i yok sayanlardır. Onlar kendilerini doğru yolda saysalar bile varacakları sonuç belli.CAHİT ÖZKAN

C.230 Devlet dinden uzak değil de onunla iç içe olmalıdır dini aşmaya çalışmak veya dinin kurallarını kontrol altına almak dinden gelecek tüm iyi ve güzel yanları reddediyor. İlyas AKTÜRK

C 230. Bir defa dinden hayır gören devlet değil insan insanlık olmalı daha sonra dinde hayır görenler ile görmeyenlerin ifrat, tefrit mukayese yapılarak orta yol çizimi yapılmalıdır. Tekin ÖZBEY

C 230.Devlet dinden yararlanmak için uzak kalmamalı tam tersine yaklaşmalıdır. Çünkü o toplumun benimsemiş olduğu kurallar zaten bellidir. Kerime TAŞ

C 230.Dinden uzak kalmak çözüm olamaz doğrusu bunu sindirmek,çıkar amaçlı kullananlardan uzak durmak yada onları asimile etmek..Emine ÖZTÜRK

C 230.Bence  eğer  bir  yerden  fayda  geliyorsa  o  şeyden  uzaklaşmak  yanlıştır. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 230. Devletin dinden hayır görmesi için; dinden uzak durdurmak, dini aşmaya çalıştırmak veya dini kuralları kontrol

Altına almak hendeği devenin üzerinde atlatmaktan farksızdır! Çünkü devlet dinin metriksini aşamaz. Emre Özden

C 230. sadece toplumsal kurallar yeterli değildir Bunun için gerekli yasalar ve kurallar konulmalıdır Ömer GEZİCİ

C.230 Bu önermenin ilk cümlesi safsatadır. Devlet dinden hayır görmek için dinden uzak durursa nasıl hayır görecektir. Devlet dinden hayır görmek istiyorsa neden dini aşmaya çalışsın ya da din kurallarını kontrol altına almak istesin. Devlet, bu şekilde dinden hayır görmeyi reddediyor demektir çünkü. N.BİLGİN

C 230. Devletin dinden hayır görmesi için  dini getirileri eksiksiz uygulamalıdır.  Abdulmevla OKTUAY

C 230. Devlet;vatandaşlarının haklarının savunuculuğunu ve koruyuculuğunu yapan,millet iradesini yansıtan toplumsal bir kurumdur.Bu kurumun en başta gelen görevlerinden biride din ve vicdan özgürlüğünü sağlamaktır.(ör:301. maddenin yararımı yoksa zararımı çoktur.) Uğur YÜCEDAĞ

C 230. Devletin dinden hayır görmesi için her türlü dine açık olması gerekmektedir. Buda ancak her dine cevap veren tüm dinleri kapsayan bir dinle beraber olur. Ercan ÇiFTÇi

C 230. Din aşılmaya kalkışmak gerçekten çok sıra dışı. Fakat bilmeyenler buna tezahür edebiliyor. Ve başına geleceklerden habersiz kalarak, işler kendi aleyhine işlemeye başlar. Muhsin ERSAN

C-230 Bugün hiçbir devlet gerçek bir din kuralını uygulayamaz. Ancak iktidara gelebilmek için  dini bir araç olarak kullanırlar. Mehmet Salih Gökhan

C.230.devlet insanların özgürlüklerini korumak için elinden geleni yapmalıdır.dini siyasete alet etmemelidir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 230. Devlet dinden uzak değil de onunla iç içe olmalıdır dini aşmaya çalışmak veya dinin kurallarını kontrol altına almak dinden gelecek tüm iyi ve güzel yanları reddediyor Hatice ŞAHİN.

C.230.Devletin görevi halka hizmettir dinde insanlara daha güzel bir yaşam sunmadır.Osman KILINÇ

C 230.Dinden hayır görenler dini menfaat icabı kullanırsa,münafıklık yaparlarsa Allah’ın tokadını yemekten kurtulamazlar.Öyle kurallar oluşturalım ki dini kullananlar da kurtulsun. Bedih EROĞLU

C 230. İnsanların inançlarına saygı göstermek gerekir, diyen demokrasi anlayışımızda sadece sözde bir inanışa sahibiz. Maalesef hakir görülen bir toplum konumundayız. Allah sonumuzu hayırlı kılsın. Bunun yanında dine el uzatmak içinde kaybolmaktır hükmü, herhalde çoğu insan veya grupları tetikleyecektir. ŞEHMUS AKYÜZ
C.230
. Devletin dinden yarar görmesi için devletin uluslar arası çıkarlarını korumak için her türlü dinden uzak olup mevcut dinleri geliştirmeli. Zehni GÜN

C.230 Din ile siyasetin karışmaması gerekir. İkisinin de ayrı zaman ve mekanları vardır. ADEM BATARAY

C 230.Devletin din işlerinden uzak durması daha iyidir.Bunları halkın uygulaması daha iyidir. (FATİH KAPLAN)

C 230. Devlet ve din ayrı tutulması gereken iki kavramken bunları bir aradaymış gibi görmek ve iç içe yaşatmaya çalışmak yanılgıların en büyüğüdür. ZEYNEL EDE

C.230   devlet insan için olmalıdır  insanı mutlu ve huzurlu kılmak için yapılması gereken ne  varsa yapmalıdır  Celal TİLGEN

C230 devlet dini kontrol altına alamaz din devleti kontrol altına alabilir. Aksi takdirde devlet yok olamaya mahkumdur. BURHAN KORHAN

C 230. din ne devlete ne de insanlara zarar vermez dinden ayrı yönetilen bir devlet muvaffak olmaz. Selman BÜYÜK

C 230.Başkalarına zarar vermeyecek şekilde sağlanan faydadan uzaklaşmak yanlış olur. Mahmut ERBAY

C 230. İslam ülkesi olduğumuzu unutmamalı dinimizden yararlanmalıyız.A.KONUKSEVER

C.230 Osmanlı devleti kendini onca yıl İslam’ın koyduğu kurallarla yönetti. Ne zaman ki dinden uzaklaştı o zaman battı, kişiliğini kaybetti. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C.230 dinden hayır görmek için din ile barışık olmak lazım dinin ile barışık olursan zararını değil faydasını görürsün. Nesrin EKİNCİ

C 230. Başörtüsü yasağı, Kuran kursu yasağı okular da din dersi üzerine kısıtlama. SİNAN UZUNDEMİR

C 230. Dinden elini çekmiş bir millet yok olmaya mahkûmdur. Bir bilenin dediği gibi “Osmanlı ne zaman Kuran’dan elini gevşetti o zaman baş aşağı yere geldi” (keşke gevşetmeseydi) Murat ÇELEN