S 35.A-İnsanların rutin sağlık kontrollerinin devletçe zorunlu yaptırması ve yasallaştırılması doğru bir mantık olabilir mi? Neden? Nasıl yaptırılmalı?
        B-İnsanların belli yaşlarda, rutin;kök hücre, sperm ve yumurta alımını devletçe zorunlu yaptırması ve yasallaştırılması doğru bir mantık olabilir mi? Neden? Nasıl yaptırılmalı?

C 35.A) Evet doğru bir mantık olabilir,Çünkü insanlar çoğu zaman zorunlu olmadıkça hastaneye gitmez.

B)Kök hücre alınması doğru olabilir,Ancak yumurta ve sperm alınımı bana pek cazip gelmiyor. Hamit MENÇUK

C 35. Hayır çünkü o devlete bulunan insanlarını bu konuda da fişlemesine zemin hazırlar.

M. Sait DEMİR

C 35. A- Evet bence doğru. Çünkü insanların sağlığı açısından bu kontroller önemli. En azından diğer insanlara bulaşmasından korunmuş oluruz. Gerektiği gibi yani düzenli aralıklarla yapılmalı.          
B- Bence zorunlu değil, insanlara gönüllü olarak yapılması gerekir. Çünkü bu tür uygulamanın sağlıklı olmadığını duymuştum. Hatice TUNCER.
C 35.A)Kesinlikle doğru olur.Sonuçta kontroller ne kadar çok olursa hastalıkların oluşum ve yayılmaları da o denli yavaş ve az olur.Öncelikle bu konuda halkımızın yeterince bilinçlendirilmesi,herkesin sorumluluklarını nasıl ve ne şekilde yerine getireceği konusunda bilgilendirilmesiyle başlanabilir.
B)Bence doğru olmaz.Zamanı geldiğinde doğal hayattaki konum itibarı ile Allah bunlara bu özellikleri verecektir.Bazı durumlarda başka çözüm yolu olmadığı için yapılabilir. İdris MANTAŞ

C.35 A-olabilir en azından insanların bu rutin  kontrollerinin devletçe zorunlu yaptırması hiç bilmediği konu hakkında bilgi sahibi yapar diye düşünüyorum en azından nasıl kontrol altına alınacağını bilir ve araştırır.

B- insan sağlığı çok kötü olmadığı sürece bu tarz rutin alınımlar alınmaz bu yasallaştırma yapılmalıdır ki önceden olabilecek rahatsızlığa belki de çözüm getirilebilir. BAHAR YILDIZ

C.35 A-bence olabilir.böyle zorunlu kontroller yaptırılarak daha sağlıklı bir toplum oluşabilir.hastalık ve ölüm oranı azalmış olur.insanları daha fazla bilinçlendirebilir.belli bir düzen,cezalar koyabilir.sonuçta insan hayatının değerini anlamalıdır.

B-zorunlu yaptırılması doğru olmaz.insanların yaşamların tamamen kendileri kontrol etmiş olur.Melek BOZANER

C.35 benim katıldığım tarafları da var katılmadığım tarafları da . katıldığım tarafı alınan rutin örnekleri doğru bir şekilde kullanılırsa neden olmasın ki… ama bunu insanlık zararına çeşitli menfi duygularının uğruna yaparlarsa iş sakıncalı duruma girer. Benim sağlığım için kök hücrem alınacaksa amenna. Yani ileride olumsuz koşullarda belki hayatımı kurtaracak bir faaliyet olabilir. Ama kök hücre almak için insan yetiştirmek veya başka milletlerin canını kurtarmak için yapılacaksa buna karşıyım. Örneğin ABD’nin ıraktaki politikası ne kadarda  öle bir şey olmasa da kök hücrele3rin alındığını, veya organ nakilleri veya ileri zekada olan insanların spermini alarak başkalarına enjekte edip yapay bireyler yapmak… Mesut ASLAN

C 35. A: Devletin bunu yapması mecburidir. Ve sağlık kontrollerini belli kurallar çerçevesinde yapmalıdır. B: Zorunlu değildir. Çünkü bu yapılan işlemler kişinin isteğine bağlıdır. Doğan ERGÜN

C 35. sağlık kontrollerinin düzenli ve zorunlu olması iyi olurdu ama sperm, kök hücre ve yumurta alımı bence iyi olmazdı çünkü halkımızın değer yargılarınca hor görülür. Ahmet ESER

C 35.

a) devlet sonuçta var olmak zorundadır. Örneğin kuş gribi ortaya çıktığında devlet parası karşılığın da tüm kümes hayvanlarını toplayıp itilaf etmişti. Bu milletin yararına bir karardı.

b) ama insana has olan ve başkalarını ilgilendirmeyecek konularda insanlara karışma hakkı yoktur. Şöyle ki devlet bana sen gelecek nesiller için sperm vereceksin derse buna ne hakkı var. Ben benden olacak bir nesil daha istemiyorsam veya bu m uygulamadan rahatsız isem ne olacak? Cahit Özkan

C35. Doğrudur.T.C. numarasıyla hastaneye başvurabilirler. Menşure DAĞLAR

C 35.A:Evet doğru olur çünkü maddi imkansızlıktan kontrol ettiremeyen insanlar var.herkesin bir kartı ve belirli günleri olmalıdır.

B:Hayır yanlış.O zaman evlenmeye gerek kalmayacak.Dinen caiz değil Seyhan IŞIK

C.35: a) Evet, kesinlikle doğru olur çünkü insan hayatının anlamsızlaştığı ve hayvanlara insanlardan daha çok değer verildiği bir dünyada yaşama hakkına sahip her fert devletçe korunmak ve kollanmak zorundadır.

b) Hayır, doğru bir mantık değildir. Çünkü kişinin kendi rızası alınmadan kişisel haklara aykırı olan bu hareketlerin yapılması yanlıştır. Ancak kişinin rızası alınarak yapılabilir. Dilek KARABAYRAKT

C.35 a)kesinlikle doğru bir düşünce çünkü bu şekilde daha sağlıklı insanlar olmuş olur.ölüm oranı azaltılmış olunur.

b)kesinlikle doğru bir düşünce değil.kişinin hayatta hiçbir hakkı kalmaz.Sevdeta Şişman

C.35 A)evet yapılmalıdır.çünkü bunun bilincinde olmayan.maddi sıkıntılar yaşadığından yapamıyan çok insan var.insan hayatı ucuz değil.sağlıklı bir toplum için gereklidir.

B)yanlış.çünkü insanın yaşamına kısıtlamalar koyulmuş olur.buna kimsenin hakkıda yoktur.Selma Zengin

C.35 a)olamsı gerekir.böylece ölüm ve hastalık oranı azaltılmış olunur.

b)olması tamamen yanlıştır.kişinin rızası olmadan yapılamaz.insan haklarına aykırı olur.Çiğdem Yiğit

C 35. sağlık kontrollerinin düzenli ve zorunlu olması iyi olurdu ama sperm, kök hücre ve yumurta alımı bence iyi olmazdı çünkü halkımızın değer yargılarınca hor görülür. Abdullah DENİZEDALAN

C 35. A)- Kişi istemedikçe zorla bir şey yaptırılamaz.DOĞRU OLMAZ.

         B)-Bir toplumun böyle bir şeyi yapması çok yanlış. Erdinç YEŞİLYURT

C.35.devletin bunarlı yapacak ekonomik gücü varsa yasalaşması güzel olur tabi. HAYRETTİN KARABUDAK

C 35. A) Olamaz .Kişi kendi oto kontrol sistemini sağlamış olmakla birlikte kendisini kontrol edebilmeli.

B) Olamaz.Bazı güçlü devletlerin eline bu bilgiler geçerse kendi vatandaşları güvenliği için bunları kullanabilir. İsteyen kendisi bunları yapmalı. MUZAFFER CEYLAN

C 35. A)- Zorla hiçbir şey yaptırılamaz. Kimin ne sorunu varsa zaten halleder.

         B)-Devletçe böyle bir şeyin yapılması çok iğrenç. İnsanın manevi değerlerine aykırı bir durum. Dini değerleri sömürü haline getirmemek lazım gelir. Mehmet Şirin ARTUK

C 35.A.Evet doğrudur.Devlet onu oluşturan insanların her türlü sağlığını düşünmelidir.iyi bir sağlık politikası ile.

          B.Doğru bir mantık olabilir.Kök hücre ileride karşılaşabileceği hastalıkların tedavisi için gereklidir.Meral YILMAZ

C 35. A)- Zorla hiçbir şey yaptırılamaz. Kimin ne sorunu varsa zaten halleder.

          B)-Devletçe böyle bir şeyin yapılması çok iğrenç. İnsanın manevi değerlerine aykırı bir durum. Dini değerleri sömürü haline getirmemek lazım gelir. Muhsin ERSAN

C 35. A- Rutin değişikliği yapılması olabilir. Verimli olmamasından dolayı yapılır. Zamanla yapılır.

          B- Bence hayır çünkü birazda her şeyi doğal döngüye bırakalım. Tekin ÖZBEY

C.35 Evet bence doğru olur çünkü bazen birey sağlığı konusunda duyarsız ve pasif ola bilir buda diğer bireylerin sağlığına zarar verebilecek bir durum doğura bilir bunu için devlettin bu konuda bazı yargılar ortaya koyması gerekir Celal  TİLGEN 

C 35. A-Bana göre doğru çünkü insanlar maddiden dolayı değil kontrolle hastalanınca doktora gidecek parası olmuyor. Avrupa’daki aile başına doktor verilmesi sistemi uygulansa daha iyi olur.

         B-Bence doğru değil bu kişisel bir sorundur. Emre Özden

C 35. A. Bu yapılması gereken bir eylemdir. Her mahallenin sağlık ocağı haftanın belirli günlerinde belirli sokakları muayene ederek sağlık kontrolü denetlenebilir.

          B. belirli hücrelerin zorla alınması yanlış bir uygulamadır. Sevgi ALMAK

C.35 A ve B her ikisi içinde elbette doğru devletin halkının eğitim sağlık ve yaşamını güzelleştirme amacını taşımalıdır. ,N.BİLGİN

C 35. A- gelecekte karşılaşılacak hastalıkları önlemek için rutin sağlık kontrollerinin devletçe zorunlu yaptırılması gerekir. Bunun için bir sağlık kuruluşu kurmalıdır. B- kişide alınan kök hücre , sperm ,yumurta kişinin hastalığı halinde tedavi amaçlı kullanılabilir. Bunun için sperm yumurta ve kök hücre bankaları kurmalıdır. Abdulmevla OKTUAY

C 35.devlet bunu gerçekleştirmek için bir mekanizma kurmuştur.doğru ve yararlı bir yöntemdir

Sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesi için bunların yapılması şarttır.ve gereklidir.Ahmet DUSAK

C 35. A)- Zorla hiçbir şey yaptırılamaz. Kimin ne sorunu varsa zaten halleder.

          B)-Devletçe böyle bir şeyin yapılması çok iğrenç. İnsanın manevi değerlerine aykırı bir durum. Dini değerleri sömürü haline getirmemek lazım gelir. HAYRETTİN AYDIN

C 35.bu doğru bir mantık olmaz aile hayatının yok olmasına evlilik kavramının ortadan kalkmasına neden olur.Cebrail HAN

,C 35. Hayır böyle bir mantık olmamalı insanlar kendi sağlık sorunları ile kendileri ilgilenebilecek konuma gelmişlerdir. Böyle yaparak ne yapmış olacağız. Devlet onu yapsın bunu yapsın insanlara hiç mi sorumluluk düşmüyor. Mekanik bir yığıntıdan başka neye dönüşür insan. Emine ÖZTÜRK

C 35.A}Bence  yapılmalı  ve  geç kalınmış bir şeydir.Çünkü  bu  sağlık  kontrolünde insanlara  önceden  bir  teşhis  koyularak  belki de  bir  insanın  ölmesini  engelleyebiliriz. 

B}Bence bunu yasallaşması  pek  doğru değildir.  Barış  DEMİRTAŞ

C 35. A-Bence doğru bir mantık değil çünkü zorla yapılan bir şey devletçe milletçe bir önlem teşkil edebilir ama özgürlüğü kısıtlar. Bu nedenle başka bir yol arayışına gidilmelidir.

          B-Bu gibi önlem alma çalışmaları yerine onlara yaşadıkları zorluklar gösterilerek aşılmaya çalışılmalıdır… Ercan ÇiFTÇi

C35) bu rutin sağlık kontrolleri yapılabilmelidir. Çünkü devletin varlık gerekçesinin bir tarafı da toplumunda yaşayan bireylerin sağlık güvencelerini yapabilmesidir. Aksi durumda toplumda başlayacak sorunlar diz boyu olabilir. Mehmet Salih Gökhan

C 35. A)- Rızasız hiçbir şey yaptırılamaz. Herkes kendi sorunu varsa zaten halleder.

         B)- Kişinin manevi değerlerine saygısızlıktır. Dini değerleri sömürü haline getirmemek gerekir. Erdinç YEŞİLYURT

C.35 Evet bence doğru olur çünkü bazen birey sağlığı konusunda duyarsız ve pasif ola bilir buda diğer bireylerin sağlığına zarar verebilecek bir durum doğura bilir bunu için devlettin bu konuda bazı yargılar ortaya koyması gerekir Celal  TİLGEN 

C 35.Sağlık kontrollerinin devlet tarafından yapılması doğrudur. Çünkü kimi insanlar tedavi olmakta pasif davranabiliriler. Bu tip insanlar kendilerinin yanında çevrelerine zarar verirler.Bu durumları engellemek için devletin belli merkezlerde belli aralıklarla insanlara sağlık kontrollerinden geçirmelidir. Abdullah DENİZEDALAN

C.35: a) Evet, kesinlikle doğru olur çünkü insan hayatının anlamsızlaştığı ve hayvanlara insanlardan daha çok değer verildiği bir dünyada yaşama hakkına sahip her fert devletçe korunmak ve kollanmak zorundadır.

b) Hayır, doğru bir mantık değildir. Çünkü kişinin kendi rızası alınmadan kişisel haklara aykırı olan bu hareketlerin yapılması yanlıştır. Ancak kişinin rızası alınarak yapılabiliri.ilyas  aktürk

C 35. Bu rutin kontroller devletçe teşvik edilmelidir.Çünkü yaptırmak tembelliğe alıştırır.Eğer bilim için bu işlemler olacaksa tamam.Fakat bütün insanların bu işleme tabi tutulması yanlıştır. Uğur YÜCEDAĞ

C 35. Hayır kişi kendi kontrolünü istediği zaman kendi yapmalıdır. Kadir AVCİ

C.35. A)Bence çok doğru bir  mantık şayet salgın hastalıkların aşısı halka bırakılmış olsaydı bazı vatandaş maddi nedenden, bazıları vurdum duymazlıktan dolayı aşı yaptırmazlar ve salgın hastalıklar kalıcı ve geniş alana yayılabilirdi. Zehni GÜN

B) Doğru bir mantıktır sebebi ise bazı vatandaşlar çok yaşlı olmalarına rağmen çocuk sahibi olmak istiyor halbuki o doğacak çocuğun gelişimini: ne baba takip edebilir nede anne arada rezil olan doğacak çocuktur. Bir başka sebebi ise geç yaştaki doğumlarda ölüm oranı fazladır. Zehni GÜN

C.35 Yasalaşmaması gerekir. Sonuçta hassas konular olabilir. ADEM BATARAY

C 35. Evet olmalı ama zorla değil de teşvik ederek yapılmalı ikincisine ise hayır diyorum. ŞEHMUS AKYÜZ

C 35. A)- Zorla hiçbir şey yaptırılamaz. Kimin ne sorunu varsa zaten halleder.

          B)-Devletçe böyle bir şeyin yapılması çok iğrenç. İnsanın manevi değerlerine aykırı bir durum. Dini değerleri sömürü haline getirmemek lazım gelir. Bedih EROĞLU

C35.A)Bence mantıklıdır.Bazı sağlıksız insanların yüzünden biz sağlığımızdan oluyoruz.Belli zamanlarda zorunlu bir yasa haline getirmelidir.

         B)Zorunlu olmasını mantıklı değildir.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.35.A)İnsanları doğruya sevk edecek bir durum olmasına rağmen herkesin bu bilince kendisinin varması daha uygun olur.

B)Doğru olmaz kişinin kendi hür hakkıyla bu uygulamaya katılması daha doğru olur. . (FATİH KAPLAN)

C 35. Bilgisayarı yaratan insandır. Hayvan da düşünemez. ZEYNEL EDE

C35.insanlar hata yapmaya meyillidir  onun için onları uyaracak birilerine ihtiyaçları vardır. Allah onun için peygamberler gönderir BURHAN KORHAN

C 35.A}Doğru bir mantıktır.Fakat bugün devlet zorunlu tedavileri bile yapamazken rutin sağlık kontrolünü nasıl yapsın.B}Bir ferdin sağlıklı bir yaşam sürmesi için devletin bunu yasallaştırıp zorunlu hale getirmesi mantıklıdır. Mahmut ERBAY

C 35. A. Doğru bir mantık olabilir fakat insanları hazırcılığa alıştırır. İnsanların kendi sorumluluklarını bilmeleri gerekir.
          B. insanlar belli yaşlarda bu duruma karşı koyabilir. Bu nedenle doğru olabilir. Fahriye İNCE
C.35 A-Bence doğrudur. Çünkü günümüzde cahil insan yok gibi görünse de aslında çoktur. Hiç hastaneye gitmeyen insanlarda var olan hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur bu yöntem.B-İleride suç işlemiş insanların mesela DNA larından tespit edilmesine yardımcı olabilir. SEYFETTİN ÖZTOSUN
C. 35.
A)Tabii ki B)Bu önerme olabilir Osman KILINÇ

C 35.Her ikisine de katılıyorum. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 35. A) Doğrudur. Devletin fertlerinin sağlığını düşünmesi, bunu için bir şeyler yapması, kolaylıklar sağlaması gerekir.

         B) Kök hücre, ilerideki hastalıkların tedavisi için bir çözüm olabilir. Hatice ŞAHİN

C 35.a) hiç bir zorlayıcı güç doğru bir mantık değildir.b) insanların iradesi önemlidir. Selman BÜYÜK

C 35. A)Salgın hastalık ya da yeni  hastalıkların erken tanısı için ve de toplu halde yaşamın zorluklarını en aza indirgeme açısından olması iyi.

B)Bu konuda bilgim yok.

A.KONUKSEVER

C 35. A-Olabilir yaşamın temel kaynağı sağlıktır. Yılın belirli aylarında kontrollerden geçirebilir.

B- Bence mantıksız olur. Nesrin EKİNCİ

C 35.A)Sağlık hizmeti sunulur dayatma, çözüm getirmez. İnsanları sağlık hakkında eğiten bilinçlendirerek rutin kontrollerin önemi kavratılmalıdır. Zoraki yapılan uygulamalar çok etkin olmaz.

B)Zorunluluk değil, faydalar ve nedenler anlaşılarak ikna edilerek gönüllülük esasına göre yapılmalıdır.

SİNAN UZUNDEMİR

C 35- Tam bir mantıksızlık olur. Çünkü her birey kendisinin ne yapmasını bilir.Hatta siz bunu yasallaştırırsanız insanlar doğal olarak bunun tersi harekette bulunmaya meyillidir.Bunun için kim ne yaparsa kendi haline bırakmak lazım. Murat ÇELEN