S 72.20. YY Kapitalizminin akıbeti obeziteden kefene bürünmektir.Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir?
İp ucu;Devletleri ve ferleri: zihinsel ve bedensel şişmanlık (obezite) bakımından karşılaştırınız.Kapitalist, siyasi ve oligarşik şişmanlığı (obeziteleri) düşünün.

C 72.Zihinleri aç ama bedenleri fazlasıyla  tok(şişman)Depoluyorlar sonra bir yerde patlayacaklar, bunun başka sonucu olamaz, bir devru daim olması gerekir kardeşim Çok affedersiniz yedin mi sıçman lazım, Ama onlar ne diyor Rebbenaaaaaaaa hepppppppp banaaaaaaaaaa…. Hamit MENÇUK

C 72. Savsaklaması bir daha obeziteye dönemeyeceğidir. M. Sait DEMİR

C 72. Kapitalizm; tüm bedensel ve zihinsel davranış, eylem ve tefekkürlerini para kazanmaya veya

ekonomik çıkarlara dayalı ircaa etmektir. Doymak bilmeyen insanların zihniyetidir. Her zaman açtırlar.

Ayrıca kaz gelecek yerden tavuk esirgemezler.   Hatice TUNCER.

C 72.Günümüz kapitalizmi bedensel şişmanlıktan öteye gitmez.Bu kapitalizme sahip devletler büyüdükçe büyüyor,şişirebildikçe şişiriyor.Ama sonunda hepsi patlamaya ve yok olmaya mahkumdur. İdris MANTAŞ

C 72. Gerçekten ahlaklı insanlar yetiştirdiğimiz sürece, kapitalizmin neşveline darbe vurulacaktır. Ve de bu tür ruhlular tarihe gömülecektirler. HAYRETTİN AYDIN

C.72 kefene bürünmenin en büyük yolu kapitalizmden geçmektir. Devletlerin ve fertlerin zihinsel bedensel sosyal kültürel vb. olarak kapitalizmi esas almasıdır. BAHAR YILDIZ

C.72.20  yy da ki kapitalizm o kadar yaygınlaşmıştır ki kontrolden çıkmış durumdadır.Günümüzdeki devletler ve fertler obezitenin esiri olmuş durumdadır.Selma ZENGİN

C 72. 20.yy kapitalizmi sadece para kazanma ve kendi nefsinin isteklerini yerine getirmek için bazı devletlerin başvurduğu her türlü oyunlardır. Bunun sonucunda zengin olan ülkeler iyi beslendikleri için şişmanlama görülür. Ör. ABD. Doğan ERGÜN

C 72. her ne kadar  kabına sığmasa da felsefesi gereği kendine yeni bir kap bulacaktır. Yani hep var olacak insan yaşamı boyunca. . Cahit Özkan

C.72 bedensel olarak araştırmalar bu devletteki nüfusun giderek obeziteye  mahkum olacağına delil sayılıyor.aynen de bedeni şişmanlıkla zihinsel şişmanlık aynı yönde ilerliyor.eee kapitalist devletler bunlar bir taraftan sömürüp(yiyip)  diğer taraftan şişiyorlar. Mesut ASLAN

C 72. sadece midelerini doldurmazlar Ömer GEZİCİ

C 72. önerme doğrudur çünkü; kapitalistler ne kadar yerlerse yesin doymazlar .Ahmet ESER

C.72: Hayır, hiçbir kefen kapitalizmin obezitesini kapatamaz. Her şey gözler önündedir. Dilek KARABAYRAKTAR

C72. Kapitalist rejim  ahlaki değerleri yıkım içinde dünyaya sahip olsa bile insani değerlerini kaybediyor Menşure DAĞLAR

C 72.Kapitalizm;ne kadar uğraşırsa uğraşsın sonu yok oluştur. Seyhan IŞIK

C 72 Doğrudur.çünkü aç güzlüdürler.  Abdullah DENİZEDALAN

C 72. Kapitalist düzende doyumsuzluk söz konusudur. Obezite hastalığında da böyledir. İnsan bünyesi bir kere başladı mı her zaman ister yani doyum söz konusu değildir.Hatice ŞAHİN

C.72.Günümüzdeki kapitalistler obezite insanlar gibi sürekli dışardan bişeyler almak derdindeler.Nasıl ki obezite günümüz için önemli bir sorun olmuşsa kapitalizm de öyle olmuştur.Çiğdem YİĞİT

C.72.Şimdi ki kapitalim de şişmalıktan başka bir şey değildir her ne kadar dışarıdan sağlıklı gibi görünse de öyle değildir.Melek BOZANER

C.72.Bu konuda söyleyecek pek fazla bir şey yok.İrfan CEYLAN

C.72.Giderek obeziteleşen devletler diğer ülkelerde ki insanları sömürdükleri için bu hale gelmişlerdir.Bu ilerledikçe önüne geçilmez bir hal alıyor ve daha büyük sorunlar ortaya çıkarıyor.Sevdeta ŞİŞMAN

C72.Kapitalizmin taraftarı değilim. N.BİLGİN

C.72 Ne yaparlarsa yapsınlar asla doymazlar mideleri he zaman aç olur ve aç kalacaktır  Celal TİLGEN

C72. Kapitalist rejim  ahlaki değerleri yıkım içinde dünyaya sahip olsa bile insani değerlerini kaybediyor.Ahmet DUSAK

C.72.bulduğu her şeyi yiyen insanlar sonunda bunun cezasını çekerler.kapitalist zihniyetteki devletlerde yaptıkları sömürünün cezasını çekeceklerdir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 72.20.YY daki zihinsel obeziteler yani zihince ve akılca kendini doyurmuş olan kişiler kendini beğenmiş bir duruma düştükleri için bir kefene bürünmüş diyebiliriz.Oysa ki toplumlar kendini hiç bir zaman üstün görmemeli yeri geldiğince alçak gönüllülüğü benimsemelidir.Erdinç YEŞİLYURT

C.72 Bedensel olarak araştırmalar bu devletteki nüfusun giderek obeziteye  mahkum olacağına delil sayılıyor.aynen de bedeni şişmanlıkla zihinsel şişmanlık aynı yönde ilerliyor.eee kapitalist devletler bunlar bir taraftan sömürüp(yiyip)  diğer taraftan şişiyorlar. Mehmet Şirin ARTUK

C 72. Kapitalistlerde amaç cebi doldurmaktır obeziteye yakalanmak nefsi tutamamaktır.Cep dolunca mide dolar ama sınırı bilinler buraya girmezler. MUZAFFER CEYLAN

C 72.Kapitalizm,her  şeyin  para  üzerine kurulması  demektir.Parayla her şey bir  yere  kadar  olur,daha  ileriye  gidemezler.Sonunda  bir  çıkmaza girerler. Barış  DEMİRTAŞ

C 72. Bunların hem maddi hem de manevi obeziteleri bulunmaktadır. Kapitalizminin aç gözlülüğü zihinsel maddiyat obezitesine vücutça obeziteleri görünmektedir. Tekin ÖZBEY

C.72 Ne yaparlarsa yapsınlar asla doymazlar mideleri her zaman aç olur ve aç kalacaktır  Celal TİLGEN

C 72. Günümüzde obezite hastalığına en çok yakalananlar kapitalist devletler olduğunu istatistiklerden öğreniyoruz. Emre Özden

C 72. Gerçekten ahlaklı insanlar yetiştirdiğimiz sürece, kapitalizmin neşvesine darbe vurulacaktır. Ve de bu tür ruhlular tarihe gömülecektirler. Muhsin ERSAN

C 72.Kapitalizmin palazlanıp , kabarması , şişmesi onun sonu olacaktır.Meral YILMAZ

C 72.Bilimin doğruluğun ve gelişmenin temelinde yer aldığı su götürmez bir gerçektir. Dolayısı ile de siyaset bilimin metriksinde yer almalıdır. Din bir şeylerin metriksinde yer almaz aksine her şey onun metriksinde yer alır. Emine ÖZTÜRK

C 72.20. y.y da insanların bir çoğu fıtraten sahip olduğu değer yapıları karşılıklı menfaatlere dayanan ilişkilere girişmektedirler.Cebrail HAN

C 72. her şeyi paraya dayandıran kapitalist insanların gözleri paraya doymuyor.ve oboziteden mezara gidecekleri sözü gayet yakın görünüyor. Sevgi ALMAK

C72.Kapitalist bir dünyada yaşamak istemiyorum.çünkü onların dünyaları paradır.ama o gözleri bir gün bir avuç toprak dolduracaktır…..Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 72. Zaman artık bilim zamanı olmuş bir şeyleri aşmanın zamanı gelmiştir. Kapitalizm bu zamanda gerçekten bazı kalıplarda sıkışmaktır çünkü artık kapitalin alamayacağı değerler kendini göstermiştir. Ercan ÇiFTÇi

C 72. 20. yy kapitalizm akıbeti bence kefene bürünmeden kurtulmuştur. Çünkü hak , hukuk ,güzel ahlak namına bir şey kalmamıştır.devletleri ve fertleri  zihinsel ve bedensel yönden  mahvetmiştir. Daha gencecik yaşta zihinlerini hayvani heveslerle doldurmuştur. Kapitalist düşüncenin bu tüm rezaleti obezite misali hem kendisine rahat vermez , hem de etrafına tiksindirerek leş gibi koku vermeye başlar. Abdulmevla OKTUAY

C 72. Kapitalist ahlak 20. yüzyılda obez hale gelmiştir.Ama iştahı tükenmemiş aksine kabarmıştır. Uğur YÜCEDAĞ

C 72- Buradaki savsatalar daha çok kapitalizmin kaçını8lmaz bir olgu olarak gösterilmeye alışılmasıdır. Halbuki insan fıtratında sömürü olmadığından yapılan hatalar sonucu ortaya çıkan bu yapı giderilebilir. Bu nedenle hatalı bir önerme durumundadır. Mehmet Salih Gökhan

C 72.Kendini kapitalist sisteme kaptıran güçlerin o kadar ki hızlı sömürüp tüketmelerinden dolayı artık kendilerine zarar vermeye başlamışlardır. Kerime TAŞ

C.72 bedensel olarak araştırmalar bu devletteki nüfusun giderek obeziteye  mahkum olacağına delil sayılıyor.aynen de bedeni şişmanlıkla zihinsel şişmanlık aynı yönde ilerliyor.eee kapitalist devletler bunlar bir taraftan sömürüp(yiyip)  diğer taraftan şişiyorlar. ilyas AKTÜRK

C 72. Kapitalizm insanları bencilleştirir kapitalist insanlarda bir verip on alayım mantığı vardır hep ister hep ister bu bağımlılık ve hastalık haline gelir ve her hastalığın bir sonu vardır. Kadir AVCİ

C.72. Kapitalizm sadece parayı gördüğü için parayı midesin basıp midenin asıl ihtiyacı olanları görmese sonunda şerri bulur. Yani parayı fazlasıyla alırken dedenin ve ruhun ihtiyacı olan biğer ihtiyaçları unutur buda insanı/toplunu obezite yapar. Zehni GÜN

C 72. obezite vücut genelinde bulunan işe yaramayan yağ birikimleridir. Çoğu emperyalist devletlerde de zihinsel obezite vardır. BARIŞ HOZMAN

C 72. Kapitalist insan ve toplumlar her zaman açtır ve sömürmeye doymazlar. ŞEHMUS AKYÜZ

C.72 bedensel olarak araştırmalar bu devletteki nüfusun giderek obeziteye  mahkum olacağına delil sayılıyor.aynen de bedeni şişmanlıkla zihinsel şişmanlık aynı yönde ilerliyor.eee kapitalist devletler bunlar bir taraftan sömürüp(yiyip)  diğer taraftan şişiyorlar. Bedih EROĞLU
C 73.
Bu tür varlıklara insan dendiği gibi bazılarına bir ilahın varlığından haberdar olduğunu fakat onu bulmadığını kanıtlayan cahil dendiği gibi anlayışında benimsettiği hem ilahlık dışı hem de akıl dışı olduğunu göremeyen gafil insan denmektedir.Bedih EROĞLU

C.72.Bugün obezitenin en çok görül düğü yer ABD ve veto devletleridir. Bu gösteriyor ki bu devletler pragmatik düşüncededirler. (FATİH KAPLAN)

C.72 Kapitalizm de doyumdan söz edilemez. İnsanları sömüren bir yapıdır. ADEM BATARAY

C 72. Kapitalizm kendini yiyip büyücek fakat yok oluşu da kendi eliyle olacaktır. Yok etmeye çalışmak sadece süreci hızlandırır,kapitalizmin kendisini yok etmez. ZEYNEL EDE

C 72.Bugün obezitenin en çok görüldüğü yerler veto ülkeleridir. Çünkü kan emici vampirler gibi insanları sömürmüşlerdir. BURHAN KORHAN

C. 72.Bunlar bazı havanlar gibidirler hiç doymazlar sadece bir bakarlar ki çatlamışlar. Osman KILINÇ

C 72.20.yy da kapitalizm insan ve toplumları tamamen ele almıştır. Mahmut ERBAY

C 72. 20.yy kapitalizmin akıbeti bir insanın paralarını biriktirip sonunda sadece bir kefen parası alıp götürmesine benzer. Fahriye İNC
C 72.
Kapitalist sistem hep kendine çalışır fakat doyumsuz olduğu için bu gün olduğu gibi aşırı obezite nedeniyle halkı günden güne eriyor. Selman BÜYÜK
C 72.
Kapitalizm artık kendi sonunu getirmektedir içinde oluşturduğun çelişkilerle birlikte. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C.72 kapitalizmin taraftarı değilim. A.KONUKSEVER

C.72 Kapitalistler o kadar başkalarının malını yiyorlar ki bunun etkisiyle şişiyorlar, yanbi obez oluyorlar buda onları mezara götürüyor. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 72. demek çok fazla kapitalizmle ilgili bilgi yığılmıştır bundan dolayı kapitalizm kefeni denilmektedir. Nesrin EKİNCİ

C 72. 20. Yüzyılın kapitalizminde siyasi gücü elinde bulunduran liderler yeni sömürgeler elde etmek, sınırları geliştirmek, dünyanın süper gücü olmak için sürekli dengeleri alt üst etmişler ama sonuçta hüsranla sonuçlanan bir yıkıma uğraşmışlardır. SİNAN UZUNDEMİR

C 72. Sömürge yapan devletler, insanların aç gözlü taraflarına benzeye yeltenenler gibidir. Bu kapitalizm sonucunda devletler birbirine girmiştir. İnsanoğlu gibi devletlerde doyumsuzdur. Sömürgeci her devlet emek vermeden belli bir seviyeye gelmektedir. Ama bu açgözlülüğün sonu toprağa kadardır. Kesinliklede bundan öteye gitmeyecektir. Murat ÇELEN