XLVII SORU: En hayırlı insan, sırasıyla;yaşadığı çevresine, ülkesine, dünya, doğa ve tüm varlıklara kök hücre (2,3) zihniyetiyle yararlı olamaya çalışmalı? Hangi koşularda bu mümkün değildir? Neden?

C.47:Allah’ın hoşnut olmayacağı durumlarda birey çevresine doğa ve tüm varlıklara yararlı olmaya çalışamaz. Abdulkadir SÜRÜCÜ
C.47:Güçlü devletlerin menfaatlerine zarar verecek bir durumda  faydalı bir şeyler yapmak göründüğünden de zordur.(Semra SÜPHANDAĞI)
C.47:Savaşların olduğu koşullarda , zulmün , haksızlığın olduğu durumlarda bunlar mümkün olamıyor.çünkü insanın can güvenliği tehlikeye düşmüş oluyor. (Yüksel ERİBOL)
C.47:Burada çizilen insan profili güzel ahlaka sahip, toplumsallaşmasını sağlamış ve yüksek bir bilinç düzeyine erişmiş bir insan modelidir. Ancak bugün yaşadığımız kapitalist düzen bu insanın zıttı insan tipini ortaya çıkarmaktadır. Her şeyi tüketen, sadece kendi çıkarlarına bakan insan tipini ortaya çıkarmaktadır. Büyük fabrika patronları biraz daha az masraf için arıtma sistemlerini doğru düzgün kullanmamakta ve doğaya dönüşü olmayan zararlar vermektedir.  Eğer insanlar doğada sadece yaşamlarını insan gibi sürdürebilecekleri kadarını isterse ve kendileri de üretirse hiçbir sorun kalmaz ancak insanlar hep kolay yolla en fazla verimi almak çabasında olduğu için dünya üzerindeki yaşama alanları daralmaktadır. (Ferhat ÇEPER)
C.47:doğruyu bilendir kendini bulan kendine bile hayrı dokunmayanı ne yapsın yardıma muhtaç olan.bu nedenle kişi önce kendine faydalı olmalı. Kendine faydası olan birey ister istemez çevresine faydalı olacaktır.mesela karanlıkta kalmış birkaç kişiden birinin elinde bir mum olsun o kişi kendini aydınlatmak için mumu yakacaktır. Bu sırada hem kendi aydınlanacak hem de çevresindekileri aydınlatacaktır(Ümran ARVAS)
C.47:Kişi iyi niyetinin kötüye kullanıldığı kanaatine vardığında bu mümkün olmayacaktır.bizim toplumumuz en iyi kişiyi topluma faydalı kişi diye nitelendirmeye devam ettiği sürece insanlar kendisi olmaktan uzaklaşıp başkalarının istediği kişilik olacaktır.bu da mutsuz bireylerin doğmasına yol açacak.o yüzden önce birey gelmeli. (Sevil GÜLEŞÇE)
C.47:bu insanın uğraşları su istimal edilmeye çalışılsa veya aleyhine kullanılmaya çalışılsa işte o zaman o insan hayırlı insan olma vasfından sıyrılır,tam tersi yönde yol alır. (Tuncay DEMİRADAM)
C.47:İnsanlığın geleceğinin siyasete ve dünya patronluğuna kaldığı zaman.Diyelim ki dünya ya bir gök taşı düşecek.Ve düşecek yer Avrupa kıtası.Patronların tepkisi ne olur du?Yada şöyle düşünelim göktaşı Afganistan’a düşecek Patronların yapabileceği çok şey olmazdı.Ellerinde ARMAGEDDON yok tur oysa ki.Olsa da kullanmazlar. (Emine TİMUR)
C.47:Önce insan kendisine hayırlı olmalı. Zaten kendisine hayrı dokunan çevresine de, ülkesine de, doğaya da hayırlı olur. İnsan bazen düşünmeden hareket edebiliyor bu durumda da hayırsız konumuna da düşebiliyor. Dolayısıyla çevresine de hayrı olmayan biri oluyor. (Nazlı Gül KUBBA)
İnsanlar kendilerine bile bile yararlı olamayacak durumda ise ne çevresinde kilerine nede dünyaya yardımcı olabilir. Kök hücre kavramı bahanedir. Bu zihniyetle hiçbir yere varılamaz. (Serdar DEMİR)
C.47:Siyasi engellere ve çıkar ilişkilerine takılınca mümkün değildir. (Derya KANDEMİR)
Bireyin insan olarak yaşama hakkı, yani temel hak ve özgürlükleri kısıtlandığı takdirde böyle bir şey mümkün olamaz. (Veysel KACAR)
C.47:Kendi çıkarları tehlikeye düştüğü zaman bu mümkün değildir. .(Tuba Seda RONAER)
C.47:  En hayırlı insan, yaşamında faydalı olan insandır. İnsanlara fayda sağlayan, her insan toplumda büyük çabalar sarf etmiş, büyük emekler harcamış ve tüm varlıklara, zihniyetiyle yarar sağlayan insan olabilmeyi başarmıştır. (Aslıhan KESİCİ)
C.47:menfaat ve çıkarlara dayalı devletlerin var olmasıyla mümkün değildir. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C.47: Kapitalist düzenlerde bu mümkün değildir. Doğanın sadece güdülecek bir varlıkmış gibi ele alındığı bu düzende her şeye artı değer üzerine kurulmuştur. Eğer bir ekmeğin varsa bunu nasıl iki yaparım diye düşünürsün, bunanla nasıl doyarım diye değil.Ayrıca buna ek olarak baskının olduğu yerde kişi yaşadığı dünyaya yararlı olamaz. (Sultan YANIK)
C.47:Devletlerin en büyük gayeleri iyi vatandaş yetiştirmektir. Ancak eğer devletler eşit, adaletli… davranamazlar da ikilerin yaratırlarsa birey yarar yerine zarar vermeye çalışacaktır. ABD’nin kızıl derilere yaptığı katliam sonucunda ne derece Kızılderililerden faydalı bir faaliyet görebilir, (Sevcan ÜLKÜ)
C.47:İnsan akıllı ve özgür bir varlıktır daha doğrusu olması gereken odur. İnsan ya aklını kullanamadığı zaman ya da aklını yitirdiği zaman çevresine zararlı olur. (Özdemir HINIS)
C.47:İnsanlar yaşadığı çevreye kendisine topluma faydalı olmalıdır. Bu önermenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Birey kendisine zarar vereceği durumlarda çevresine veya başkasına faydalı olamaz.  Birinin faydasına olan durum başkasına zararlı oluyorsa bu mümkün olmaz. (Mustafa SOYALP)
C.47:İyi niyetle yaklaşmalı, sevecen olmalı, varlık nedeninin bu kavramlar olduğunu düşünerek hareket etmeli ve yararlı olmalıdır. (Fatma TETİK)
C.47:Zihnini kullanmadığı zaman aklını yitirdiği zaman.
C.47:Topluma yararlı olmaya çalışırken kişilerin antipati uyandırmaması gerekir. Toplumun karşısına birden bire çıkıp yararlı her şeyi yapacağını vaat etmek toplumda genelde kuşkuyla karşılanır. Bunun için sakin ve itina içinde hareket etmek an iyisi(Abdurrahman ZEBEK)C.47:Bence bu mümkündür. O insan neden hayırlı insan olmuş ki; madem hayırlı insan denmiş kendisine; yaşadığı çevresine, ülkesine, dünya, doğa ve tüm varlıklara yararlı olmalıdır. Zaten bunları yapmayan kişiye de hayırlı insan denmez. (Hayrullah Kuşman)
C.47:Savaşların olduğu koşullarda , zulmün , haksızlığın olduğu durumlarda bunlar mümkün olamıyor.çünkü insanın can güvenliği tehlikeye düşmüş oluyor. (Ümmetullah DEMİR)
C.47:Her koşulda mümkündür insan mayasında yararlılık vardı (Sultan ERDEM)
C.47:Bence fikir ayrılığı olduğu zaman bu mümkün olmayabilir.Çünkü, fikir kardeşliği, gen kardeşliğine çok çok daha ağır basmaktadır.Nitekim Hazreti Nuh, tevilen aktarıyorum, oğlu Kananın ailesinden olduğunu söylemiş, Allah Celle Celalüh ise, Kenan’ın, onun ailesinden olmadığını belirtmiştir. (Murat ÇİFTÇİ)
C.47:İnsan yakında uzağa doğru zihniyle yaralı olacaktır elbet zaten en mantıklı yaşam da budur. Ama güzel ahlakın olmadığı bir birey yada toplumda bu gerçekleşemez. Günümüzde olduğu gibi(İlhan POLAT)
C.47:Devletler milletlerinin çekişmelere yönlendirir. Bu çekişmeler yüzünden insanlar genelde önce kendilerini sonra devletlerini düşünürler tüm insanlık  devlet öğretisi sayesinde değersiz olup çıkmıştır. (Ahmet Özkan TURHAN)
C.47:Her zaman mümkündür çünkü insanın doğası gereğidir (Gencehan EROL)
C.47:bu insanın uğraşları görmezden gelinir veya kötüye kullanılırsa o zaman o insan hayırlı insan vasfından vazgeçer. (Özlem ARSLANBOĞA)
C.47:Olağanüstü durumlarda , kıtlık, felaket, vb. durumlarda mümkün değildir. Acizliğinden sadece kendini düşünecektir (Nazım ÇOĞALTAY)
C.47:En hayırlı insan bencilce düşünmeyen yani Rabbena hep bana demeyen insandır. Yaşadığı yöreden aldıklarının yerine bir şeyler katan insan en hayırlı insandır. İLHAN ARAR
C.47:İnsanların zararına olan işlerde ya da şöyle dersek insanlar için tehlike teşkil eden durumlarda bu koşullar ortadan kalkar. Yararlıysa kök hücre işlemi yapılabilir.(Kazım KOÇ)
C.47:En hayırlı insan yaşadığı çevresine, ülkesine, dünya, doğa ve tüm varlıklara yararlı olandır. Fakat her koşulda bu geçerli olmayabilir. İnsan yaratılış amacına uygun yaşamalıdır.(KEZİBE ÖZDEL)
C.47:Birey olarak yaşama tercih edilirse, toplumsal sorunluklardan uzaklaşırsa, insanlar dizideki gibi ülkesine ve milletine, çevresine faydalı olmaz.   LEYLA KIZILYILDIZ
C.47:Bir insan değil de insan üstü bir varlık yaratılmaya çalışılırsa yarardan çok zarar vermiş oluruz.  EŞREF KANAN
C.47:
Kendisi yaptığı iyiliklerden dolayı zarar görüyorsa mümkün değildir yada tam anlamıyla özgürlüğüne sahip değilse. OSMAN ÇELİK
C.47: İnsan insanlığa hizmet etmeli,tüm varlıklara yaralı olmaya çalışmalı.İnsan bireysel yaşamı tercih ettiğinde bu mümkün değildir.   Rukiye DOĞAN
C.47:Bana göre güzel ahlâk sorunu olan toplumlarda insan ne kadar iyi olursa olsun ne yaşadığı çevreye, ülkesine ne de dünya, doğa ve tüm varlıklara yararlı olamaz. ( Emrah GÜRCAN )
C.47: Gözü doymayan insanların olduğu toplumlarda bu pek de başarılı olmayabilir. Hep kendi faydası için çalışan insan için varlığın ve zenginliğin bir sınırı yoktur. Bu sınırsızlık bu kaygının güdülmesi adına sıranın çevreye, ülkeye, doğaya gelmesini engelliyor. Cahit AYYILDIZ
C.47:Bu koşulun mümkün olup olmaması bu ülkenin, dünyanın düzeniyle yada doğada var olan denge zinciriyle değişmektedir. Çünkü bazen yararlı görünen ve hayırlı dediğimiz insanlar aslında o dönem için çok güzel şeyler yapmış olsalar da gelecekteki kullanıma maçları düşünülmeksizin insanlık adına hayırlı icatlar, keşifler yapmışlardır. En güzel örnek Einstein’ın atomu bulmasıyla örneklendirebiliriz. (SERVET AKAY)
C.47:Günümüz koşullarında bu önerme mümkün değildir. Mahmut KARA
Güç bakımından diğerinden güçlü bir kişi veya toplumun kısa vadeli menfaatleri bunu engelleyebilir. Ama uzun vadede herkes için doğru olan yapılmalı. İ.Halil KAYA
Her genç bu düşünceyi taşır ama aç insanın böyle işlere ayıracak zamanı yoktur. Saadet POLAT
C.47:
İnsanların zararına olan işler yada şöyle dersek insanlar için tehlike teşkil eden durumlarda bu koşullar ortadan kalkar. M.Emin ERDEMC.47:İnsanlar hep kendi nefsini düşündükleri için günümüz mantığıyla topluma ve dünyaya yardımcı olmaları imkansızıdır. Yusuf ATEŞ
C.47:En hayırlı insan olarak nitelendirilen kişiler gün gelir menfaat peşinde koşar. Çünkü günümüz insanları bu kişilerden yararlanmak için kılıktan kılığa girmekteler ve bu insanların insani olan duygularını yıpratmaktadırlar. Çiğdem BOZDAĞ
C.47:Bence, böyle bir durum söz konusu değildir. Yani, bu koşulların mümkün olamayacağı durum. Zaten, soruda, zihniyetiyle yararlı olmaya çalışmaktan bahsedildiği için, bu, her zaman, her yerde yapılabilir bir şey. Ama, teknik faaliyet olarak sorulmuş olsaydı , elbette sınırlı yanları olacaktı. Mesela teknik olarak, görünür bir şekilde, tüm varlıklara yarar sağlayabilmem imkansız. Belki, sadece kendime ve aileme, en fazla yakınımdakilere yararım olabilir( tabii öğretmen olmamı saymazsak)Ama, diğer türlü, zihniyet olarak, önce çevreme, sonra ülkeme, sonra dünyaya, sonra doğaya ve tüm varlıklara yararlı olmaya çalışmamda bir sınır olduğunu zannetmiyorum. Yararlı olabilir miyim, olamaz mıyım o başka bir şey.. bunun gerçekleşebilmesi için, (zihniyetimin ülkeme yarar sağlayabilmesi için) ülkeyi ilgilendirebilecek ve işine yarayabilecek durumlara sebep veya sahip olmam gerekir. Hakeza, dünya ve tüm varlıklar için de durum böyle. Hem iş, sadece zihniyet yapısıyla da bitmiyor. Bu yapının, uygulamada kendisini göstermesi gerekir. Millet/devlet bazında, ABD’nin, diğer büyük devletlerin, böyle bir konuma sahip oldukları söylenebilir; ama maalesef  bu zihniyet yapılarıyla, hiç kimseye yarar sağlayamazlar.Belki, Türkiye zihniyet yapısıyla yarar sağlayabilir; ama onun da, buna dair bir gücü olduğu söylenemez.Ama, yine de umutsuz değilim. Önemli olan, asıl olandır. O da, zihinsel yapıdaki sistem ve bu sistemin yararlılık için verdiği çaba… Ben, bireysel olarak, bu yapıyı geliştirirsem; benden yakın çevrem, öğrencilerim etkileneceği gibi, genetik olarak, benden sonraki neslim de etkilenebilecektir. Bu nedenle, şimdi böyle bir yararlılık göstermeye gücüm yetmiyor diye ,zihinsel yapımı hiçe sayıp; aptallaşmamın bir anlamı yok…(AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C.47:Bu gibi insanların hayattan hiçbir beklentilerinin kalmadığı zaman. Çünkü hayattan bir beklentisi yoksa bunları yapmak onun için bir şey ifade etmez .Yaşadığı çevrenin onun yaptıklarına kayıtsız kaldıklarında ve yaşadığı çevresine,ülkesine,dünyaya,doğa ya ve tüm varlıklara yararından çok zararı olan bir toplumda yaşıyorsa bunları yapması mümkün değildir. Çünkü onun tek yaptığını düşünelim.Örneği onun bir bina yatığını düşünelim o yapıyor diğerleri bozuyor, o yapıyor diğerleri bozuyor  bu nereye kadar gidebilir ki bir yere kadardır ki bir yerden sonra hevesi kırılır binayı yapmaktan vazgeçer buda böyledir bir yere kadar hayırlı insan olur sonra vazgeçer. Bu gibi ortamlarda hayırlı  insan olmak mümkün değildir. Celal EŞSİZ
C.47: Fırsatlardan sadece kendisini düşündüğü sürece yarar görülmez.(kendisi hariç) M.Vasfi YURĞUN
C.47:İnsanın kendisini özgür hissetmediği bir ortamda insanlığa ve doğaya hayırlı olması beklenemez. Bunun için ilk koşul özgürlük. Zeynep KORUCU
C.47:Eğer insanların gözlerini para ve hırs kaplamışsa bunu yapmak pek mümkün görünmemektir. M.Can ÖZBAY
C.47:
bu her koşulda mümkündür. İnsan yaptıklarının karşılığını inanlardan beklemese her koşulda mümkündür. Muhittin DEMİR
C.47: Güzel ahlaklı insanların barınamadığı bir ortamda bu mümkün olmaz. Çünkü ahlak en büyük yol göstericidir. Sıracettin ADIGÜZEL
C.47: İnsan her zaman böyle olamaz. Bazen doğruya varmak için çevresine veya ülkesine ters düşebilir. . A.Vahap ASLAN           
C.47:Evvela insana bu bilincin aşılanması gerekiyor. Bu bilincin olmadığı bir yerde insandan bunu beklemek biraz tuhaf olur ve bu engelleyici bir nedendir. İsmail AYDOĞDU
C.47: İnsan kendisini düşündüğü durumlarda yada başkasının onu anlamadığı durumlarda mümkün değildir.Çünkü başkası seni anlamasa sen  ne yaparsan bir şey ifade etmez. (M.Emin Aras)
C.47:En hayırlı insan, önce yaşadığı çevrenin sorunlarını eğilebilen insandır. Ama istisnai durumlar da bu koşul olmayabilir. Şöyle ki; ülkesinin veya doğanın tehlikeli bir maruzata kalması önceliğini bu yönden kullanabilir. Savaş,sel, felaketler…vs(Yahya TORİ)
C.47: Akıllı ve zeki insanda bu mümkün değildir. A.Hekim KUTLUK
C.47: İnsanoğlunun en hayırlısı, elbette ki,yaşadığı çevreye faydalı olan kişiliktir. Kişi yaşamında ne kadar başarılıysa o oranda da bulunduğu çevreye faydalı, üretken, örnek bir kişilik olur. Fakat, bunun gerçekleşebilmesi için, insanın birtakım temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Dikkat edersek, gelişmemiş toplumlarda veya gelişmekte olan toplumlarda, kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında henüz yeterli seviyeye ulaşılmamıştır. Bu durumun yarattıkları başarısızlık üretken olmama insanlara, çevresine, ülkesine, doğaya, varlıklara karşı yararlı olmama gibi eğilimler ortaya çıkar. Onun için, kişiden başarılı,üretken,yaratıcı olmasını bekliyorsak;öncelikle onun temel doyurulmamış ihtiyaçlarını karşılamamız gerekmektedir. (YILMAZ CAN)
C.47:İnsanların yaşam hakkını müdahale edildiği, açlık ve sefalet içinde kaderine terk edildiği zaman kendilerine bile faydaları olmayacaklardır. Örneğin Afrika’da açlıktan ölen insanlar gibi. Aytekin DAŞBURUN
C.47: Hayırlı insan yoksa. Fuat TANIŞIR
Hayırlı insanın gerçek özelliği de bu olmalı.Bunun mümkün olmadığı durumlar çeşitli otoriteler(zaman zaman devlet zaman zaman aile zaman zaman menfaati olmayan insanlar.)tarafından davranışların kısıtlanmasıdır. Zeki ASLAN
C.47:Kendi çıkarlarını ön plana aldığı ve nefsine uyduğu zaman bu mümkün değildir. Hamdullah KUŞMAN
C.47:İnsanın en hayırlı olanı herkese faydalı olanıdır. Doğaya, dünyaya, insanlığa zarar vermeyenidir. Aç olan ayı oynamaz, biliyoruz ama hala devam ediyoruz ondan, bir şey başarmasını istemeye. Semiha EROL