100.A-Tarihte ülkesini, kurumlarını....vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin ortak payda egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının(çoğunluğun) parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek yani insanların kalplerini, güvenlerini talan için;siyasetle kılıfını hazırla, sistemle ortalığı muzırla, bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır?
İpucu
:kandırmak, ümitlendirmek, halkı tanımak, propaganda, yalan, dolan....vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu demokrasi ile vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçları (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) açısından düşünün.Güzel ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, rekabet, zaruret, adalet ve akla değer verilmeyişinin liyakatini bir arada düşünün.


B-Siyasette konjonktürün akademik jokeyleri kimlerdir? Hangi özellikleri taşırlar? Ne zaman ortaya çıkarlar? Toplumda, kurumlarında ve sosyal ilişkilerde;cahilleri kullanıp nasıl zihinsel-toplumsal tufanlar (tsunamiler/depreşimler) yapıp-karıştırıp, talan ederler, nasıl bırakıp kaçarlar ve kendilerini unuttururlar? Sonra tekrar talan için hangi vizyonlarla ortaya çıkarlar? Onları neden unutmamamız gerekir? Toplumun zihinsel bağışıklık sistemini gelişitrmek için;onların hem heykellerini dikmemiz, hem de kuduz ahlak ve cehalet aşı stoku olarak gelecek nesiller için klonlamamız gerekecek? Neden bunları takip etmek, kara kutularını ele geçirmek ve kuduz ahlak aşısı için klonlamak akıllı insanların ve insanlığın büyük erdemli görevi olmalıdır? 1, 2, 3 Soru önermelerinin eksik ve yanlışlarını yazınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20
  İpucu;yurt içi-yurt dışı iktidarları ve kurum yöneticilerini icraatlarıyla terk edişlerini ilişkilendirmeye  çalışın.


C.100
a- maalesef kendini kullanan dış güçlere ve zalimlere,

        b-bazıları toplumdaki ayrılıkları ve farklılıkları zorlar kişileri zor durumda bırakır ama çözüm yolu sunmaz ama büyük zararlar verir. İşler kötüye gidince suçu başkalarına atar. Elif KIRKAĞAÇ

C.100 A.devlet halkı için var olmalıdır. Halkın güvenini ve gücünü su istimal edip kapitalistlere Siyonistlere yağmacılara kumarbazlara kendini kulandırtıp onların menfaatine çalışan bir rejim veya devlet olmamalıdır. Olsa bile halkının düşmanıdır. Fuad KARADAĞ

C.100

A: Tarihsel süreçte kendini milletine, ülkesine ve insanlığa adamış önder şahsiyetler olduğu gibi, amacı sadece makam, mevki veya maddiyat olan veyahut başkalarınca bulunduğu makamda maşa olarak kullanılan, halkı için değil de başkalarının siyasi veya küresel emellerine alet olmuş kişiliksiz

-sözüm ona- liderler de olmuştur.

B: Parti kurucularıdır, liderlerdir. Seçim zamanı ortaya çıkarlar. Çok vaat verirler. Mehmet ŞAFAK

C.100

A.siyasette konjonktürün akademik jokeyleri genellikle seçim zamanlarına yakın görünürler.

En önemli özellikleri çok profesyonel yalan söyleyebilmeleri, tamamen kişisel çıkarlara hizmet amaçlı dedikodular yayıp söyledikleri yalanlara kendileri dahi inanır hale gelmiş, yüz kızarma özelliğinden kurtulmuşlardır

B.

Genelde bir ekip halinde çalışırlar şahlan piyona kadar çok örgütlüdürler, çıkar söz konusu olan konu veya obje ortadan kalkınca hiç yoklarmış gibi davranıp kendilerini unuttururlar ve asla amaçları paylaşım değildir Hilal KUL

C.100 A.Halkın güvenini kötüye kullanarak kendi menfaatleri için çalışan bir rejim olmamalıdır.

          B.Coğrafi ve siyasi konumu itibariyle ülkemiz çok önemlidir. Ülkemizin ilerlemesini istemeyen dış güçler, ülke içinde karışıklık çıkarmak için böyle türlü oyunlara başvururlar. Ülke içinde çıkacak toplumsal tufandan yararlanırlar. Sevgi BARBARUS

C.100A.Bu liderler gerçek liderlerdir.halkı kendilerine hizmetkar değil kendilerini halka hizmetkar yapmışlardır.

        B.Bilimi ve bilim adamlığını siyasete alet edinen,siyasilerin şak şaklığını yapan,kurmalı oyuncaklar gibi başkaları tarafından kurulan ve yönetilen zavallı insanlardır Hatice MERT

C.100 A. İdealist, hümanist liderlerin yanında çıkarcı, menfaatleri uğruna insanları gözünün yaşına bakmadan harcayan liderler de vardır.

            B. Kapitalist toplum ve devletler için çalışanlardır. Menfaat para kazanma her şeyden önce gelir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.100 Günümüz siyasetçileri bazen kendi menfaatleri için halkı bir kullanacak öğe gibi görür ve onlara palavralar sıkarlar bu siyasi konjektörlere dikkat etmek gerekir  çünkü bunlar toplumun dinamiklerini yanlış bilgilendirerek toplumu felakete sürekler ler.bu anlamda bu bireyler tanınmalı hatta deşifre edilmelidir toplum düzene girsin diye.günümüzde kendi ülkemizde de gördük kimi zaman din üzerine siyaset oldu kimi zaman insan kanı üzerine ama olan kime oldu topluma oldu o yüzden bence toplumu oluşturan bireyler kendi siyasetçilerini seçerlerken buna dikkat etmeleri gerekir eğer vicdani sunumlulukları varsa.Ahmet ERTUŞ

C.100 Akıllar zaten bir yolunu bulup zengin olur fakat kendini halkına adayan ve tarihe mal olmuş kişiler, ideallerini maddiyattan öte tutarak halkını yönetir ve maaşını halkına bağışlar. Öyle bir sistem olamaz çünkü iyi niyetli insanlar, iyi işlenen bir düzene kimsenin müdahale etmesine kolay kolay izin vermezler. Ama bazen parti demokrasinin kısıtlı versiyonu bozuk sistem yüzünden halka, tam versiyonu asillere çalışır.Saray İLTER
  C.100
Azınlıkların kendileri için tarihini, ülkesini ve birçok insanların bir hiç yerine yok etmeye başlar aslında bilmez ki bu onun yok oluşudur.ASLI ATAŞ                                                                                          
C.100.A.
Devletler insanlarına hizmet etmelidir. İnsanlarda devletine ve milletine hizmet etmelidir. Ne yazık ki bazı kişiler bunu görmeyip nefsine kapılarak halkını ve halkının değerlerini, devletin kaynaklarını Siyonist batı devletlerine peşkeş çekmektedirler.

           B. zamanında ve günümüzde dostlar, komşular, kardeşler, arkadaşlar arasına nifak koyup onları birbirine vurduran kişi ya da kurumlar her zaman hatırlanmalı ve gelecek nesillere hatırlatılmalıdır. Bu sayede yeni nesil bu gibi kişilere karşı tedbirli olur. Salih KOÇYİĞİT

C.100 Tarihte bu tür liderler veya kişiler vardır hata iktidarı boyunca hep aynı ceketi giyen liderlerde olmuştur günümüzde ise çok az öyle kişiler vardır ve bizim ülkemizde böyle bir lider yoktur. Liderlik koltuğuna oturan siyasi orayı nasıl daha  çok kazanırım anlayışıyla yönetir. Orhan KAÇAK