11-A-İnsan bilmediğinin cahilidir. Cehalette felaketlerin kaynağıdır. Peki 21. yüzyılda bir insanın ne kadar ne/neleri bilmesi gerekli? Yani kime hangi bilgileri ne oranda yüklemeliyiz? Yada bir insanın neyi ne kadar neleri bilmesi gerektiğini ne/neler belirler veya belirlemeli?
B-Fertlerin ve toplumların tüm ortak payda ve özgünlüklerinin çeşitliliğine dayalı fıtrat (yapısal) eğitimi yaptırmak ne demektir?
Kısaca; bir insanın minimum ve maksimum neyi/leri bilmesi gerektiğinin ölçülerini ele veren eğitim sistemleri hangileridir. Bir insan; ne kadar özelleşmiş bilgi, ne kadar ortak payda ve ne kadar geçişken bilgilerle donatılmalıdır? Günümüzdeki eğitim sistemleri bu gereksinimlerin hangi boyutlarına hizmet vermektedir?
İp ucu;Bir insanın; bedensel, sosyal ve zihinsel;sınırlarını, ideallerini, sıfatlarını, ifrat ve tefritlerini, normalitelerini, özgünlüklerini ve özgünlük-hoşgörü sınırlarını, genetik ve zihinsel yapısının (fıtratının) özgünlükleri-ortak paydaları, değişebilirliklerini, farzlarını, sünnetlerini, varyasyonlarını, tiryakiliklerini değer yargılarını, id lerini, idollerini, doğru tahmin edebilme-ileriyi doğru görebilme…vb yeteneklerini, tercihlerini…vb özelliklerini doğru tanımamıza net yardımcı olabilecek tanıma sınav ve sistemleri geliştirmeyi düşünün. Zaman içerisinde tüm bu özelliklerin değişebilirlik olasılıkları da hesaba katılarak;fıtrat(yapı), zeka, akıl, ahlak, yetenekleri, tercih mantık sistemini…vb konulardaki; özgünlük, geçişken ve genel özelliklerini belirleyen ölçüm araçlarını (testler, sınavlar…vb) ve envanterlerini geliştirmeyi düşünün.
A-Fotoğrafik veya mantıki taklit eden nefis fıtratı,
B-Ezberci nefis fıtratı,
C-Yaratıcılığı taklit eden nefis fıtratı,
D-Mükemmelliğe taklit eden nefis fıtratı,
E-Eksik, hasarlı, mazeretli, özürlü nefis fıtratı,
F-Tembel veya çalışkan nefis fıtratı,
G-Bağımlılığa meyilli nefis fıtratı,
H-Kapasitesi büyümeye meyilli nefis fıtratı....vb
I-A,B.....H kombinezonları nefisler
İ-Diğer nefis fıtratları bu ölçümlerin varılan sonuçları olamlıdır.

Örneğin;fıtratı özgünlük, değişkenlik, geçişkenlik, değişmezlik ve ortak payda belirleyici testleri. Bu mantıktan hareketle;kişinin eğitimle alabileceği meslek ve yüklenebileceği bilgilerin taslağı belirlenmelidir. Gerekirse biyolojik gen sistemleri dizaynları incelemesi bilginsine baş vurularak bunlara ve diğer edinilenlere dayalı özgün eğitim programı verilir.
Fıtratlarla ilgili ölçümlerde mümkünse çok farklı uzman ekipler ve farklı ölçümlerle varılan sonuçlar örtüştükten sonra verilecek eğitim programına karar verilmelidir.1


C.11.
A.Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü vermez.dünyadaki cahillerde bu karmaşık denklemin sabiteleridirler.bilim adamına yüklenen bilgi ve sorumluluk ile sıradan bir insanın alacağı sorumluluk farklıdır.

 B.Fıtrat eğitimi yaptırmakla insanı keşfedip onu tanıma imkanına kavuşuruz.örneğin seda sayanı  veya Mehmet ali Erbil i fıtratlarının elverdiği oranda imana getirebiliriz.Fuad KARADAĞ

C.11-A-Beyin her zaman için bilgiye açık olmalı.Bireyin tembelliğine göre değişir .Bilgi almak istemeyen beyin her şeye kapalıdır.Bu insani ilişkilerinde de görülür.

B-Günümüzdeki eğitim sistemi insanları daha çok ezberciliğe itiyor .Buda doğal  olarak tembelliği doğurur.Kimsenin bir şeyleri düşünüşte kendiliğinden öğrenmesine izin vermiyor.Her zamanki kalıplaşmış bir eğitim ve klasik cevaplarda bizden geliyor.Elif KIRKAĞAÇ

C.11 Cahil edindiği yanlış eksik doğru olmayan bilgileri savunandır. Cehaletten korunmanın yolu güzel ahlak sahibi olmaktır. Güzel ahlaklı insan zaten neyi ne kadar bilmesi gerektiğini kestirir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.11
A
-Bu çağda insanların bilmesi gereken en önemli konu tolumdaki ahlak kuraları ve doğayla nasıl yaşayacağına dair bilgilerin verilmesi ve bunları öğrenmesi birinci dereceden önemlidir diğer bilgiler ilmi bilgilerin sonradan verilmesi de gereklidir.

 B-İnsanların toplum ahlakına uygun fıtrat yapısının yüklenmesi ve en azından kötü alışkanlıklar ve fıtrat yapılarının bir kısmının ortadan kaldırması gerekir bir insanın fıtratının tamamını değiştirmek çok zordur ama kısmen insan yapısını değiştirebiliriz. ORHAN KAÇAK

C.11
       A.Öncelikle bilgi verilecek insan tanınmalı ona göre bilgi yüklemeliyiz.

       B.Fert veya toplumları tanıdıktan sonra onların fıtratına uygun eğitimi yapmak kolaydır.mesela köyde yaşayan insanlara ekonomi değil de ziraat ve hayvancılıkla ilgili bilgiler vermek gibi.Hatice MERT

C.11 Bilginin sınırı yoktur. İnsan her zaman bir şeyler öğrenir. Neyi ne kadar bilmemiz gerektiği, hayat koşulları ve yaşadığımız çevre ile doğru orantılıdır. Sevgi BARBARUS

C.11 21. yy da kimsenin cahil olma gibi bi lüksü olamaz her şeyi insan rahatça öğrenip uygulayabileceği bir çağda yaşıyor. Minimum olarak karsıdaki insanın hakkına saygılı olabilmeli maksimum olarak ise yaşam kalitesini artırabilmeli Hilal KUL

C.11

A: 21. Yüzyılda insanın çevresinde olup bitenin farkında olması gerektiğini.

B: Bir insana toplumda kendisini ve çevresine faydalı olabilecek kadar, en az eğitim vermek.Mehmet ŞAFAK

C.11
A
. Kişinin fıtratına uygun bir yöntemle eğitilmeli. Yoksa insana düşman insanlar ortaya çıkar.

B. Kişiyi fıtratına uygun olarak insanlığa ve doğaya fayda sağlayacak veya zarar vermeyecek biçimde eğitilmeli. Yani min. zarar veya max. fayda tekniğine uygun bir eğitim sistemi olmalı.Saray İLTER

C.11 Bilimin bence sınırı yoktur insan beyinse yetisinin alabileceği kadar bilgi edinmeli bence normalde beynini tam kullanan insanlar peygamberlerdi ama biz insanlarda küçük bir kısımını kullana biliyoruz.bilgi her zaman alınmalı ve depo edilmeli uygulamaya geçirdiğinde o bilgi kalıcı bilgi halini alır.Ahmet ERTUŞ

C.11
A.
Bilmediğimiz her konunun cahiliyizdir. İnsandan her şeyi bilmesini bekleyemeyiz. Ama bilmesi, öğrenmesi gereken ortak değer yargılarımız vardır. Bir insana önce iyiliği, dürüstlüğü, güzel ahlaklı olmayı öğretmeliyiz. Diğer bilgiler ihtiyaç oranında zamanla öğrenilir zaten.

B.Coğrafya gereği insanlar farklı toplumlarda doğar ve büyürler. Farklı hayat görüşüne sahiptirler. Buna rağmen tüm toplumların düzenli, seviyeli bir birliktelik içinde olmaları için; insanlara doğruluk, dürüstlük, güzel ahlaklı olmak öğretilmelidir. Çünkü bunlar tüm toplumlarda olması gereken eğitimdir.         Salih KOÇYİĞİT                                             

C.11 İnsanlar 21.yüzyılda sadece beyin olarak geliştirilse yazdığı ortamda kendini toplumda savuna bilecek kadar bilgi yüklemelidir. İnsanlara verilecek eğitim sosyal, bedensel, zihinsel olarak kendini .ideallerini, fikirlerini ifadeye dökerek yetiştirmelidir. Kişiler ezberci sistemden çıkardığımız zaman yapısal eğitim yapabiliriz.ASLI ATAŞ
C.11 A
:Bir insanın kendisi ve evreni ve yaratıcı gücü kavrayabilecek kadar bir bilgiye sahip olmalıdır. Diğerleri ise kuru hamallıktır.
        B:
İnsanlar bütün insanlık âlemine hizmet edebilecek bilgileri bilmeleri yeterlidir. Fahri ERGÜN