17-Kapitalizm parayla düdüğü çalan ve çalınan kavimlerin sistemidir. Kapitalizm;fert ve toplumları, dövüştürme, boğuşturma, yarıştırma, sürtüştürme, gerilim…vb enerjisi ile ayaktadır. Dün Roma imparatorluğu ahlakı ile hayvanları insanlarla boğuşturmaktan ve öldürtmekten hoşlanan zihniyet bu gün bedensel olarak dövüş, akrobasi…vb öldürücü sporlarla insani insanla bedensel ve zihinsel (siyaset ve bilimle ;boğuşturuyor, sürtüştürüyor, dövüştürüyor.
Karşılıksız, parasız, bedava, beklentisiz…vb yararlı değer yargıları olan;fert, toplum, kurum…vb unsurlar kısmen de olsa kapitalizmi aşmışlardır yoksa parayı veren düdüğü çalar. Yada kapitalsiz yararlı değer yargılarımız varsa biz güzel ahlaklı insanız değilse başka bir şeyiz. Önermelerini çürütünüz.


C.17
Kapitalist rejimler: parayı rab bilip her şeyi çıkar-menfaat ilişkisi içerisinde düşünür.insanların hayvani özelikler göstermesini sağlayacak kadar acımasızdır. Bize düşen görev; bu acımasız sistemin dışında kalarak ahlaklı,namuslu,dürüst bir kişilik göstermektir.aksi taktirde bu sisteme teslim olup hayvani nefsimizin kölesi oluruz.Fuad KARADAĞ

C17 Kapitalizm aynı zamanda üretimi de destekler.Çünkü üretmeyen kapitalist sistem yok olur.Elif KIRKAĞAÇ

C.17 Önermenin çürütülecek bir yanı yok. Bana göre çok doğru. Berna SİMEKLİOĞLU

C.17 Kapitalizm çağın hastalığı toplum hayatı felç eden insanı hiçleştiren ve duygu ve emeğini sömüren bir akım. Adım ona insanı daha özgür bırakma adına insanı yalnızlaştıran 18 yaşına gelen bir bireyin yalnız yaşamasını sağlayan ve aile içinde herkesin bir oda oturup sohbet etmesi yerine herkesin kendi odasına çekilip tv izlemesi ve bir tv satma yerine ailede herkese bir tane satan ve fakir toplumları kene gibi emen fakirleştirip sömürülen halk yığını oluşturan bir akım. ORHAN KAÇAK

C.17 Güzel ahlakta parayı veren düdüğü çalar değil hak haklının mantığı vardır.Hatice MERT

C.17 Kapitalizm de paraya tapılır.Her şey çıkar ilişkisidir.Hayvani özellikleri dışarı çıkarır. Sevgi BARBARUS

C.17 Güzel ahlakın yok oluş sebebi paradır kapitalist sistemler paraya tapar Hilal KUL

C.17 Kapitalizm fert veya toplumları hayvani değerlere yaklaştırırsa da,  güzel ahlak insanları hayvani davranışlardan uzaklaştırır. Mehmet ŞAFAK

C.17 Neden doğru bir düşünceyi çürüteyim.Saray İLTER

C.17 Gelişen toplum artık paylaşımları bir kenara bırakıp salt alışveriş kavramını geliştirmiştir buda kapitalsizime zemin hazırlamıştır.insanlar artık iç dünyalarını geliştirmek yerine gücü parada bulup parasal anlamda bir otorite olmaya başlamıştır buda tamamıyla insanlığı bir felakete  götürmüştür.Sevgi ve hoşgörünün olmadığı hiçbir yapı ayakta duramaz ve insanlığın faydasında değildir.İslamiyet en çok model alacağımız inanç yapısıdır.Ahmet Ertuş

C.17 Kapitalizm dünyaya sanayinin gelişmesiyle girmiş ve hala çoğu toplumda uygulanmaktadır. Kapitalist düşünce sadece menfaat ve çıkara dayalı olduğu için güzel ahlakı, iyiliği, dürüstlüğü yok etmiştir. Salih KOÇYİĞİT                                                                                            

C.17 Nasıl dün Roma imparatorluğu vardıysa bugün yok ise kapitalist sistemi besleyen ve ya besleyenler yarın yok almanın eşiğinden kurtulamazlar. Kapitalist sistemi besleyenler kendi içlerinde çekişerek yok olmaya zemin hazırlıyorlar.ASLI ATAŞ

C.17 – Kapitalizm de para ve sermaye her şey olmasına rağmen insanın içindeki vicdan ve insaniyet unsurunu öldürememiştir. Her şeye rağmen eğitim gönüllüsü vb kurumlar yine bedava hizmet veriyor.   Fahri ERGÜN