18-Bu günkü eğitim sistemleri; insanlara doğada var olan bilim işletim sistemlerini yani vahşi doğa işletim sistemini/lerini zihnine-kalbine yüklediği için; insanlarda, doğayı hayvanca ve vahşice kullanma güdü ve vahşi ahlakın gelişmesine neden olmuştur. Bu günkü sosyal ve çevre sorunlarına neden olan sosyal-bilimsel değer yargıları, sistemler, ilkel-patojen enkaz teknolojiler bunun sonucu ve ürünüdür.Kısaca insanda akıl ve ruha ait güzel ahlak işletim sistemi hiç dikkate alınmadan insanlar eğitiliyor ve yetiştiriliyor.Önermesini çürütünüz.

 

C.18 Günümüzdeki eğitim sistemleri bireyi zekaya göre değerlendirdiği için güzel ahlaklı insanların dışlanmasına neden oluyor.zeka-akıl-ruh-güzel ahlak gibi kriterlerle bireyi değerlendirmelidir.güzel ahlakın olmadığı ve sadece zekaya göre eğitilen bireylerin doğayı vahşice tüketme sorunu ortaya çıkar.Fuad KARADAĞ

C.18 Bu önerme doğru değil çünkü İskandinav ülkelerinde suç oranı çok düşüktür.Elif KIRKAĞAÇ

C.18 Eğitim sistemleri mekanik eğitimlere önem vererek ahlaki boyutları düşünmeden beyni geliştirici eğitimleri veriyor. Ruhu açlaştırıyor. Berna SİMEKLİOĞLU

C.18 İnsanlar çağımız sosyal-bilimsel anlayışıyla her ne kadar vahşice doğanın katline sebep olmuşlarsa da aynı zamanda uluslar arası kuruluşlar şeklinde büyük örgütlenmelerle doğanın korunması için yoğun çaba sarf edilmekte, büyük paralar harcanmaktadır. Soyu tükenmekte olan varlıkların korumaya alınması, ağaçlandırma çalışmalarının yoğunlaşması gibi ORHAN KAÇAK

C.18 Yeni yapılan düzenlemede güzel ahlaka da not veriliyor.Hatice MERT

C.18 Günümüzdeki eğitim sistemi bireyi zekasına göre değerlendirir. Güzel ahlaka göre de değerlendirilmelidir. Sevgi BARBARUS

C.18 insanları hayvanlardan ayırtan tek şey akıldır. Ortak payda zekadır bu zekayı hayvan gibi vahşice kullanıyorlar Hilal KUL

C.18 Bu günkü eğitim sisteminde akıl, ruh ya da güzel değerleri değil de zeka ön plana çıkmaktadır.Mehmet ŞAFAK

C.18 Eğitim sistemi böyle olsa dahi Allah insana akıl vermiştir. Ve insanlar yediklerinin, içtiklerinin, giydiklerinin ham maddesinin ne olduğunu eğitimle öğreniyorlar. Tüm bunlara rağmen üzerinde durduğu dalı kesmesi kendi ahmaklığıdır.Saray İLTER

C.18 Eğitim sistemindeki çarpıklar elbetteki çok fazla ama kalkıp tamamıyla onu yok etmekte kar getirmez.onun yerine alternatifler düşünülebilir.örneğin salt zekaya dayalı  sınav sistemleri  eğitim sistemini vahşileştirmektedir.Hayvansı özelliklerimize bakılarak sınavlara çoğumuz giriyoruz oysa en önemli ölçütü geride bırakıyoruz örneğin ahlak iç dünyamız.Ahmet ERTUŞ                                                                                                                                   
C.18 Kapitalist dünya; insanları vahşi bir ekosistemin içine sokmaktadır. Toplumların gözü doymaz tutumu doğayı yok etmekte, insani duyuları da köreltmektedir. İnsanlara güzel ahlaklı, dürüst olması öğretileceğine doğa nasıl yok edilir bilgileri aşılanmaktadır. Salih KOÇYİĞİT

C.18 İnsan kendini doğadan yoksun bıraktığında yani unuttuğunda hem kendi hem cinslerine hem doğaya karşı vahşileşerek yok etmeye başlıyor. İnsan öyle bir canlıdır ki kendini ve kalbini doğaya kapattığında cahil, barbar ve yok edici tek varlık haline gelir.ASLI ATAŞ
C.18 Eğitim sistemi sadece bilimi değil ilimi (az da olsa ) bireye veriyor. Ahlak eğitimi buna örnektir. Fahri ERGÜN