22.
A-Din ve rejimlerin; fert ve toplum için var olması ile fert ve toplumun din ve rejimler için var olması arasında ne fark vardır?
B-Günümüz yönetim sistemlerinde hangi alternatif uygulanıyor?
C-Fert ve toplumun; dini ve rejimi mi olur yoksa din ve rejimlerin; fert ve toplumu olur? Neden?
D-Fert ve Toplumun değişim arzusu ve zorunluluğu söz konusu olunca;rejim, din, kurum..vb hangi koşullarda toplumun gereksinimine uyum sağlaması zorunludur.
E-Rejimin dinleştirilmesi ne zaman ve hangi koşullarda gerçek olur?1
F-Rejimin dinleştirilmesi ve hukukun ilahlaştırılması;cehalet tufanına neden olur.
G-21.Yüzyılda bilim insanlarının din cahili olması sosyal tufanlara neden olur. Önemelerinin, yanlışını, eksiğini veya daha doğru alternatifini sunun.
İpucu;
Öğrencilerine, halka ve insanlara eksik empati (duygudaşlık) duyabileceğini, düşünün.1

 

C.22. Dinler Allah C.C tarafında kavimlere, insanlara gönderilmiştir. Bunun anlamı din insanlar için vardır. İnsanların dine ihtiyacı vardır. Rejimlerde insanlar için vardır. Saray İLTER

C.22.     A. Din ve rejimler fert ve toplumları yönetmek ve doğru yolu göstermek için var olmalıdır. Fert ve toplumlar olmazsa din ve rejimler anlamsızdır.

             B.  Rejim ve din çatışıyor.

             C. Fert ve toplumların din ve rejimi olur.

             D. Bizim ülkemizde rejime ama genelde dine uyulmalıdır.

             E. Darbelerle ve devrimlerle

             F. Bilimden uzaklaşılır. Yasaklara mahkûm yaşanır.

             G. Bu önermeye katılıyorum. Berna SİMEKLİOĞLU

C.22Allah dinleri toplumlar için göndermiştir onun için dinler toplum içindir. Rejimler ise insani oldukları   
Toplumu rejime uygun davranmaya zorlarlar.
Dinleri de insanlar kendi menfi çıkarlarına uygulamaya
Başlayınca dinler toplum için değil de toplumlar dinlere uyarılırdı. Günümüz bilim adamlarının çoğu Dünyevi rahatlıkları için din cahili olmayı tercih etmişlerdir. ORHAN KAÇAK

C.22 Şunu unutmamak gerekir birey olmadan toplum olmaz toplum olmadan kavim devlet olmaz o yüzden bizim öle sistemler geliştirmemiz gerekir ki o toplumu yada kavmi yönetenlerle o kavmin yada toplumun bireyleri arasında sağlam iletişim araçları olmalıdır.empati bu anlamda çok önemli bir unsurdur her anlamda bu bir öğrenciyle öğretmen arasında olabileceği gibi bu bir babayla oğul arasında bu bir mahkumla müdür arasında bile olmalıdır.sağlam bir toplum için bu böle olmalıdır.Ahmet ERTUŞ

C.22 A. Din ve rejimler toplum için olursa huzurlu bir toplum olur. Eğer fertler din içinse sadece araç olarak kullanılır.

B. Günümüzde din bir çıkar arcı olarak kullanılıyor.                                                       C. Fert ve toplumun dini olur. Çünkü toplumlar inanışına göre kendine uygun bir din belirler.    D. Dünyamız sürekli bir değişim içindedir. Bunun için rejim ve kurumlarda kendini yenilemelidir. Ama dinin kuralları kesindir. Yenilenmesine gerek yoktur.

E. Rejimlerin dinleştirilmesi toplumun çıkarına uygun olduğu zaman mümkündür.                                                                                                                                            

F. Eğer toplumun huzuru için gerekli ise bazı şeyler değiştirilebilir ama aşırıya kaçılırsa bir çıkmaz hal oluşur.

G. Din her zaman bilime ayna tutmalıdır. Dinden yoksun bilim adamları toplumun sosyal yapısına zarar vermektedirler.

 Salih KOÇYİĞİT

C.22. A.din ve rejimlerin  fert ve toplum için olması gerekir.çünkü din ve rejimler insanların huzura,gerçeğe,özgürlüğe,eşitliğe,adalete kavuşması için var olmalıdır.eğer tam tersi olursa insanlar o rejim ve dinin kölesi olupne adalete nede huzura kavuşur.

B.günümüz rejimlerinde insanı hayvanlaştıran(Amerika) veya dini çıkar ve amaçlar için kulanan(İsrail)yöntemler uyguluyorlar.

C.fert ve toplumların dini ve rejimleri olması gerekir.eğer insan toplulukları rejim ve din için var olursa cehalet,kölelik,adaletsizlik baş gösterir.

D.rejim ve dinler eğer insanlık için var iseler insanların ihtiyaçlarına,sorunlarına çözüm bulmak ve çağa ayak uyduracak önlemler almak zorundadır.çağın gereklerine ayak uyduramayan rejim ve dinler zamanla yok olup unutulur.

E.rejimler eğer insanlar arasında adaleti,güzel ahlakı,huzuru,eşitliği sağlıyamıyorsa yani demokratik değilse değişmek zorundadır.

F.rejimler dinleştirilemez, hukuk da ilahlaştırılamaz.çünkü dinler eşi benzeri olmayan Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanları gerçeğe adalete hoşgörüye huzura çağıran birimlerdir.

G. Bilim insanları dini iyi anlamaları ve dindeki gerçekleri günümüze günümüze uyarlayarak bilimden faydalanmalıdırlar. Önyargılardan dolayı dini gerçek dışı bulmak ve ondan faydalanmamak toplumda sapıklıkların,şiddetin,köleliğin,eşitsizliğin kötü ahlakın artmasına neden olur.Fuad KARADAĞ

C.22

A: Din ve rejimler fert ve toplumlar için gerçek bilgiyi verirler.

B: Din ve rejim alternatifi uygulanmalıdır.

C: Fert ve toplumun dini ve rejimi olur.

D: Din ve rejim konusunda toplumun gereksinime uyum sağlaması gerekir.

E: Din bilgilerinin yetersiz olduğu durumlarda.

F: Çünkü rejimlerin dinleştirilmesi cehalete yol açar.

G: Yüz yılda insanların dinden uzaklaştırılması onları sosyal faaliyetlerden uzaklaştırır. Mehmet ŞAFAK

C.22 Öncelikle bireyin dini ve vicdani özgürlükleri kabul edilmelidir. Elif KIRKAĞAÇ

C.22 A.Din ve rejimler insanların adaleti, huzuru için vardır. Tersi olursa insanlar rejimin kölesi olur.

      B.Günümüzde insanları hayvanlaştıran rejimler uygulanıyor.

      C.Din ve rejimler insanlık için vardır.

      D. Din ve rejimler insan içindir, insanların ihtiyaçlarına, sorunlarına önlem almak zorundadır.

      E. ejimler demokratik değilse değişmek zorundadır.

      F. Rejimler dinleştirilemez. Dinler de rejimleştirilemezler.

      G. Bilim adamları dini iyi yorumlamalı bunun için iyi okumalıdırlar. Eğer yanlış sonuçlar çıkarırlarsa sosyal tufana neden olurlar. Sevgi BARBARUS

C.22A.Dinler toplumlara gelir.yani var olan topluma kurallar konulur.

       B.Din ve rejimler fert ve toplum için vardır.

       C.Fert ve toplumun dini ve rejimi olur.

       D.Çağın kurallarına uyumlu hale getirilmeli

       E.Diktatörlükle olur.

       F.Diktatörlük olunca tufan kendiliğinden gelir.

      G. Günümüz de bu sosyal tufan fazlasıyla yaşanıyor.Hatice MERT

C.22 A)Din ve rejimler insanlar için vardır devletin dini  olamaz çünkü devlet tüm ırkları milletleri bir arada barındırıyor herkesin inanç özgürlüğü vardır

B)Günümüzde devlet dini yoktur

C)Fert ve toplumların dini vardır

D)SADECE REJİMLERE

E)ZORBA VE DARBELERLE

F)EVET KATILIYORUM

G)Sosyal tufanlar bilgisizlikten doğar HİLAL KUL

C.22 Kendilerini geliştirmeyen toplumlar her zaman başkaları tarafından bırakılan oyun ve kurallar çerçevesinde yazarlar. Fakat düşünmeye açık olan beyinler bunlara karşı koyacak ve bunlara karşı direnecektir. ASLI ATAŞ
C.22
  Din ve rejim birey ve toplum için ise birey ve toplum müreffeh yaşar. Birey ve toplum din ve rejim için ise din ve devlet despotik olur. Fahri ERGÜN