25.Hayvanların, hatta hayvanlardan daha aşağılık (aşağı seviyede) her türlü insanın eğitilip tedavi gördüğü evrensel insan makamı (kainatın bodrumu) eğitim-öğretim kurumları üniversitelerden, baş örtülü insanların tecrit edilmesi, cehaletin mayalandığı nüveyi hatırlatır gibidir.Kısaca insanlıkta (insanlığın) geçmişteki ataerkil cehaletin mayalandığı mihrakları çağrıştırır. Önermelerini;ya destekleyiniz ya çürütünüz yada alternatif öneriniz.1, 2 , 3
İpucu;"Belki de bilginsiz ve alimsiz(dinbilim alimsiz) baş/lar;haksızlara,cehalllere, yoldaş/lar, iş/ler ve aş/lar" DEMİRKUŞ 2008


C.25
. Bu kesinlikle ataerkil bir cehalettir. Bunlar başörtüyü gördükleri için tecrit edebiliyor. Ancak aynı düşüncede olan erkeği edemiyor, çünkü başında örtü yok. Saray İLTER

C.25. Her başörtülü aynı değildir. Ancak başörtü siyasi simge haline getirildiği için kurunun yanında yaşta yanıyor. Berna SİMEKLİOĞLU

C.25 Bu konu eğitimdeki eşitsizliği gösterir. Sistemin arzuladığı insan tipinin dışına çıkmamasını ön gören eğitim sisteminde farklılıklar ya da inançlar yer verilmemektedir. Yani kısacası ya sistemin isteği gibi olup yaşam tarzında ve fıtratından ödün ver ecen ya da sistemin dışında kalıp ezil ecen. ORHAN KAÇAK

C.25 Eğitim kurumlarında insanlar mademki eğitilecek kendi düşünce dünyasında eğitilmeli ve mayalanmalı hoca öğrencisini kendisine benzetmek zorunda değil hoca iyiyi doğruyu öğretmek zorunda bu anlayış eğitim kurumlarımıza yerleşirse üniversitelerimiz daha medeni daha ii birer eğitimi kurumu olabilir.örneğin başörtü gerçeği örneğin anadil gerçeği bunlar eğitim kurumlarımızın vazgeçilmez birer unsur olabilir bireyin bunu isteme gibi doğal bir hakkı niçin olmasın.Ahmet ERTUŞ

C.25 Eğitim sistemi sadece zekaya bakarak insan seçtiği için güzel ahlaktan yoksun şahısları toplumun ileri geleni yapmıştır. Bu da başörtüsünde olduğu gibi insanlarımızı bir çok sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Salih KOÇYİĞİT

C.25 Eğitim-öğretim kurumlarında her türlü görüşten her türlü inançtan insanların olması özgürlükler ve hak-hüriyetler açısından önemlidir.sırf başörtüsü taktığı için insanların eğitim-öğretimden tecrit edilmesi tehlikeli sosyal kargaşalara neden olur.Fuad KARADA

C.25 Cehaletin hâkim olduğu durumlarda insanlar hayvanlardan daha düşük seviyelere düşebilir  Mehmet ŞAFAK

C.25 Yasakçı mantık bilimin önünü açmaz Elif KIRKAĞAÇ

C.25 Eğitim ve öğretimde her türlü görüşten insan olması özgürlüklerimiz için önemlidir. Sevgi BARBARUS

C.25 Üniversite gibi özgürlüklerin fazlaca olduğu bir yerde başörtüsüne takılmak şartlanmışlıktır.bilim adamına yakışmaz onun daha önemli işleri olmalı Hatice MERT

C.25 Üniversiteler her türlü görüş, düşünce, inanca açık yerlerdir kimse inancından ötürü yargılanmamalı baskı yapılmamalıdır Hilal KUL

C.25. Yasalar ve kanunlar insanları kısıtlamalara yönelttiği toplumlarda ayrılıklar meydana gelir. Kişiler dış görünüşlerince yargılanamaz.ASLI ATAŞ
C.25 Laik eğitim sistemleri dinlere eşit mesafede durmak yerine dini evlere hapsetme temayülündedir. Fahri ERGÜN