30.
A-Düşüncenin kıblesi nedir? Bilimin, ilimin ve disiplinlerin kıblesi nedir, ne tarafadır? Neden?
B-Disiplin, bilim ve ilim nedir? Aralarında ne fark vardır?
C-Bilim alan akademisyeni ve bilim alanı insanı kimdir?
D-Bilim alanları ve bilim alanlar arası akademisyeni ve bilim insanı kimdir?
E-Disiplinler arası bilim ve bilim sahası nedir, ikisi arasında ne fark vardır?
G-Disiplinler arası bilim insanı ve akademisyen kimdir?
F-Disiplinler ve bilim alanları arası bilim insanı ve akademisyen yetiştirmek ne demektir?

C.30. Etrafında algıladığı ve hissettiği her şey.Saray İLTER

C.30. A. Düşüncenin kaynağı sanılan yöndür. Fikrim, zikrim neye inanıyorsa o düşüncemin kıblesidir.  Bilimin kıblesi bilgilerdir, ilimin kıblesi duygulardır. Disiplinin kıblesi eğitimdir.

         B. Bilim merak ettiklerimizi öğrenmemizi sağlayan birimdir.

               İlim, nesnel kavramlar bütünüdür. İnsanın kendini tanımasıdır.

               Disiplin, hayatı ve uygulamaları çerçeve içine almaktır.

         C. Bilim alan akademisyeni: Rektörler ve dekanlardır.

               Bilim alanı insan: Bilim için uğraşan, çabalayandır.

         D. Bilim alanları, bilimin basamaklarıdır.

               Bilim alanlar arası akademisyeni, araştırma görevlileri ve yükselmekte olanlardır.

               Bilim insanı, kendini bilime adamış insandır.

         E. İkisi de sınırları belli kavramlardır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.30: Tüm bilimlerin kıblesi toplum ve halk olmalıdır. Bunun dışında eğer kendi çıkarları          doğrultusunda kıble seçilse o zaman bilim ya da disiplin kişinin çıkarına olur ve toplum faydalanmadığı           zaman bu bilim olmaktan çıkar. ORHAN KAÇAK

C.30 İnsanın kendi içinde yaşamını düzene sokmasına disiplin denir. bilim insanı biraz daha bilgisel anlamda disiplinsize eder.ama ilim tam anlamıyla kurallara sokan yaşamı biraz daha disiplinsize eden bir yapıdır.Ahmet ERTUŞ

C.30  A. Düşüncenin bilimin, kıblesi her zaman doğru olandır. İnsanlığa doğaya faydalı olandır.

             B. Aralarında köprü olan kavramlardır. Disiplin bilimi getirir. Bilimin sonucunda ilim oluşur.

          C. Aralarındaki fark birinin bir kuruma bağlı olması, diğerinin ise serbest olmasıdır. Sonuçta her ikisinin aldığı da bilimdir.

          D. Bilim akademisyeni; bir alan üzerinde, bilimsel veriler üzerinde çalışan o konuda uzman olan kişidir.

          E. Disiplin kurallara bağlı kalmadır. Bilim sahası ise bir alanın konu müfredatının kapsadığı durumdur.

          F. Günümüzde üniversitelerin asıl yapması gereken şeydir disiplinli bilim adamları yetiştirmek.

          G. Bilgilerini bilimsel yöntemleri kullanarak sağlayan ve bunu bir düzen içinde yapan kişidir. Salih KOÇYİĞİT

C.30  A. Buradaki kıble kavramı yön anlamında kullanılır.örneğin bilimin yönü,ilimin yönü gibi.  Düşüncenin kıblesi doğaya ve doğa ötesine doğru olmalıdır.bilimin yönü bilgiye doğrudur.ilimin yönü ise kainat ötesinden dünyaya(doğaya) doğrudur.

B.disiplin:bir işin artı ve eksilerini bilerek dikkatli davranmaktır.  Bilim: objejtif verilere dayanan tüm dallardaki bilgileri kapsayan kavramdır.   İlim: doğa ötesi,ahlak ve daha çok akıl ile ilgili kavramdır.

C.bilim alan akademisyeni: kendini herhangi bir bilim dalında geliştiren öğretim görevlisidir.  Bilim alanı insanı: herhangi bir bilim dalını okuyan öğrencileri belirtir,

D.doğayı ve doğa ötesini objektif ve bilimsel verilere dayandırarak sorunlara gerçek çözümler getiren kişidir. Fuad KARADAĞ

C.30

A: Düşüncenin kıblesi yoktur. Fakat insan düşündüğü yani çözüm ürettiği yolda gitmelidir.

B: Bu kavramlar birbirinin bütünüdür. İlim beraberinde bilimi getirir. Bu iki kavramın temelinde disiplin vardır.

C: Bilim adamıdır.

D:

E: Bilim sahası disiplinler arası bilimin bir alt kümesidir.

G:

F: Gelecekle ilgili ve günümüzdeki sorunlara çözüm bulan bilim adamı yetiştirmektir.Mehmet ŞAFAK

 

C.30 Düşüncenin kıblesi akıldır. Bilim adamı objektif ve önyargısız adamdır. Elif KIRKAĞAÇ

 

C.30 A.Buradaki kıble kavramı doğru anlamında kullanılmıştır. Bilimin yönü bilgiye, doğruya doğrudur.

         B.Disiplin: Kurallara uymaktır. Bilim: Objektif verilere dayanan bilgidir. İlim: Maneviyatla ilgili konulardaki bilgidir.

         C.Bilim alanı akademisyeni: Kendi alanında kendini geliştirmiş bilim adamı, öğretim görevlisi. Bilim alanı insanı: Bir bilim dalında okuyan öğrencidir. Sevgi BARBARUS

 

C.30A.Hepsinin kıblesi doğruluktur. Doğruluk olmaz ise sonuç hep yanlışa çıkar.

       B.Disiplin: kurallar bütünüdür. Bilim: objektif bilgilere dayalı doğadaki bilgiler. İlim: en geniş bilgi havuzudur.

       C.Bilim alan akademisyeni: bir bilim alanında akademik kariyer yapan kişi

Bilim alanı insan: bir bilim alanında bilgi sahibi kişi

       D.Bilim alanları: çok çeşitlidir. biyoloji,fizik gibi

Bilim alanlar arası akademisyen: birkaç bilimde akademik kariyer yapan

Bilim insanı: bellidir bilim alanında yeterince eğitim öğretim alan kariyer sahibi

       E.Biri herhangi bir bilimin alanı diğeri kurallar arası bilimdir.

       G.Belli bir bilim alanında gerekli eğitim ve öğretimi almış ve kariyer sahibi kurallara uygun hareket eden kişi

       F.Her yönüyle kendini en güzel yetiştiren kişi Hatice MERT

C.30 A.Düşüncenin kıblesi: Doğadaki varlıklara veya doğaüstü güçlere göre dini doğal ve mantık süzgecinden geçirerek yön tespit edebilmek

B.DİSİPLİN. Kararlılık: Uzun bir tartışmaya girmeden arzuladığınız davranışın gerekçesini söyleyip istediğinizi yapmasını beklemek

* Kesinlik: “Hayır demişsem o olmayacak”

* Süreklilik: “Geçen defa hayır demiştim, ısrarın faydası yok”

* Sakinlik: “Ağlaman bittiğinde haber ver, bu konuyu konuşalım”

* Ödüllendirme: “Aferin, ne kadar güzel toplamışsın odanı”

BİLİM: neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi hayat şartlarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir.

İLİM: duyum organlarının intibalarına dayanır, bilgiyi tasnif eder.

C.Bilim alan akademisyeni halen o alan hakkında araştırmaları devam eden yeterli seviyeye gelmeye çalışan kimselerdir

D.Doğadaki her şeyi objektif verilere göre değerlendirerek ortaya yeni veriler sunabilen insan

E.Disiplinde sınırlar ve kurallar vardır bilimin ise sınırı olmamalıdır.

F.Disiplinler arası bir kategori olup belli bir konuda yetiştirilir

G Bilinen kategorilerin içinde başka başka kategoriler olması ve hepsinin ayrı bir akademisyen tarafından öğrenilmesi Hilal KUL

 C.30
      
A) Bilim ve ilimdir. İnsan zihninin açıklığıdır. Akıldır
      B) Düzendir. Eğitimde – öğretimde uygulanması gerekir.
       Bilim: Pozitif düşünce   
       İlim:Eğitim
      C) Kendini düşünce olarak geliştirmesidir. Bilim alanında kendine bir konu hakkında araştırma yapan kişi.
      D) Deney ve teorilerle kanıtlanabilen kavram. Deneyler ve gözlemlerle kanıtlanabilinen konular.               
      E) Düzenli bir şekilde araştırma yapan kişi. Zekânın varabildiği nokta. ASLI ATAŞ

 C.30 Düşüncenin kıblesi “doğru” olmalıdır. Bilimin, ilimin ve disiplinlerin kıblesi “insan” olmalıdır. Fahri ERGÜN