32.
A-
Derin (Gizli) devlet nedir? Kapitalizmin ve dünyanın gizli devleti/leri varmıdır/mıydı/var olacak mı? Varsa kimdir/lerdir?
İpucu;tek partili dönemlerin yegane partilerinin, ortaçağ döneminde insanları doğaya parçalatmaya karar veren yönetim sistemlerinin...vb bugüne dek yaşamak için-evrimleşebileceklerini düşünün.
B-Bir devlette liyakatsiz derin (gizli) devletin var olabileceğinin en az 3 belirti ve kanıtını (delilini) yazınız.
İpucu;gizli devlet örgütünde (parti, tarikat,…vb) namuslu ve dürüst insanların barındırılmaması veya tasfiye edilmesi en önemli ilk kanıttır. Diğerlerini siz yazınız.
C-Derin (gizli) devletin/lerin ergleri devletin asli (devletin değişmez-az değişir farzlarının ayakta durduğu temellere sızarsa) yürütme, yargı, gizli servis, ekonomik temellerine sızınca demokratik kuralları gizli-azınlık özlü emelleri için kullanmak/uygulamak oyuncak örneği legalleşir. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız yada gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Bir devleti halka sevdiren süreç, olgu, ergler, eylemler, kararlar...vb;devletin halkının olumlu arzularına ve geleceğine uyum sağlamakta gecikmemesidir. O zaman halkın gönlünde hayat bulur ve gizli devletin korumacılığınada gereksinim duymaz. 20. YY’IN hemen tüm devletlerinde parti, din...vb maskesi altında devlet olabileceği büyük olasılıktır. 1, 2, 3


C.32:
Dünya da tarih boyunca derin devlet olgusu vardır bunlar devletin göz önündeki yöneticilerinin dışında devletin yönetimin etkileyen gizli ve genelde kimliksiz kurumlardır. Dünyanın derin devletleri İsrail ve Amerika dır. Devlet içinde farklı grupları bir araya getirip devleti güç durumda bırakmak bunlar mafya medya ve siyasi gruplar olabilir. Genelde halkın kutsal veya büyük önem verdiği değerleri savunarak kendilerini halk kahramanı göstererek kendilerini halka sevdirerek erg sahibi olurlar Orhan KAÇAK.

C.32. A. Derin devlet: Devlet içinde oluşmuş ve bütün kurumlara yayılmış güçlenmiş bir oluşum. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde kendi bünyelerine yerleşmiş bir gizli devlet vardır. Ve bunlar varlıklarını devam ettireceklerdir.

         B. Derin devletin olduğu yerde haksızlık vardır. Haklı insanların sözleri değil arkası olan insanların sözü geçer. Derin devletin olduğu yerde kalıplaşmış kararlar vardır. Ve bu kararlar derin devlet var olduğu sürece devam edecektir.

         C. Evet bir devleti halka sevdiren süreç, olgu, ergler, eylemler ve kararlardır. Devletin, halkını olumlu arzularına ve geleceğine uyum sağlamakta gecikmemesidir. Fakat devletin korumacılığına girmemek için, devlet kendi içinde dini, siyasal veya etnik oluşumların hareketlenmesine, örgütlenmesine izin vermemelidir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.32. Devletin kurumlarında resmi olarak çalışan ancak kendi çıkar ve düşünceleri uğruna herkese kendi fikirlerini kabul ettirmeye çalışan bunu gayri resmi olarak yapan ancak devletin olanaklarını kullanan kişilerin oluşturduğu sistemin adıdır.Saray İLTER

C.32.A. Devlet içindeki kurumların kendisine tanınan yetkileri kanunsuz bir şekilde kullanmasıdır.

        B. Kurumlar arası çeteleşme, çözümlenemeyen sansasyonel olaylar.

        C. Bazı görevlilerin kendilerine yasaların verdiği yetkilerin dışına çıkarak, ülke sorunlarına kendince çözüm bulma yoluna gitmişlerdir. Anayasadan, yasalardan alınmayan bir yetkinin devlet adına kullanımı "meşru yetki" değildir. Sevgi BARBARUS

C.32.A.Devletin başına geç meyi amaçlayan bir zümre, topluluk,parti,tarikat gibi toplulukların örgütlenmesidir.HİLAL KUL

B.1.kanıt başka bir devlete bağlılık

2.kanıt çıkar doğrultusunda milli ve manevi duyguların geri plana atılması

3.kanıt gizli örgütlenmelerin hükümeti veya devletin üst düzey yöneticilerini amaçları ve hedefleri doğrultusunda kullanmaları

C.Bu önermeye katılıyorum.Çünkü kişiler amaçları doğrultusunda devletin değişmez ve milletin benimsediği kuralları hiçe sayabilirler

C.32

A: Var olan devlete karşı oluşturulan guruptur.

B: Marjinal guruplar oluşturmak, isyan çıkartmak ve terör örgütü gibi.

C: Derin devlet devletin asli emellerine sızarsa, birçok sorun oluşturabilir. Mehmet ŞAFAK

C.32 A.teknolojiyi ve bilgiyi dünyayı kontrol altına almak için  kullanan ve gelişmemiş ülkeleri gizlice sömüren gelişmiş devletlerdir.bu devletler; Amerika Rusya çin  Fransa İngiltere İsrail..vb. dir.

B.buna 3 kanıt ;1. insanları nefislerine ve zekalarına göre değerlendirmek. 2. namuslu güzel ahlaklı ve dürüst insanları tasfite etmek. 3. ülkenin ekonomik kaynaklarını kapitalizim pençesine atmak.

C. yirminci yülyıl devletlerin tümünde belirli maskelerin arkasına saklanıp devleti bu maskeledikleri fikir din veya rejim doğrultusunda yönlendirdikleri fikrindeyim.bir devlet eğer halkının inanç kültür ve değer yargılarına saygı duymuyorsa kapitalist devletlerin etkisi altındadır.bu gizli devletler yargıya yürütmeye gizli servise ve ekonomik kaynaklara sızarak ülkeyi sömürür ve insanları da kul-köle yapar.Fuad KARADAĞ

C.32.A. Derin devlet vardır. Bunlar devlete müdahale eden iç veya dış güçlerdir. Dünyanın büyük devletleri, örneğin Amerika, Rusya, İngiltere kapitalizmin veya dünyanın derin devletleridir.

 B. Ülkede insanların kaynaştırılması için çalışan insanların yok edilmesi, bölücü güçlerin desteklenmesi, bazı önemli kuruluşlarda bazı görevlilerin görevlerine bir anda son verilmesi ülkede derin devlet olduğunu gösterir.

C. Çok gelişmemiş devletlerin hemen hepsinin arkasında başka güçlü devletler vardır ve bu devletler küçük devletleri sömürmekte, kendi anlayışlarını, düşüncelerini o ülkeye aşılamaktadır. Böyle küçük devletlerde yaşayan halkların istekleri, düşünceleri göz ardı edilmektedir. Böyle olunca da böyle küçük devletlerde iç karışıklıklar çıkmaktadır.Salih KOÇYİĞİT

C.32 Güçlünün zayıfı ezdiği bir dünyada muhakkak her düzeninin kendi kurallarını uygulayıcısı dışında gizli bir yapılanması vardır.buna siz derin devlet desiniz ben gizli güç derim.Ahmet ERTUŞ

C.32A.Görünürde olmayan ama faaliyetlerle olan devlettir.vardır ve olacaktır da

       B.Hukukun herkese eşit olmaması,faili meçhul cinayetler,zenginlerin hatalarının örtülmesi

       C.Derin devlet sınırlarını aşarsa çökmeye mahkumdur. Hatice MERT

C.32 Derin devlet vardır.Çünkü yönetimde her zaman bir şekilde onların dediği olur.Elif KIRKAĞAÇ

C.32 32. 20. asrın insanı İslam kullanarak bireyleri kandırıp İslamiyet’i sadece soyut tanıtarak bilgi bakımından kendini yetiştirmeyen toplumlar üzerinde oynuyorlar. İslamiyet’in en güzel eylemi ahlaktır. Bunu toplumlarla özdeşleştirmeliyiz. Aslı ATAŞ
C.32
A– Derin devlet; devletin çizdiği hukuk kuralları dışındaki mücadele yollarını mubah görmesi ve hedefleri saptırmasıdır.

        B–Devlet adına yapılan olayın (cinayet) devletin çizdiği kuralların dışında gerçekleştirmesi. Katilin gücünü hukuktan almaması, devletin imza attığı imzalara ters anlaşmalara ters icraatlar sergilemesi. Fahri ERGÜN