34.Toplumsal güzel ahlakın, zihinsel ve sosyal bağışıklık sisteminin güçlenmesi için: sanki, münafıklar;toplumsal denklemlerin olması gereken değişkenleri, cahillerde bu dinamik denklemlerdeki sabiteleri gibidir. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız yada gerekçesiyle destekleyiniz.


C.34:
Allah dünyada her şeyin bir karşıtını yaratmıştır iyin karşısında kötüyü geceni karşısında           gündüzü vb… bunlarda birbirlerini anlamlı kılan olgulardır. Orhan KAÇAK.

C.34. Yanlışı görmeden doğruyu öğrenemeyiz. Münafık, varlığıyla güzel ahlakın, zihinsel ve sosyal bağışıklık sistemlerimizin güçlenmesi için onun yanlışını ibret alırız. Cahiller en mükemmel koşullarda bile vardır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.34. Bir şeyin kıymetini ya da faydasını anlamak için muhakkak o şeyin nötr ve zıttı olmalıdır.Saray İLTER

C.34. Günahkarlar her denkleme göre değişirler. Cahiller nötr dür. Nereye çekersen gelirler. Sevgi BARBARUS

C.34.Bunu ekolojik dengeye benzetirsek her şey birbiriyle bağlantı içindedir. Cahil kavramı olmazsa bilginde olmaz yani birbirlerinin sabiteleridir HİLAL KUL

C.34 Güzel ahlaklı insanlar toplumun gelişmesini sağlarlar. Cahiller ise toplumun geri kalmasına neden olur. Mehmet ŞAFAK

C.34 Ekolojide bütün canlı ve cansız varlıklar bir denge halinde bulunur.birinin yok olması diğerinin aşırı artmasına ve doğal dengenin bozulmasına neden olur.onun içim toplumsal denklemin içinde cahiler,alimler,bilginler,münafıklar,iyiler,kötüler bir denge halinde bulunur.Fuad KARADAĞ

C.34. Toplum içinde yaşayan insanlar arasında güzel ahlaklı olanlarda vardır, münafıklarda, cahillerde, alimler de vardır. Ama asıl olan önemli olan olumsuz insanlara rağmen güzel ahlaklı insanların sayısının artması ve bunların toplumu bilgilendirilmesi, eğitmesidir. Kötü niyetli insanların kontrolüne bırakmamasıdır. Salih KOÇYİĞİT

C.34  Bir ulusun kendisini var eden her şeyi sever bu bir toplum kuralı olsun toplumda bunları uygulayanlar sevilir onların iç güzelliğine bakılmaz ahlaki boyutlarına bakılmaz inanç sistemine bakılmaz toplum kurallarını yada sistemin kurallarını yerine getirdiği için sevilir o bireyler ama şu realite unutulmamalı toplumu ileriye götüren kuralları uygulanması değildir kalifiyeli ahlaklı bireyler yetiştirmesidir.Ahmet ERTUŞ

C.34 Her toplumda münafıklar iktidara,ortama göre değişkenleri,cahillerde bilgisizlikten sabiteleri olmuştur.Hatice MERT

C.34 Toplumdaki kötüler sayesinde iyilerin kim olduğunu anlarız.Elif KIRKAĞAÇ
C.34

A) Belli bir konu hakkında araştırma yapmak
-Bir ülkenin daha yaşanılır bir hale getirmek için yapılan projeler
-Bu bölgelerde yaşayan insanların daha iyi yaşayabilmeleri ve sorunlarını çözmek için yapılan projeler
-Parasal olarak sunulan, ihaleler, özelleştirmeler… v.b
-Süreç içerisinde üst üste konulan bilgiler sayesinde belli bir konu üzerinde deneye bağlı olarak yapılan çalışmalar
B) Bilimsel olarak proje üretmek.
-İnsanların ihtiyaçlarına göre proje yapılan projeler
- Kamu çalışlarına göre yapılan projeler
C) Bir ülke bilimsel araştırmalara ve eğitime ödenek hazırlamalı Aslı ATAŞ

C.34 Kömürle elmasın kaynağı karbondur. Elmas olmak isteyenler iyi pişmek zorunda ve kömürleri teşhir etmeli. Fahri ERGÜN