37.A-Laikliği dünyada ilk defa baş örtü ile ilişkilendirip sözde dini siyasetten koruyoruz avukatlığı, bahanesi veya cehaleti ile İslamiyet’ten ve Müslümanların tepkisinden dolayı hiç bir ülke insanın cesaret edmediği/edemeyeceği ilk örnek uyguma cahaleti ve toplumsal tepkileri harekete geçiren-tetikleyen veya tetiklemeye cesaret eden cahil mucitleri ve cahil bilim insanı öncüleri ülkemizden çıkmıştır veya çıkartılmıştır!!!
B-Belki de rejimlerin ölçüsü ve adaleti uygulandığı kitlelerin ona memnuniyeti ile doğru orantılı olmalıdır. Değilse demokrasi ve rejim için kitleler değil, kitlelerin fıtratı–olumlu kültürleri ve değer yargıları ölçüsünde rejimler ve demokrasiler değişebilmelidir veya değiştirilebilmelidir. A ve B Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız yada gerekçesiyle destekleyiniz. 1,2, 3, 4

Cevap37:Laikliği dini baskılama olarak görmek bizim ülkemiz dışında farklı ülkelerde görülmüştür.          Ama İslam dinin kendini muhafaza ettiğini düşünürsek bu laikliği kendilerine göre yorumlayan insanlara          hep baş kaldıracaklardır. Orhan KAÇAK.

 

C.37. A. İnsanların dini inanışları ve bunu yerine getirişleri belli kalıp kavramlarla daraltılmamalıdır. Maalesef bu tür insanlar hala varlığını korumaktadır.

         B. Demokrasi, laiklik gibi özel kavramlar menfaat amaçlarına gebe olmuştur. İnsanların haklarından bahsedip haksızlığa uğratmak gibi başörtüyü sadece simge olarak taşıyanlarda yanlış kavram kullanımındadır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.37. Başörtüsünü bahane ederek dini siyasetten kurtarıyoruz diyenler aslında dini siyasete en çok malzeme edenlerdir. Ki bunlar ya laiklik kavramını bilmiyorlar ya da bilerek siyasi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Saray İLTER

C.37.A.Esas olan dini siyasetten korumak değil dini emredildiği şekilde yaşamaktır.Baş örtüsünü siyasete bulaştıranlar bu toplumsal hareketi tetiklemişlerdir.

       B.Demokrasi günün koşullarına ve şartlara göre değişebilmelidir. Sevgi BARBARUS

C.37.A.Laiklik akıl ve bilim ile yürütülür inançla yürütülmez dolayısıyla başörtü ile ilişkilendirilmesi doğru değil

B.Köklü değişimlere insanları önceden hazırlamak gerekir zaten hiçbir zaman tüm insanların memnun kalacağı bir düzen olmaz HİLAL KUL

C.37

A: Laikliği kullanarak din ve siyaseti birbirine karıştırmamalıyız.

B: Rejimlerin ölçüsü adalet ile doğru orantılı olmalıdır. Mehmet ŞAFAK

C.37 A.Günümüzde dini korkulacak bir öğe gibi gösterip laikliğe tehdit olarak gören bilim adamları siyasetçiler,medya her gün demeç ve fikir beyanında bulunuyorlar.

    B.Herhangi bir rejim veya yönetim sistemi eğer halkının  doğal yapısına,kültürüne,inançlarına,değer yargılarına uyum sağlayamıyorsa ;uyum sağlayıcı ve halkını memnun edecek düzeyde değişmelidir.Fuad KARADAĞ

C.37.A. Bunu anlamak mümkün değildir. İnsanlar nasıl oluyor da bir başörtüsünü laiklikle bağdaştırıyorlar ve bunu yapanlar sözde eğitimli, ileri gelen, insanlar… Bence onlar başkaları tarafından kullanılan bir kukladan başka bir şey değiller.                                                                                                                                                                                                                            B.Eğer rejimler toplum için varsa gerektiğinde toplum için düzeltilmelidir.Salih KOÇYİĞİT

C.37  Bence laiklik kavramı günümüzde kullanılan kelimesinden farklı bir şey olsa gerek çünkü insanların geleneklerini kültürlerini yok edici anlamda kullanılması gerçekten yanlış bu asala da olamaz  insanlar kendilerini kendi yapan değerlerinden asla vazgeçemezler.Ahmet ERTUŞ

C.37A.Laikliği kullandıkları için doğrudur.

        B.Kitlelerin fıtratlarına uygun rejimler daha başarılıdır.Hatice MERT

C.37 Toplumsal talepler doğrultusunda, yasalarda yeni düzeltmeler yapılmalıdır.Elif KIRKAĞAÇ

C.37 21. y.y’da Ortadoğu kendi gelişim sahasını genişletmelidir.  Sadece yeraltı kaynaklarının varlığı ile geri dönüşü değil, ilerlemeyi esas almalıdır.  Toplumsal yaşamı, kişisel inançları,  baskı altına almadan özgür bir ortam yaratılmalıdır Aslı ATAŞ

C.37 Laikliği başörtüsü ile ilişkilendirmeye iten müsebbip “Başörtülülere oy deposu” notasıyla bakanlar biraz da sebep olmuştur. Fahri ERGÜN