40.
I-Fen-Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi arsında ne fak vardır?

Birisi öncelikle, ulusal ve uluslar arası bilim ve zihin mutfağı (insanlığın) için; bilim, bilgi, çözüm ve teknoloji üretirken diğer öncelikle bu bilimsel ve zihinsel mutfakta insanlar için sanal ve nesnel bilgilerden zihinsel iştah açıcı; bilimsel yemek çeşitlerini üretir, sunar ve servis yapar.
II-Sanal, Düşünsel, Nesnel, Yarı Nesnel...vb: Bilim/i, Bilgi/yi, Çözüm/ü ve Teknoloji/yi;
A-Üretmek
B-Uygulamak
C-Kullanmak
D-Hazırlamak
E-Sunmak
F-Servislemek
G-Güncellemek
Ne demektir? Örneklerle tanımlayınız.
III-Uydu, Özgün, Yörünge, Çekirdek, Ulusal, Evrensel, Uluslararası ve Hür Bilim İnsanı/ları Kimdir/lerdir?
A-Bir ülkede öncelikle hangi tip bilim insanlarının ne tip üretim yapması gerekir?1, 2, 3, 4,
B-Ülkemiz eğitim ve bilim kurumlarında (sistemlerinde) çalışan bilim insanlarına hangi yöntemler izletiliyor. Kısaca ülkemiz bilim insanlarının: bilim, bilgi, çözüm ve teknolojiyi; üretim, uygulama, kullanma ve güncellemesinin önceliği ve kıblesi ne tarafadır? Sizce nasıl olmalıdır, neden?

Cevap40:  ORHAN KAÇAK.

 

 

 

C.40. 1.Fen edebiyat fakülteleri bilim adına çalışırken, eğitim fakülteleri bilimi öğretmek için vardır.

          2. A. Üretmek artışını sağlamaktır.

              B. Uygulamak hayata geçirmektir.

              C. Yararlanmaktır.

              D. Tüm istenilenleri bir araya getirmektir.

              E. Üretimini sergilemektir.

              F. Tek tek tattırmaktır.

              G. Yinelemektir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.40. Fen Edebiyat Fakültesi sürekli bilimle bilgiyle genişler ancak kullanmada eksiktir, eğitim fakültesi ise bilimde eksiktir. Ancak var olanı iyi servisler.Saray İLTER

C.40. Fen edebiyat fakültesi bilgi üretirken, eğitim fakültesi bu bilginin insanlara nasıl verileceğini öğretir. Sevgi BARBARUS

C.40.I.FEN EDB FAK. bilimi,bilgiyi teknolojiyi üretirken EĞİTİM FAK. bu hazır bilgileri servis eder

A.ÜRETMEK:kalıpların dışına çıkarak yeni bir şeyler ortaya koyabilmek

UYGULAMAK:  tatbik etmek; bir fikri, bir ilkeyi, bir bilgiyi hayata geçirmek

KULLANMAK:hayata geçirebilmek

HAZIRLAMAK:bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek; gelecek için önlem almak, gereksinimleri saptamak

SUNMAK:hazırlanan bilgileri paylaşmak aktarmak

SERVİSLEMEK:Sunulan bilgilerin anlaşılmasına yardımcı olmak

GÜNCELLEMEK:yeni araştırmaları daima dikkate alarak gündemdeki doğrulara göre yapmak

HİLAL KUL

C.40 Fen-Edebiyat fakültesi ile eğitim fakültesi arasında bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi uygulamak ve öğrenciyi araştırmaya teşvik etmek gibi farklar var.

A: Bir ülkede bilim adamları toplumun sorunlarıyla ilgili çözümler üretmeleri lazım.

B: Ülkemizde eğitim ve bilim kurumlarında çalışan bilim insanlarına gerek maddi, gerek manevi destek verilmiyor. Mehmet ŞAFAK

 C.40 Fen-edebiyat fakültesi ulusal ve uluslar arası teknoloji ve bilgi üretir.eğitim fakültesi ise hem bilgi ve teknoloji üretir  hem de bilgilin nasıl verileceği,insanlar için gerçekçi  ve faydalı davranılmasının ölçülerini öğretir.yani eğitim fakülteleri bilgiyi aktarmada  ahlaki yeterliliğe ve bireylerin psikolojilerini de  anlamaya önem verir.Fuad KARADAĞ

 C.40.
                     I. Fen edebiyat fakülteleri buluşların, icatların yuvasıdır. Eğitim fakülteleri ise bu      buluşları yapacak olanları sıfırdan yetiştiren fakültelerdir.

                     II.A. Yok olanı var etmektir.

                         B. Olanı işleve geçirmektir.

                         C. Yokla var arasındaki ön çalışmadır. 

                         D. Var olanı başkalarına öğretmektir.

                         E. Var olan bilgiyi başkalarınında alması için zemin hazırlamaktır.

                                    G. Var olanı günümüze uygulamaktır.

         III.A. Bilim insanı güzel ahlaklı, dürüst ve çalışkan olmalı, buluşları ve projeleri insanlığa faydalı olmalıdır.

                         B. Günümüzde bilim insanlarının çoğu maalesef üretimden uzak, sadece ekonomik özgürlük için bir koltuğu işgal eden insanlarla doludur. Bence bilim adamı çalışkan, üretken, güzel ahlaklı, örnek davranışlı biri olmalı ve böyle nesiller yetiştirmeye çalışmalıdır.Salih KOÇYİĞİT

C.40 Fen edebiyat bölümleriyle eğitim fakültesi arasındaki fark çok yüksektir.biri ciddi anlamda bilimsel anlamda ii işler yapabilecek bireyler üretirken biride toplumun temel yapısızını oluşturan ve çok önemli bir misyonu olan bireyi yetiştirmekle yükümlüdür.ama ne yazık ki ülkemizde bölüm mezunları bırakmak bilimle uğraşmayı kendi geçim dertlerinin peşine düşecek hale getirilmişlerdir.bu üzülecek bir durumdur.üretmek bu denli önemliyken sen üreten kesimi kendi alanından itersen verim alamazsın.

Üretmek :bir olay hakkında elde edilen verilerin hepsi uygulamak ise onu hayata geçirmektir.

Kullanmak :ürettiğini iler hale getirmektir.insanlık için

Servislemek :önüne sunmaktır ürettiğini

Bence her alanda bilim adamları olmalı işin ehli olanlar olmalı uzmanı gereklidir.Ahmet ERTUŞ

 C.40
       1
.Fen edebiyat fakülteleri bilimin evrenselliği çerçevesinde bilime katkı yapar.Eğitim fakülteleri ise bu bilimi pedagoji ile birleştirir.

       2.A.Üretmek:yeni bilimsel keşifler yapmak.AİDS çare aramak

          B.Uygulama:bulunan çareyi bu hastalığa uygulama

          C.Kullanmak:AİDS hastaları üzerinde kullanma

          D.Hazırlamak:yeni teknikler aramak

          E.Sunmak:insanların hizmetine sunmak

          F.Servislemek:dünya insanlarıyla paylaşmak

          G.Güncellemek:bilgilerli yenilemek

       3.A.Tarafsız bilim adamlarının nesnel ve orijinal üretim yapması gerekir.

          B.Siyasi görüşlerine göre ülkemizdeki bilim adamlarına muamele ediliyor.gerçek üretimler yapılabilmesi için her düşünceye saygı duyulmalıdır.Hatice MERT

C.40 Arada fark var çünkü fen edebiyatların mutfağı daha zengindir.Çünkü bilim adamları yetiştirme yolunda olan fen edebiyatlarda eğitim daha iyi verilmektedir. Elif KIRKAĞAÇ
C.40 Cahilik ile yoğrulan kişiler asla yok oluştan kurtulamaz. Aslı ATAŞ
C.40 Türkiye’de tek fark var Biri doğrudan öğretmen olma hakkına sahipken diğer formasyon aldıktan sonra hakka sahip oluyor. Fahri ERGÜN