41.Bu asır insanlığın vardığı sonuç, güzel ahlaksız insanla ve liyakatsiz sistemlerle geleceğe yönelmek, her şeyin tufanına davetiye çıkarmakla doğru orantılı olduğunu kanıtlamıştır (Demirkuş 2008).Önermesini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız yada gerekçesiyle destekleyiniz.

C.41 Güzel ahlaka sahip olmayan insanların toplumda çoğalmasıyla büyük felaketlerin olmasına davetiye çıkarmaktadır. Mehmet ŞAFAK

C.41 Evet liyakatsiz vasıfsız sadece hayvani yanı gelişmiş bireylerle geleceğe yatırım yaptıklarını zanneden bir toplumla iç içeyiz.Ahmet ERTUŞ.

C.41Bu çağın insanları toplumu her yönde sömüren duygusal yönden maddi yönden cinsel yönde yani bulabildiği ve bir insan ne aç e istekliyse o yönünü sömürmek için yada güzel bir kadın ya acılı bir insanı kullanarak sömürüyü başlatıyorlar. Çağımız insanları artık parazitleşmeye başlıyor evrimleri o yönde. ORHAN KAÇAK
C.41
Sistemler %100 doğru sonuç vermezler.Elif KIRKAĞAÇ
C.41
Evet destekliyorum. Sevgi BARBARUS

C.41 Çirkin ahlaklı insanların ve yanlış sistemlerin insanlığı topyekün tufana sürükleyeceği bir gerçektir.Hatice MERT                                                                                                                     
C.41.
Günümüzde insanlar bir amaca ulaşmanın yolunu çalışarak, sabrederek değil de hilekar yollardan kısa bir şekilde ulaşma olarak seçmektedir. Bu da toplumda derin yaralar açmaktadır.    Salih KOÇYİĞİT

C.41 Çevreye bilinçsizce zarar verip nefsi(hayvani) özellikleriyle doğaya hükmeden devlet kavim veya bireyler elbette bunun cezasını hem kendileri hem de tüm varlıklar öder.örneğin depremler tsunamiler seller kanserojen  hastalıklar kişilik yozlaşmaları..vb. olumsuz faktörler ahlaksız ve nefsi duygularıyla hareket edilmesiyle doğal dengenin bozulması sonucu oluşan durumlardır.Fuad KARADAĞ

C.41 Doğa olaylarını güzel ahlakla ilişkilendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum Hilal KUL

C.41 Destekliyorum. Berna SİMEKLİOĞLU
C.41
Şu anda gittiği yol budur. Ancak yeni nesillerle ve doğru eğitimle sonuç değişebilir.Saray İLTER
C.41.
Yeni rejimler kurmak bütün oluşan sistemleri yok etmeye yöneltmektir ASLI ATAŞ
C.41- Obez birey ve obez toplumlarda yeryüzünün sınırlı kaynakları hızla tüketiliyor. İnsanlık bir uçuruma doğru gidiyor. Fahri ERGÜN