42.
A- Atasal geleneklerin yönetim biçimlerini ve rejimleri gerçek dinlerle karıştırmamak gerekir. Mümkünse rejimlerin temel kanunları farzlaştırılmamalı yada farzlaştırılırsa  rejim dinleşir. En liyakatli farz sayısı ve uygulanışı İslamiyet’te vardır.
B-Her konuda liyakatli değişimin geri dönüşümsüz tufanına tutulmanın acısını en çok cahiller çeker.
C-Kendini bilgisayar misali asrın koşullarına ve toplumunun gereksinimlerine güncellemeyen rejimler çökmeye mahkum işletim sistemleri gibidirleri.
Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız yada gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Yeni rejimler kurmak;sistemi çökmüş bir bilgisayara yeni işletim sistemini yakarak kurmak ve programları yüklemeye benzer. Toplum için felaketin ablukası gibidir. Toplumun hepsine format atmak gibi zor ve her şeye sil baştan başladır ve mutlak bulunan noktadan geriye götürür.
İpucu;bu olgu Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelmiş son vakadır. Umarım bu asır gecikmeyiz.

 

C.42A: Rejimleri dinlerle karıştırmamak lazım.

B: Güzel ahlaka sahip olmayan insanların çoğalmasıyla tufanlar gerçekleşir ve bu tufanlardan en çok zararı onlar çeker.

C:42 Gelişemeyen rejimler çok kolay çöker. Mehmet ŞAFAK

C.42 Kesinlikle bir kural kesin kuralsa oda inanç sistemlerinin kurallarıdır insanlığın mutluluğu için dir.ama toplumun gereklerine göre olmalıdır yoksa yenilemeyen hiçbir sistem ayakta kalamaz insanların gereksinimlerine göre olmalıdır.Ahmet ERTUŞ

C.42Din toplumun yaşam tarzını düzenler. Eğer din ile siyaset yapılırsa bu tehlikeli bir silaha dönüşür            ve toplum için yıkıcı olur. ORHAN KAÇAK

C42Gelenekleri dini kurallarmış gibi topluma dayatmamalı.Elif KIRKAĞAÇ

C.42Rejimle dini karıştırmamak gerekir.Dönem değişiyor ve ona ayak uydurmak kendimizi okuyup geliştirmek gerekir. Sevgi BARBARUS

C.42A.Din ilahi esaslara dayanır yönetim biçimleri ise insanidir insani olan ilahileştirilemez.

   42B.Liyakatli değişimler sancılı olur. Bu değişimin acısını herkes çeker.

   42C.Toplumlarda tıpkı birey gibidir.gelişim süreçleri vardır.kendilerini güncellemezlerse yıkılmaya           

    mahkumdurlar.Hatice MERT

C.42.A. Rejim ve dini birbirine karıştırmamak gerekir. Günümüzde bazı devletler bunu yapmaktadır. Bence bu tutum insanları dinden soğutur.

        B. Olağan düzenden başka bir düzene geçildiğinde cahil insanlar kolay kolay kendini yenileyemez ve sudan çıkmış balık misali çaresiz kalırlar.

       C. Dünya sürekli bir değişim içindedir. Bununla birlikte insanlarda değişmektedir. Rejimlerde bunlara paralel olarak kendini yenilemek zorunadır. Aksi takdirde ömürleri kısa olur. Salih KOÇYİĞİT

C.42 A. Günümüzde örneğini yaşadığımız iran devleti yönetim biçimlerini ve rejimlerini dine dayalı hale  getirmiştir.bu yönüyle insanların fıtratını göz önüne almadığı için dini bir baskı aracı haline getirmiştir

      B.yaşatıcı,tamamlayıcı,özgün ve pozitif olan değişime    liyakatli değişim denir.cahiller bu saydığımız özelliklere yabancı kalıp anlamadıkları için toplumsal denklemin içinde en çok  sorun yaşayan ve zorluk çeken varlıklar olurlar

     C. toplumun gereksinimlerine göre davranmayan rejimler halkı için  aci,şiddet,kargaşa ortamı yaratır.günümüzde laikliği özünden saptırıp toplumun inanç değerlerini göz ardı eden devler  yıkılmaya mahkumdur.Fuad KARADAĞ

C.42 A.Yönetimi dine dayandırmış birçok ülke çağın gerisinde kalmıştır Hilal KUL

B.tamamlayıcı,özgün ve pozitif değişimler liyakatli değişimlerdir Hilal KUL

C.Her insanı bir bilgisayar olarak düşünürsek hepsine format atıp güncelleyemeyiz öyle bir işletim sistemi olmalı ki ana bilgisayardan tüm bilgisayarlara kendi ihtiyaçlarına uygun onları çöktürmeyecek formatlar atabilelim Hilal KUL

C.42 A. Atasal gelenekleri yaşam şartlarına göre uydurulmuş kurallardır, gelişi güzeldir. Dinler ise Allah tarafından yapılan düzenlemelerin peygamberler aracılığıyla bizlere aktarılmasıdır.

          B. Cahil kapalı kutu içindedir. Ne kapağını açar ne de kapağın açılmasına müsaade eder.

          C. Güncellemek değişen koşullara ayak uydurduğunu temsil eder. Doğal seçilim misali. Berna SİMEKLİOĞLU
C.42
Değişen yaşama koşullarına göre rejimlerde değişmeli. Din de buna engel değildir. Tam tersi bulunduğun yerin adetlerine dinde hoş görülen bir tavırdır.Saray İLTERC.
C.42
Kişi üzerinden oynanacak oyunlara bu kişiler müsaade eder. Bedeli ne olursa olsun. Tepkisini bulunduğumuz y.y’da ses getirecek şekilde duyurur.  Bu ses getirme bilinçli bir şekilde toplumları uyandıracak şekilde olur.ASLI ATAŞ C.
C.42
Tabulaştırmanın olduğu yerde din vardır. Adı Kemalizm olsun, Mustafaizm olsun ne olursa olsun Atasal geleneklerimiz onun şahsında dinleştiriliyor. Fahri ERGÜN