43.Kuramsal olarak;anatgonistik düşünceye sahip, dünyası-hayatı siyasi kavga üzerine kurulmuş hayatının her aşaması " Vahşi Hayattaki Hayvan Felsefesi Üstüne Kurulu" Yani yaşamak siyasi savaşmaktır. Hayatı hep böyle siyasi kavga, siyasi av-avcı üstüne kurulu bilen insanlıktan habersiz tipik 20.YY’IN siyasi cahil şövalyesi/lerinden bir hayat ve insan cahili; işten atılır veya hapse girerse toplum üstündeki nüfuz gücünü nasıl kullanır? Asil bir insana bu muameleler yapılırsa nasıl bir tepki gösterir?
     Asaletin ve güzel ahlakın farkını fark edin!!   
     İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.
     İpucı;20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Yani 20.YY’IN soğuk savaşı döneminde (ABD, Çin ve Sovyetler Birliği Arasındaki Cehalet Soğuk Savaşı): öğrenci yurtlarında, siyasi kavga, dövüş, sokak gösterileri, boykot, grev …vb eylemlerin ürünleridir bu günkü olgun insanlarımızın hayati ve bilinç altı.

 

 

C.43: Anatgonistik düşünceye sahip, dünyası-hayatı siyasi kavga üzerine kurulmuş toplumlar çok çabuk çöker. 20. yy’ da görülen savaşlar, adaletsiz ve güzel ahlaka sahip olmayan insanların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Mehmet ŞAFAK

C.43 Asil insan karşı çıkabilir öz değerlerine saldıranlara ama bunu yaparken vahşi bir tutumla yapmamalı.Güzel ahlaklı olmak en güzeli insanın vazgeçilmez değeridir zaten insan içindeki güzel ahlakını kaybetti mi artık bence hayvanlaşır.Ahmet ERTUŞ

C.43 Toplum olarak böyle bir insanın bu duruma niçin geldiğini değil de onu öyle ezik görmemiz o insanı gözümüzde büyütüyor ve onu daha üstün ve haklı görmemizi sağlıyor. Örneğin bir şiir okudu diye cezaevine atılan bir siyasetçiyi başbakan yapabiliyoruz. ORHAN KAÇAK
C.43-
Maalesef insanlar siyasi aktörlerce kullanıldı.Kazanım elde etmek için kurallar acımasızca göz           ardı edildi.Buda milyonlarca insanın hayatına mal oldu.Elif KIRKAĞAÇ

C.43 Cahil insan toplum içindeki her şeye karşı tepkisizdir.Asil okumuş bilen insan haksızlığa tahammülü olmayan kendini çevresindekileri bilgilendirip savunan insandır. Sevgi BARBARUS

C.43 Kavgacı kültüre sahip insan böyle bir durumla kaşılaşırsa karmaşa ve kaba kuvvete baş vuracaktır.asil insan uzlaşmacı yöntemler arayacaktır.Hatice MERT

C.43 Hayatı vahşi bir yaşam olarak gören, güzel ahlaktan yoksun, hilekar insanların, bulunduğu görevden alınması bence toplum için bir nimettir. Bunun tam tersi durumdaki bir insanın yani, güzel ahlaklı, çalışkan birinin işine son verilmesi ise toplum için büyük bir kayıptır. Salih KOÇYİĞİT

C.43 Böyle bir insan veya rejim ; medyayı, bilim insanlarını kullanarak,kültürü,değer yargıları, hassas inançları su istimal ederek toplum üstünde nüfus etme gücünü kullanmaya çalışır.güzel ahlaklı asil bir insanı haksız yere suçlayıp ceza görürse kendi canına kıyabilir.Fuad KARADAĞ

C.43 Asaletli ve güzel ahlaklı insanlar idare ederler.Yasamak siyasi savaş olmamalı kimsenin siyasi fikir hayatı yok edilemez Hilal KUL

C.43 Cahil insan toplum içindeki her şeye karşı tepkisizdir. Asil okumuş bilen insan haksızlığa tahammülü olmayan kendini çevresindekileri bilgilendirip savunan insandır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.43 Her zaman ki gibi hayvani olur. Ezebildiklerini ezer.Saray İLTER
C.43 Zorluk ve yaşam mücadelesinden dolayı. Olanaklar eşit şekilde dağıtıldığında.ASLI ATAŞ
C.43 21. yy kapitalist sistemi av-avcı ilişkisi. Dini temsil ettiğini sananlarda çeşitli hurafeleri din adı altında topluma dayatıyor ve narkozlu bireyler bir türlü uyanamıyor. Fahri ERGÜN