44.Kuramsal olarak;gerçekleri zihninde/ne ve içinde/ne doğru konumlandıramayan veya sindiremeyen, tüm nüfuz gücünden, medya ortamından ve olanaklarından yararlanarak; her fırsatta halkının gözünün içine baka baka;siyasi görüşleri düşüncesi dışındaki insanların hepsini sahtekar, düzenbaz, bağnaz ve hizaya getirilmesi veya gereksiz hatta mahkum edilmesi gereken günah keçileri gözü ile bakarak; devlet büyüklerine; utanmazca, saygısızca, aşağılık, seviyesiz, tahrik edici ithamlarını, hilkat garibesi yakıştırmalarını, iftiralarını güzel ahlak ve eylem yumurtaları kılığına büründürerek-bükerek ikram eden yada siyasi görüşlerine ters düşenleri, düşülen her nokta ve fırsatta;gerekirse, halkı, yöneticileri, devleti, meclisi, inancı ...vb her şey ile geçinmeye gönlü olmayan (gerçekleri zihninde/ne ve içinde/ne doğru konumlandıramayan veya sindiremeyen) ekabir-cahil hatta dini koruma ağabeyliğine işgüzarlığına soyunma cehaletinde bulunarak yada halkın gözüne bakarak;Sözüm ona/sözde dini ve Allah CC’HU korumaya kalkan zavallılar. "Allah'ın Üstünden Menfaat Edinemezler “ diyebilecek kadar dini siyasi malzeme yapma cüretinde bulunan;Allah CC’HUNE, kitaba ve inananlara hatta insanlığa karşı eşsiz inatla saygısız ve terbiyesiz seviyede/lerde davranma yaşama stili alışkanlık reflekslerine sahip aydın bir insan/lar olabilir mi?
Varsa bu zihinsel halvet içindeki insan/lar, hangi koşulların ürünü olabilir?

Bu insana/lara nasıl tepki gösterilmelidir yada tedavi edilmelidir?

İpucu;Neden politikacıları ve siyasetçileri günah keçisi ilan etmek kolay ama çözümleri onlara kabul ettirmek zordur?
     Ülkesinin halk mozaiğinden;bütünleşik milliyetçi askerler, devletçi millet vekilleri, evrensel bilim insanları, halkçı aydınlar,ortaya çıkarmanın bir yolu da; bu mevkiilere cüzi paralarla gelmeyi-görev almayı göze alanların hakkını onlara iade eden liyakatli sistemleri getirmekten geçer. Bu olgu komünizm ve kapitalizmin amansız düşmanıdır. Belki de komünizm ve kapitalizmin kara deliklerinden biridir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

C.44 İnsanları dine ve güzel ahlaklı olmaya davet etmek gerekir. Mehmet ŞAFAK

C.44 Politika yaptıklarını zanneden bir sürü sahtekar düzenbaz kişilik ne yazık ki  toplumumuzu kendileriyle bir felakete götürüyorlar.Ahmet ERTUŞ

C.44 Aydın insan karşındaki tüm insanların değer kavramlarına saygı gösterendir sadece kendi düşüncesine saygı gösterim onun gibi düşünmeyeni hor görürse ve aşağılarsa bu kişi aydın insan değildir.ORHAN KAÇAK

C44Baskı rejimin aydını olur.Çünkü yaşadığı toplumun gerçeklerinden uzaktır.Elif KIRKAĞAÇ

C.44Her düşünceye saygı göstermek gerekir.Ama bu bizim özgürlüklerimizi kısıtlamadığı sürece mümkündür. Sevgi BARBARUS

C.44 Hz. Peygamber dönemi dahil her dönemde ötekine tepeden bakan bu tip insanlar olmuştur.bunlara karşı halk sinerjisini kullanarak mücadele edebilir.Hatice MERT

C.44 Bence bunları yapan bir aydın olamaz. Eyer bu davranışları sergiliyor ve aydın diye geçiniyorsa o sadece bir makam kazanmış kişidir. İnsanlıktan, dürüstlükten güzel ahlaktan nasibini almamıştır. Böyle kişiler sadece çıkarları doğrultusunda hareket eden yada ettirilen kuklalardır.Salih KOÇYİĞİT

C.44 Bence böyle davranan aydın insan olamaz.bu zihniyetteki insanlar kapitalizmin nefsi(hayvani) özelliğinden beslenen çıkarcı kişiliklerdir.bu insanlar çök büyük paralar ve güçlerle önemli noktalara getirilen cahil kişiliklerdir.namuslu dürüst güzel ahlaklı adaletli evrensel bilgili insanları önemli noktalara getirerek bu zehir in panzehirini üretebiliriz.Fuad KARADAĞ

C.44 Böyle insanlara aydın denilmez.Aydınlar her türlü düşünceye açık,saygılı,seviyeli kimselerdir Hilal KUL

C.44 Böyle kişiler vardır. Ancak bunlar kendilerini aydın sanan cahillerdir.Saray İLTER

C.44 Pozitif enerjiyi yakalayabilmemiz için bilime ışık tutup gelişim sağlamalıyız. ASLI ATAŞ

C.44 İslamiyet yönetimde liyakati esas alır. Mevki talep eden kendini beğendiği için mağrurdur. Mağdur olan da ehil değil. Makam istenmez verilir. Fahri ERGÜN