53.Kainatın zaman boyutunu;mekana bağlı (mekan içinde) düşünmek ve hesaplamakla, mekanı zaman boyutu içinde düşünmek ve hesaplamak arasında ne fark vardır?
İpucu;yaklaşık 20-21 milyar yıllık kainatı tüm boyutlara parçalayarak Ör.eş(bir birine en yakın) zamanlı veya benzer (bir birine en çok benzeyen;eylem, mekan, varlık.vb oluşumlar) boyutlardan birer kavuşma boyutu düzlemler sistemini geçirerek kainatı birde böyle şekillendirin. Kainatın sonsuz boyutlar sisteminden oluşan mükemmel, devasa ve çok yönlü bir sistemler bütünlüğü olduğunu anlamaya çalışın. Ör:Bir plazma boncuğuna, … bir elektrona!!,…. gezegene, yıldıza, sisteme…vb galaksilere bağlı zamanları düşünün.
İpucu I;Kainat olmadan yada yaratılmadan öncede zaman vardı ki biz kainata ömür biçebiliyoruz. Tersini düşünün o zaman daha rahat anlarsınız. Kainatla birlikte zaman mekan, eylem, varlık…vb oluşum boyutlarıyla çok yönlü parçalanarak kenetlendi ve sonlu mekanların içine sızdı. O halde zaman boyutu varlık boyundan önce vardı.

En son (Vel Ahir) tüm boyutların aslına dönüşü söz konusudur. Hasılat ve kârımız aklında bir sayı tut adı kainat olsun!!! Kötü niyetli;kişilikle, topumlar, kurumlar...vb tercihler, eylemler ve odaklar terslerine keyfiyet malzemesi olacak gibi gözükmektedir. 1, 2  
Öncelik sırasıyla;En önce (El Evvel) İlim boyutu> Sonsuzluk Boyutu>Çok Yönlü Kuvvet Boyutu ve Tersi >Çok Yönlü Zaman Boyutu ve Tersi >Çok Yönlü Basınç Boyutu ve Tersi?>Çok Yönlü Hız Boyutu ve Tersi >Çok Yönlü Mekan Boyutu ve Tersi>Çok Yönlü Varlık Boyutu ve Tersi> Çok Yönlü Oluşumlar Boyutu ve Tersi, Genişleme ve eylemler Boyutu ve Tersi…vb En son (Vel Ahir) devreye girmesiyle bu güne, geleceğe ve geçtiğimiz boyutlara yönelmişiz en son ortaya çıkılan ilim boyutunun içinde ve aslına dönüş söz konusudur.
İpucu II;Kainattaki ulaşılacak tüm enerji halleri açılımların bir toplu iğnenin ucundan daha küçük bir zerrenin içinde ilmen çok yölü yapışık olduğunu düşünün. Sonra tam tersi bir kuvvet ve anti basınçla tedrici bir açılımı düşünün (BU GÜNKÜ KAİNATIN GELECEĞE YÖNELİŞ SERÜVENİ).Başlangıçta yer ve gökler yapışıktı(ilmen yer ve göklerin çok yönlü yapışık olduğunu düşünün). Biz onları açtık sonra isteseniz de istemeseniz de bir arayan gelin dedik. Hala göğü genişletmekteyiz...Ayetler var.

C.53 Zaman her zaman vardı. Eyer biz kainata zaman biçebiliyorsak bu zamanın önceden beri var olduğu, kainatın ise sonradan oluşup zaman boyutu içine girdiğini kabul ediyoruz demektir. Sonuç olarak kainat zaman boyutu içinde yer alır. Salih KOÇYİĞİT

C.53zamanını mekân boyutu içinde hesaplarsak zaman bir başlangıç boyutu biçmiş oluruz. Ama mekânı zaman içinde hesaplarsak zamanın başlangıcını sonsuz olarak göreceğiz ve bu hesabı yapmak bana göre zor bir hesap. ORHAN KAÇAK

C.53Kainat olmasaydı mekan ve zaman olmazdı zaman hep var olan mekan zamanın içinde var olan bir olgudur. Hilal KUL

C.53 Zaman içinde mekan oluşur, zaman hep vardır mekan sonradan oluşmuştur. Sevgi BARBARUS

C.53 Zaman mekân yokken de var. Bu yüzden mekâna bağlı hesap yanlış olur. Mekân olduğu anda zaman hesaplanabilir. Ama bu da zamanın mekân yokken olduğu kısmı eksik bırakır.Saray İLTER

C.53 Zaman bize göredir ve izafidir.Yaratan için dün,bugün ve yarın aynıdır.Hatice MERT

C.53 Big bang (büyük patlama) teorisinden önce zaman diye bir kavram yoktu. Zaman, boyut ve bununla beraber hayat bu patlamadan sonra başlamıştır. Mehmet ŞAFAK

C.53 Mekân kalıcı, zaman değişkendir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.53 Günümüzde ders alınması gereken o kadar çok olay var ki zaman akıcı ve durdurulamıyor.Elif KIRKAĞAÇ

C.53 Kâinata bulunan tüm gök cisimleri(gezegen-yıldızlar) yaratılmadan öncede zaman vardı. kainat yaratıldıktan sonra zaman kavramı kainatın var oluşundan yok oluşuna kadar mekan kavramı içinde yer aldı halbuki kainat mekan boyutuyla önceden var olan zaman kavramı içinde yer aldı kıyamet günüyle birlikte mekan boyutu yok olacaktır. Fuad KARADAĞ

C.53 Parçadan bütüne ulaşma yoludur kâinatı kavramak değerlendirmek bizi yaratıcıya biraz daha yaklaştırır bu anlamda gizemli olan bütün yanları araştırmak ve yaratıcıya biraz daha yakın olmak güzel. Ahmet ERTUŞ

C.53 İlim bilim açısından düşünüldüğünde her şeyin bir başı ve sonu bulunmaktadır. Bilimi din ile birleştirip sonuca erişebilir. ASLI ATAŞ
C.53
Kâinatın zaman boyutu içinde tanımlamak yerine hareket boyutu içinde tanımlamak daha doğru. Hareketin olmadığı yerde zaman da yoktur. Fahri ERGÜN