55.Kainat, sonsuz kavramı içinde aklında bir sayı tut adı kainat olsun…vb sonuçta;ancak içerdiği varlıklar tarafından tüm ayrıntılarının aşılması ve kavranması imkansız (istisnalar hariç) devasa devirli devinimlerle dolu çok yönlü sisteme verilen kavram isimdir. Tüm hasılat yine bu devasa kavramın içine (ilim ve sonsuzluk )gömülüp gidecek. Önermesini çürütünüz.1, 2


C.55
Bence doğru bir tanımdır. Çünkü sonsuzluk içinde kainat ancak akılda tutulan  sayı bir kadar yer kaplar. Salih KOÇYİĞİT

C.55 bu dünyada cevabını bulamadığımız bir çok kavramın cevabı bu kâinatta kalmayacak ve zaman kavranın olmadığı ahiret sonrası yaşamda cevap bulacak ve buradaki kadar karmaşık gelmeyecektir.

ORHAN KAÇAK

C.55Hiçbir şey yok olmaz başka bir şeye dönüşerek yeniden hayat bulur. Hilal KUL

C.55 Kıyamet günü tüm varlıklar yok olacak gömülüp gidecek ama tekrar dirilip yaptıklarından hesap verecektir. Sevgi BARBARUS

C.55 Kâinat canlı artı cansız her şey ise bunu sonsuzluk kavramı içinde ele alamayız. Sadece çok yönlü ve çok karmaşık bir kavram. Ölümden sonraki hayatı düşünürsek kâinat sonsuz değil. Saray İLTER

C.55 Kainat içindeki tüm ayrıntıların aşılması ve kavranması ilahi bilginin aydınlatıcılığı ile mümkün olabilir. Hatice MERT

C.55 İnsanlık tabiatı gereği sürekli bir arayış içerisindedir. Zaten bu arayışlar dâhilinde bilimler gelişmiştir. Örneğin ölümsüzlük ve sonsuzluk gibi kavramlar bilim çevresinde en çok merak edilen ve araştırılan konulardır.

Ancak insanoğlu kendisine sunulan sınırlar dâhilinde bazı bilgilere ulaşabiliştir. Fakat ölümsüzlük ve sonsuzluk kavramları asla çözülemeyecektir. Vaat olunan an geldiğinde tüm insanlık, eriştiği ilimlerle beraber yok olmaya mahkûmdur. Mehmet ŞAFAK

C.55 Nasıl yaratıldıysak, yaratılışımız ne kadar muazzam gerçekliğe dayanıyor ise bir gün yok olacağımızda o gerçekliğin içindedir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.55 Kainat sonsuzdur. Hiç bir şey yok olmaz.Elif KIRKAĞAÇ

C.55 Kainat o kadar büyük kü yalnız şuada bir gerçek bu kadar büyük olmasına rağmen biz onun sırlarını çözebiliriz bu anlamıyla bence çürütülür bu önerme.Ahmet ERTUŞ

C.55 Kıyamet günü geldiği zaman kâinata bulunan canlılar-cansız maddeler-enerjiler bilimler-bilimler yok olacaktır. Ama zaman kıyamet sonrasında da devam ettiği için akıl ve ruh sahibi insanlar diriltilip hesaba çekilecektir. Fuad KARADAĞ

C.55 Zaman ve mekân sürekli olarak değişim gösterdiğinden bu değişimi sağlayan insanı iyi eğitimli bir açıdan geliştirilebilir. ASLI ATAŞ
C.55
Sonsuzu sonlu bir ölçekle ölçmek imkânsızdır. Fahri ERGÜN