59.A-DNA Nedir? Gen nedir? Gen zekası nedir? Genler nasıl çalışır? Görevleri nelerdir? Gen terapisi nedir? Gen tedavisi nedir? Genlerinin ve beyninin arzularına kul olmakla onlara hükmetmek arasında nasıl bir ilişki vardır? Kromozom Nedir? Din nedir? Ahlak nedir? Eğitimle genlerimizin ve beynimizin kontrolünü aşmak-ele geçirmek olası mı nasıl?
Genlerimiz mi bizi (insanı) yönetiyor ve tercihlerini/mizi belirleyip geleceğimize yön veriyor yoksa gerçek kişiliğimi/miz mi genlerimizi yönetip geleceğimize yön veriyor?
İpucu;Tüm canlıların, hayvanların ve insanların bedeni; yapısal biyolojik bileşenler ve genler(özellik birimi) sisteminden ibarettir. Bundan emin olabilirsiniz. Hayvanların çoğunu ve bazı insanları genleri (beden sistemlerini) yönetiyor bundan emin olabilirsiniz.
           Genler açısından; cahil(kendin bilmez) , zalim(zulüm kar), sadist(başkalarına eza çektirmekten hoşlanan), mazoşist (dövülmekten ve kendisine işkenceden hoşlanan) ve alim(kendin bilir) insanlar arasında ne fark ve nasıl bir ilişki vardır?
          Tüm bu bilgileri; cahil(kendin bilmez) kötü ahlaklı alim (münafık) ve güzel ahlaklı alimle ile ilişkilendirmeye çalışın.
B-Beyniniz mi sizi yönetiyor siz mi beyninizi yönetiyorsunuz. Genleriniz mi sizi yoksa siz mi onları yönetiyorsunuz?Aklımızın bizi yönetmesi ile zekamızın bizi yönetmesi arasında ne fark vardır? Eğitim ile iradesini; nefsi veya aklı kontrolüne koyan insanlar arasında ne fark vardır?
İpucu;
İradeyi; zekice ve akıllıca kullanmak arasındaki farkları analamaya çaılışın.
C.Nefsimiz(nesnel- sanal hayvani bedenlerimiz ve hayvani sanal araçlarımız/zeka…vb) mi bizi yönetiyor biz mi nefsimizi yönetiyoruz? Nefsini doğru tanımanın ne yararı vardır? Nefsini tanıayn rabbini tanır (ayet). Bir insanın;zekasının, beyninin ve aklının yönetiminde oluşunun arasında ki farkları yazınız.
İpucu;tüm
normal yabani(vahşi) hayvanlar, bedensel organlar ve zekalarının kontrolünde olduğundan emin olabilirsiniz. Tüm evcil hayvanların yabanilerinden(vahşi akrabalarından farkı) doğal olanlarına ilave olarak evcil kültürleri, öğrendikleri, eğitildikleri ve evcil genleriyle hareket ederler.
D.Bir insanın bir an;iradesi ve kişiliği sadece, aklının kontrolünde ise akli selim, ruhunun kontrolünde ise ruhban, nefsinin kontrolünde ise hayvan (ilkel insan), pür zekasının kontrolünde ise şeytan, sistemin kontrolünde ise sistem aksamı (örneğin, teknolojik veya doğal insan). Önermesinin eksiğini ve safsatalarını eleştiriniz.
Sizce sürekli,aklının kontrolünde insan yetiştirmek için nasıl eğitim ve öğretim sistemleri uygulamak gerekir.
İpucu ;insanların her an ve her zaman aklının kontrolünde olma olasılığının çok zayıf olabileceğini düşünün. İnsanın fıtratı ve yaşam denklemi gereği ideal dengeyi oturtması zor. Genellikle insanlar hercai kontrolde olabileceğini düşünün. Bu gerekçeler dayalı olarak eğitimde insanlara, hoş görülü davranmanın zaruretini düşünün.
E.Sıhhatli bir yaşam için;çok yediğimiz kadar az yemeye, az çalışmışlığımız kadar çok çalışmaya ve hareket etmemiş kadarda hareket etmeye mahkûmuz. Önermelerini eksiğini tamamlayınız.
İpucu:ifrat ve tefrit dayalı hayvani yaşam-beslenme şekli/leri ile sıhhatli yaşamak için;nefes almak kadar çalışmanın, hareket etmenin ve normal beslenmenin önemini eğitimde vurgulamayı ilişkilendirin.

C.59A. DNA, bir canlının kalıtsal özelliklerinin( saç rengi, göz rengi, boy vb.) dölden döle aktarılmasını sağlayan kalıtsal materyaldir. Gen, DNA moleküllerinin bulunduğu birimlerdir. Gen zekası, kişinin zeka durumunu belirleyen ve gösteren gen grubudur. Genlerinin ve beyninin arzularına kul olan kişi hayvanlardan farkı olmayan mahluklar olurlar. Genlerine ve beynine hükmedenler ise güzel ahlaklı, ne yaptığının farkında olan, doğru, dürüst insanlar olurlar. Kromozomlar, genlerin üzerinde bulunduğu, cinslere göre sabit sayıda olan ve kalıtsal özelliklerin nesiller arasında taşınmasını sağlarlar. Din, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla, insanlara doğru yolu gösteren ilahi kurallar bütünüdür. Ahlak, kişinin güzel veya kötü olan davranışlarının tamamıdır. Nefsimizin eğitimini gerçek anlamda yapabilirsek beynimizin ve genlerin kontrolünü ele geçirebiliriz.
    B. Biz beynimizi yönetiyoruz. Her insan az da olsa yapacağı şeyi sonucunu düşünerek, karşılaşacağı sorunları gözden geçirerek yapmalıdır. Bu şekilde beynimizi yönetiriz. Anlık yaptığımız olaylarda ise beynimiz bizi yönetir. Genlerimiz bizim karakterimizin oluşmasını sağladığı için bizi yönetir. Aklımız bizi yönetirse doğru, dürüst, güzel ahlaklı bir insan oluruz. Zekamız bizi yönetirse sonucu zeka seviyemize göre değişir. Mesela zeka seviyesi düşük yani cahil birisinin zekasının kendisini yönetmesi, kişiyi daha çok cehalete sürükler. İradesi aklının kontrolüne koyan kişi güzel ahlaklı, güvenilir bir kişi olur. Nefsinin kontrolüne koyan kişi ahlaksız bir insan olur.

    C. Kimi durumlarda biz nefsimizi, kimi durumlarda ise nefsimiz bizi yönetir. Ama nefsimizin bizi yönetmesi asla bitmeyecek istekler ve arzularla karşılaşmamıza neden olur. Nefsini tanımak onun minimum ihtiyaçlarını tanımak ve ona fazla müsamaha göstermemektir. İnsan zekasının kontrolünde olursa beyni onu kandırır. Aklının kontrolünde olursa isteklerini kendisine köle yapar.

C.59 A.  DNA; bir canlının kalıtsal materyalidir.

Gen; canlıya ait özelliklerin bulunduğu birimlerdir.

Gen zekâsı; bir insanın doğuştan zeki veya az zeki oluşunu ifade eder

Genler taşıdıkları bilgiler doğrultusunda çalışarak canlıya ait özeliklerin ortaya çıkmasını sağlar.

Genlerinin ve beyinlerinin arzularına teslim olan bireyler; nefsi(hayvani) özelikte davranırlar. Aklıyla ve ruhuyla düşünen bireyler ise genlerine ve beyinlerine hükmeden güzel ahlaklı kişilerdir.

Kromozomlar; bir canlıya ait özeliklerin nesilden nesil e taşımasını sağlar.

Ahlak; insanın istendik ve istenmeyen bedensel ve zihinsel davranış ve eylemleridir.

Din; Allahın peygamberler aracılığıyla insanları huzura adalete güzel ahlaka akli ve ruhi davranmaya çağırdığı ve toplumsal-doğal dengenin sağlanması amacıyla gönderilen ilahi sistemlerdir.

Eğitimle kazanacağımız güzel ahlak sayesinde beyin ve genlerimize hükmedebiliriz.

  B.Biz beynimizi iyi veya kötü kullanarak yönetiyoruz. Aklımızla hareket edersek güzel ahlaklı davranırız. Eğer zekamız bizi yönetirse nefsi(hayvani) düşünerek hareket ederiz.

 C.Nefsimizi yönetmek zorundayız. Nefsimiz bizi yönetirse hayvanlardan hiçbir farkımız kalmaz. Nefsimizi tanıyarak eksiklik veya fazlalıklarımızın farkına varırız. Yani kendimizi tanımış oluruz.

 D. En ideali tabii ki insanın güzel ahlaklı ve aklının kontrolünde hareket etmesidir. Ama insanın doğası gereği genlerinin duygularının id ve egosunun zekâsının nefsinin kontrolünde davranabileceği zamanlar olabilir. Önemli olan her zaman zekânın ve nefsin kontrolünde hayvani davranmamamızdır.

 E.Sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya dengeli ve düzenli beslenmeye çalışmaya ihtiyaç vardır. Böyle davranmayan bireylerde sağlık sorunları oluşacağı için mutlu bir yaşamdan mahrum kalırlar.

 F.İnsan mükemmel olamayacağı için sürekli aklının kontrolünde değildir. Bazen nefsi, ruhu, pür zekası ve sistem onu kontrol edebilir. Önemli olan bu zamanların aklın kontrolünde olduğumuz zamanlardan az olmasıdır. Salih KOÇYİĞİT

C.59 Genler bizim genotipimizi ve fenotipimizi ortaya çıkaran ve bu bilgilerin yüklü olduğu moleküllerdir. Genlerin kişiliğimiz üzerinde daha fazla etkisi vardır bizim genler üzerinde fazla etkimiz yoktur yani bizim etkimiz minimum seviyededir. Genetik olarak çabuk hastalan zayıf insanlarda kişililik bozukluğu da kaçınılmazdır. DNA molekülü size üzerinde gen dizilerinin kodlandığı moleküldür. Kromozomlar ise DNA dizelerin bağlı bulunduğu yapılardır. Genler DNA üzerindeki dizileri protein sentezi sırasında üçlü kodonların okunması sonucu çalışırlar. ORHAN KAÇAK

C.59 A.DNA:Kalıtsal materyal.

GEN:canlıya ait bilgilerin kodlandığı birimler

GEN ZEKASI:Bir insanın doğuştan zeki veya az zeki oluşunu ifade eder.

B.beynimize gönderdiğimiz komutlarla beynimizi yönetiriz genler atasal karakterli olup ne kadar baskılamakta etki sahibidirler.

iradeli insanlar akıllarını zekice kullanabilenlerdir. C.Bu insanların iradesine kalmış bir şey kimi nefsini yönetir kimini nefsi yönetir.

D.Bir insanın sadece aklını kullanmasını öğretmek yanlıştır. Akıl,ruh,zeka,nefis beynin sanal araçlarıdır

E.Sıhhatli bir yaşam için her şeyi ölçülü yapmalıyız Hilal KUL

C.59A. DNA: Kalıtım maddesidir.  Gen: canlı özelliklerinin bulunduğu birimdir. Gen zekası: Kişinin doğuştan gelen zekasıdır. Genlerin özellikleri : Fiziksel özellikleri belirlemektir , nesillere aktarmaktır. Din : Allah’ın Peygamberler yoluyla iyiyi doğruyu öğretmek için yolladığı ilahi sistemdir. Ahlak : Kişinin istenen ve istenmeyen davranışlarıdır. Eğitimle genlerimizin ve beynimizin kontrolünü aşabiliriz. Sevgi BARBARUS

       B.Beynimiz bizi , biz beynimizi yönetiriz, ikisi bir arada olur.

       C.Nefsimizi tanırsak kendimizi tanımış oluruz.

       D.Aklını kullanacağı şeylere yöneltmek gerekir.

       E.Sıhhatli bir yaşam için yediğimize, çalışmamıza, spor yapmaya dikkat etmek gerekir. Sevgi BARBARUS

C.59 DNA üzerinde genleri taşıyan yapı. Gen ise canlıların şekli ve davranış biçimlerini içinde taşıyan kodlardır. Ancak şu da var ki insan iradesiyle genlerin ortaya çıkardığı özelliği değiştirebilir.Saray İLTER

C.59 A.DNA:Kalıtım meteryali GEN:DNA nın görev birimi  GEN ZEKASI:zekanın genlerle geçmesi  GENİN ÇALIŞMASI VE GÖREVİ:salgı salgılamak  GEN TEDAVİSİ:hasar görmüş genin tamir edilmesi                                                     

 İnsan sadece nefsi isteklerini yerine getirirse onlara kul olur akıllıca davranırsa onlara hükmeder. KROMOZOM:DNA+protein kılıf  DİN:Allah(cc) tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara gönderilen ilahi kanun AHLAK:İnsanın istendik veya istenmedik zihinsel veya bedensel davranış ve eylemleridir.

Bu bazen çok zaman alsada olasıdır.

B.Akıllı insan beynini,genlerini ve nefsini yönetendir.

C.İnsan kendini tanırsa zevklerinin ve nefsinin esaretinden kurtulur.

D.Kendini bilen tanıyan insan her şeyi yerinde kullanır.

E.İnsanın her şeye ihtiyacı vardır yeter ki her şeyi zamanında yapsın Hatice MERT

C.59

A: DNA; canlılardaki genleri taşıyan organik gir bileşiktir. Gen; DNA’ nın anlamlı parçasıdır. Genlerin görevleri canlıya ait bilgileri taşımaktır.

B: Beynimiz bizi yönetiyor. Akıl güzel ahlakla paraleldir. Zekâ ise babadan oğula geçer. Aklın insanı yönetmesi daha iyi.

C: Nefsin dizginleri kişinin elindedir.

D: İnsan aklı ve ruhu ile insandır. Eğer zeka ve nefsin etkisinde ise hayvani duyguları baş gösterir.

Mehmet ŞAFAK

C.59 A. DNA mucizevî hazinedir. Gen tüm özelliklerimizi belirleyen birimdir. Gen zekâsı, kalıcı sanal araçlarımızdır. Genler, bulunduğumuz çevreye değişen zamana uyum sağlayarak çalışır.

Genlerinin ve beyninin arzularına kul olmak, insanın sanal araçları tarafından yönetilmesidir.(mantık çerçevesi) onlara hükmetmek hislerle yaşamaktır. Kromozom genlerin atasıdır. Din akıl ve ruh farkında lığını yaşayan insana inançlarının yol göstericisiyle daha da anlamlı olacağını belirten bir sistem bütünüdür. Ahlak canlının gösterdiği iyi-kötü tüm davranışlardır.

Bazen genlerimiz bizi yönetir. Bazen de biz genlerimizi yönetiriz.

      B. Karşılıklı birbirimizi yönetiyoruz.

      C. Nefsimizi tanımak iyi-kötü kendisini tanımasıdır. İnsanın aklının yönetiminde olması muhakeme gücünün sağlamlığını gösterir.

      D. Kişi fıtratı buna müsait olmalıdır.

      E. Fazla yemek değil, yeterli yemek önemlidir. İşleyen demir ışıldar. Berna SİMEKLİOĞLU

C.59 Genlerinde karakter yani ahlak üzerindeki etkisi büyüktür. Ahlak ruhun ruhta beynin etkisindedir. Beyin ise genlerin etkisinde olur. Elif KIRKAĞAÇ

C.59 DNA: İnsanın veya canlının kendisine ait özelliklerini taşıyan en küçük birim ve sonraki kuşağa aktarılan bir yapı genlerden oluşan.

Bence biz yönetiriz eğer güzel şeyler yüklersek oda güzel malzemeden güzel şeyler çıkarırı bu anlamda o değil biz yönetiriz. İnsan tüketebildiği kadar yani enerjiye dönüştürebileceği kadar tüketmelidir. Sıhhatli bir yaşam için gereklidir sadece akılla iş yürümez insanın ruhi yapısı da onu yönetir. Nefis ciddi bir sorun nefis duyurulması zor bir unsur her anlam da. Ahmet ERTUŞ

C.59 A.  DNA; bir canlının kalıtsal materyalidir.

Gen; canlıya ait özelliklerin bulunduğu birimlerdir.

Gen zekâsı; bir insanın doğuştan zeki veya az zeki oluşunu ifade eder

Genler taşıdıkları bilgiler doğrultusunda çalışarak canlıya ait özeliklerin ortaya çıkmasını sağlar.

Genlerinin ve beyinlerinin arzularına teslim olan bireyler; nefsi(hayvani) özelikte davranırlar. Aklıyla ve ruhuyla düşünen bireyler ise genlerine ve beyinlerine hükmeden güzel ahlaklı kişilerdir.

Kromozomlar; bir canlıya ait özeliklerin nesilden nesile taşımasını sağlar.

Ahlak; insanın istendik ve istenmeyen bedensel ve zihinsel davranış ve eylemleridir.

Din; Allahın peygamberler aracılığıyla insanları huzura adalete güzel ahlaka akli ve ruhi davranmaya çağırdığı ve toplumsal-doğal dengenin sağlanması amacıyla gönderilen ilahi sistemlerdir.

Eğitimle kazanacağımız güzel ahlak sayesinde beyin ve genlerimize hükmedebiliriz.

  B. Biz beynimizi iyi veya kötü kullanarak yönetiyoruz. Aklımızla hareket edersek güzel ahlaklı davranırız. Eğer zekâmız bizi yönetirse nefsi(hayvani) düşünerek hareket ederiz.

C.  Nefsimizi yönetmek zorundayız. Nefsimiz bizi yönetirse hayvanlardan hiçbir farkımız kalmaz. Nefsimizi tanıyarak eksiklik veya fazlalıklarımızın farkına varırız. Yani kendimizi tanımış oluruz.

D.  En ideali tabii ki insanın güzel ahlaklı ve aklının kontrolünde hareket etmesidir. Ama insanın doğası gereği genlerinin duygularının id ve egosunun zekâsının nefsinin kontrolünde davranabileceği zamanlar olabilir. Önemli olan her zaman zekânın ve nefsin kontrolünde hayvani davranmamamızdır.

E.  Sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya dengeli ve düzenli beslenmeye çalışmaya ihtiyaç vardır. Böyle davranmayan bireylerde sağlık sorunları oluşacağı için mutlu bir yaşamdan mahrum kalırlar. Fuad KARADAĞ

C.59 Canlı varlık: Düşünebilen yaşayarak öğrenen akıl sahibi canlılar âlemindeki en gelişmiş canlı varlık. ( En gelişmiş göreceli) akıldır. Bedensel ve zihinsel olarak öğrenerek kapitalist düşüncelerden arınan, hem doğaya hem de kendi cinsi ile güzel yaşamaya denir. Zihinsel terapilerin olması için kişi kendini iyi bir şekilde kendini, yaşadığı dünya içerisinde pekiştirir.ASLI ATAŞ
C.59
A- DNA insan vücudunun şifreleridir.       
         B- Beyin bedeni yönetiyor. İrade ise beyine yön veriyor.

        C- Kötülüklere meyli ettiğimizde nefsimiz bizi yönetiyor. İyiliklere yöneldiğimizde ise biz nefsimizi yönetiyoruz. Fahri ERGÜN