61.Hayvani demokrasilerde bile olsa, her düşünceye saygı duymak büyük bir cehalettir. Her düşünceye saygı duyulmaz. Önermelerinin liyakatini eleştiriniz.
İpucu:Saygı duyulmamayı hak eden düşünce ve fikirleri düşünün. Sizce saygı duyulmayı, saygı duyulamamayı (tepki gösterilmeyi) ve icabet ettirilmemeyi(uzak durmayı/tepki gösterilmemeyi) hak eden düşünceler arasında nasıl bir ince çizgi vardır.
Çocuksu düşünce-fikirleri, eksik düşünce-fikirleri, hayvani düşünce-fikirleri, cahil, kötü (münafık) ve iyi ahlaklı alim insanları bir arada düşünün.

 

C.61 Her düşünceye saygı duyamayız, bazıları bizim özgürlüğümüzü kısıtladığında saygı duymak beklenemez.Sevgi BARBARUS

C.61 Tabi ki her düşünceye saygı duyulmaz saygı duyulabilmesi için insanların yaşam haklarını kısıtlamayan insanların insan gibi yaşamamasına engel olan her türlü düşünce ve inanca saygı gösterilmez.Hilal KUL

C.61 Sadece kendi düşüncemin karşıtı ve düşmanı sayılacak düşünceye saygı göstermem çünkü bunlara saygı göstermem kendi düşünceme saygısızlık olur ORHAN KAÇAK

C.61 Düşünceye  saygı duymak o düşünceyi kabul edip uygulamak anlamına gelmez. Berna SİMEKLİOĞLU

C.61 Düşünce sistemleri içinde değeri olmayan düşüncelerin değeri olmadığı için önemsenmez.Hatice MERT

C.61 İnsani değerlere zarar vermediği sürece yani düşünce eyleme dönüşmediği sürece saygı duyulur. Tahammül edilir.Saray İLTER

C.61 Bence de her düşünceye saygı duyulur ama saygısızlığı ayırtacak kadar ince bir çizgi eğer düşünce saygısızlığı getirecekse kesinlikle saygı duyulmaz.Ahmet ERTUŞ

C.61 Şiddeti meşru gören ve şiddeti öven düşünceye saygı duyulmaz.Elif KIRKAĞAÇ

C.61 İnsan her düşünce karşısında sessiz olmamalıdır. Çünkü bazı düşünceleri eleştirmek ve düzeltmek lazım.Mehmet ŞAFAK

C.61 Örneğin şeytani bir düşünceye saygı duyulmaz  veya insanları kul-köle yapan kapitalist düşünceye saygı duymak yanlıştır.toplum ve doğal denklemin içinde her çeşit insan bulunabilir.zararlı veya yanlış fikirlerden uzak durmak gerekir.yerine ve zamanına göre gücümüzün yettiği oranda zalime dur  diyebilmeliyiz.Fuad KARADAĞ

C.61 Toplumumuza ve bizim inançlarımıza ters düşün düşüncelere saygı duyamayız. Çünkü her insan az da olsa nefsinin etkisindedir ve düşüncelerinde çıkar da olabilir. Ya da düşünceleri eksik, zararlı ya da yanlış olabilir. Bu gibi düşüncelere saygı duyamayız.  Salih KOÇYİĞİT

C.61 Her düşünceye saygı duyulmaz. Farklılıklar ve zenginlik olarak kabul edilir. Renklere tahammül sınırı zorlanmaz. Fahri ERGÜN