62.Hür insanın, toplumun, kurumun ve devletin tercihlerine dayalı düşüncesinin kıblesi ile gerçek kişiliği/sorumluluğu doğru orantılıdır. Cebren ve hile ile diğer faktörlerle kişiliği/ni yönlendiriliyorsa/yönlendiriyorsa; ya özürlü, ya cahil ya mahkumdur yada hem cahil hem de mahkumdur. Önermesinin liyakatini ve eksiğini tamamlayınız.

 

C.62 Kişiliğini zorla , hileyle , durumlara göre değiştiriyorsa kişiliği oturmamış demektir.Sevgi BARBARUS

C.62 Belli bir düşüncesi olmayan insanlar cahilce yönetilmeye mahkum edilirler Hilal KUL

C.62 Bir insan toplumun devletin kuralarına bağlı kalıp öyle hareket ederse sadece o toplumun istediği  insan tipini oluşturulur. Ama gerçekten hür bir insan olma konusunda çelişkiye düşer. ORHAN KAÇAK

C.62 Cebren ve hile ile yönlendirme varsa zorbalıktır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.62 Hür ve özgür olma iradenin ipotek altına alınmaması demektir.iradeleri ipotekli insanlar ve kavimler mahkumdur.Hatice MERT

C.62 Düşünce kıblesi, bir insanın, kurumun, kuruluş veya herhangi bir varlığın düşünce, değer yargıları gibi gereksinimlerine, zorluklarına ve tercihlerine dayalı toplam düşüncesinin bileşkesini ifade eder. Bir insanın bu durumu değiştirmesi cahilliktir ama mahkûmluk değildir.Saray İLTER

C.62 Toplumu oluşturan insanların özgünlüklerini elden alan kurallar kişiliksiz tek tip insan yaratır buda üretemeyen özgün olmayan serbest olmayan kişilikler yetiştirir.Ahmet ERTUŞ

C.62  İradesi özgür değildir.Elif KIRKAĞAÇ

C.62 Hür olan insan ve toplum düşüncelerini rahat söyler. Başkaların etkisinde olan insan ve toplum başkalarının tutsağı gibidir. Mehmet ŞAFAK

C.62 Aklıyla düşünen ve davranan hür insanlar toplumdaki bireylerin inançlarına değer yargılarına kişiliklerine saygı gösterip adaletli davranan kişilerdir.bu tür insanlar için topluma faydalı olmak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek bir görevdir.eğer zorla kişiliği yönlendiriliyorsa hür olmaktan çıkarak nefsin ve evrimin hapishanesine mahkum olur.Fuad KARADAĞ

C.62  Aklı başında insanlar düşüncelerini kimsenin isteğine göre belirlemez. Çünkü bir insanın düşüncesi, davranışları onun kişiliğini yansıtır. Eğer bir insan kişiliğinin yönlendirilmesine izin veriyorsa bu insan kişiliksiz biri olur. Zorla da olsa bir insan kişiliğinin yönlendirilmesine izin vermemelidir. Salih KOÇYİĞİT

C.62 Her insanın tercihleri düşüncesiyle doğru orantılıdır. Fahri ERGÜN