64.Bu dünyada herhangi bir şeyi bilmeyenlerin ve o şeyin istenmeyen sonuçlarının sorumlusu o şeyi bilenlerdir.Önermesini eksiğini tamamlayınız.
İpucu:Fert, toplum, kurum, devlet…insan bazında bilenler (doğru bilgi ve uygulamaya sahip-emin olduğu sahalarda) bilmeyenleri ( o sahaların bilmeyenlerini) kendilerinden yararlandıracak;davranış, eylem, uygulama, mesafe, konum…geliştirmedikçe bilmeyenlerden kaynaklanan yanlışın sorumluluğu bilenlere mal edilmelidir.
O halde emin olduğu bilgilerini çevresiyle paylaşmaktan hoşlanan ve parasız ahlaki değer yangılarına sahip fertleri hangi eğitim sistemleriyle oluşturabilir önermesi çok büyük önem taşır.
İpucu:zeka seviyesi %100 güzel ahlak seviyesi %10 ve zeka seviyesi %60 güzel ahlak seviyesi %50 olan iki profesörün devlet hizmetindeki ürünlerini ve halkına hizmetlerini karşılaştıranız. O halde şimdiye kadar ÖSS sınavı sadece zekaya dayalı öğrenci seçmesini geleceğimize katkılarının eksiğini düşünün.0, 1, 2, 3, 4,

 

C.64 Bilen kişi bilmeyenlerle bilgisini paylaşmaz ise oluşabilecek sonuçlardan da sorumlu olur.Sevgi BARBARUS

C.64 Doğru bildiğini uygulamayan bunu yararlı bir davranış,eylem,mesafe ve konumla geliştirmeyen insanlar bilmeyen insanların yaptığı yanlışların cezasını çekeceklerdir Hilal KUL

C.64 Güzel ahlak seviyesi yüksek olan kişi şüphesiz insanlık için daha faydalıdır. Ve insanlığa hizmet etmek niçin uğraşır öte yandan zeki olan ve güzel ahlak sahibi olmayan kişi kendi nefsinin baskısı altında olduğu için nefsi hareketleri insanlığa değil yarar zarar verir ORHAN KAÇAK

C.64 Doğru biline her şey öğretilmelidir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.64 İşleri üzerine alan akil insanlar her şeyin sonuçlarını düşünmelidir.çünkü sorumluluk makamı onlarındır.Hatice MERT

C.64 Bildiği halde susanlardır.Saray İLTER

C.64 Toplumun eksikliklerini hatalarını hep başkalarına yükleriz kendimiz işin içinden çıkmadığımız zaman işi bilmeyenler bilenlere veya o işi yapanlara sorumluluk yüklerler oysa eğer eleştiriyorsak alternatifimizde olmalı.Ahmet ERTUŞ

C.64 Uygulayıcılar bilenlerdir.Elif KIRKAĞAÇ

C.64 Topluma zekâya dayalı, yani kişiliğini tamamlamamış insan yetiştirmek, bilmeyenlerin değil, bilip de bu yanlışı yapanların suçudur. Mehmet ŞAFAK

C.64 Doğru bilgi ve deneyime sahip fert toplum devletler   eğer bu bilgi ve deneyimi bilgisiz insanlarla paylaşmıyorsa  oluşabilecek her türlü  söz ve davranışın sorumlusu bilgili insanlardır.parasız olan veya iyi ahlaka sahip olan insan  bildiklerini çevreleriyle paylaşırlar. Sadece zekaya dayalı öğrenci seçmek  ve güzel ahlaklı insanların toplumda bir yerlere gelmesini engellemek  gelecek için kötü sonuçlar doğurur. Fuad KARADAĞ

C.64 İnsan bildiklerini aktarmadığı sürece bilgilerinden sorumludur. Toplumda yapılan yanlışlıklar, ahlaksızlıklar, cinayetler vb. toplumsal sorunlardan, bunu yapanlar ne kadar suçluysa; bunu yapanı yetiştiren ana-baba, öğretmen ve çevresindekilerde en az onun kadar suçludur. Hatta ondan on kat daha suçludur. ÖSS vb. sınavlarla yüksek öğrenim kurumlarımıza alınan zeki insanların birçoğunun ahlak seviyesi çok düşüktür. Bu da ilerde toplumda ahlaksız bilginlerin oluşmasına neden olacaktır. Salih KOÇYİĞİT

C.64 – Bir şey bilmeyenin iradesi de yoktur. İradesi olmayanın sorumluluğunda yoktur. Fahri ERGÜN