65.Doğruları ve haklıları bilenlerin: cahillere, bilmeyenlere ve miskinlere; güçleri oranında teslim olmamaları gerekir aksine her şeylerine zülüm etmiş olurlar. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. 1

 

C.65 Bilmeyenlere bilenlerin doğruyu göstermeleri , teslim olmamaları doğruyu anlatmaları gerekir.Sevgi BARBARUS

C.65 Haksızlığa karşı çıkın gücününüz yetmez ise dille karşı çıkın onu yapamıyorsanız kalbinizle karşı  çıkın bir hadiste böyle dendirmektedir. ORHAN KAÇAK

C.65 Bilmekle bilmemek arasında denge kurulmalıdır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.65 Doğruluk ve haklı olma teslim olmayı değil tebliği gerektirir.Hatice MERT

C.65 Güçleri oranında değiştirmeleri, değiştiremiyorlarsa da kendileri değişmemelidirler. Saray İLTER

C.65 Bilen bilmeyen öğretseydi zaten gerçeği bugün sapık bir toplum yeşermeyecekti.Ahmet ERTUŞ

C.65 Doğruyu ve mutluluğu onlar bilmektedir.Elif KIRKAĞAÇ

C.65 Doğruları bilen ve haklılar, bilmeyen ve miskinlere teslim olmaması lazım. Yoksa çok haksızlığa uğrarlar.Mehmet ŞAFAK

C.65 Doğadaki ve toplumdaki haksızlık adaletsizlik  ve yanlışlıklara gücümüz yetiyorsa eylemle –davranışla-sözle müdahale etmemiz gerekir.eğer hiç gücümüz yetmiyorsa kalbimiz ve ruhumuzla bu çirkinliklerden hoşnutsuzluğumuzu belirtmeliyiz. Aksi taktirde ‘bana dokunmayan bin yıl yaşasın’ misali hareket edersek o yılan bir gün gelip bize de zarar verir.Fuad KARADAĞ

C.65 Doğruları bilenler cahillere, bilmeyenlere teslim olmamalıdır. Güçleri yettiğince davranışları ve sözleriyle buna engel olmalıdırlar. Aksi takdirde kendi bilgilerine ve doğrularına. Zülüm etmiş olurlar. Salih KOÇYİĞİT

C.65Doğru bilgi güç olarak kullanılmalıdır Hilal KUL

C.65 – Bilgi en büyük güçtür. Bilen güçlüdür. Güçlü olanında güçsüze teslim olmaması gerekir. Fahri ERGÜN