69.Kendini tanımak ve toplumsal dinamikler içinde-olanakları ölçüsünde liyakatli konumlandırmak arasında nasıl bir ilişki vardır?
A-Bu önermeyi hayata doğru güncellemeyi-uygulamayı refleks haline getiren ve tersi;fert ve toplumlar arasında hangi farklar vardır.
B-Bu önermenin hedefine ulaşması için nasıl eğitim sistemleri uygulanmalıdır? Neden?
C-Bu önermenin doğru hayat bulması insanlığa ne/ler kazandırır? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23,24
İpucu:Fert, toplum, devlet…vb eğitim sistemleri ve değer yargılarına dayalı çevresini kendisinden pozitif yararlandırabildiği kadar vardır.

 

C.69 Kendini tanıyarak ne yapıp yapmayacağını bilir.

       A.Fark doğru meslek seçimi olur ve başarılı işler yapmış olur.

       B.Öğrencilerin kendini tanıyacağı rehberlik hizmetleri verilmelidir.

       C.Daha yararlı bir toplum oluşur.Kişilerde yaptıklarından zevk alırlar daha verimli çalışırlar. Sevgi BARBARUS

C.69 Toplumun dinamikleri insanlardır kendilerini iyi tanıyanlar dinamikleri nerede nasıl kullanabileceğini bilir Hilal KUL
C.69 İnsanın kendini tanıması yapabileceklerinin farkında olması demektir ve bunu bilen bir insan           yapabileceklerine yoğunlaşırsa toplum için daha faydalı olur. Kendi içinde daha faydalı ve hayatını           mutlu sürdürür çevresine pozitif enerji veriri bu kişi. ORHAN KAÇAK

C.69 Kendini tanımak daha güzel ahlaklı insan olmaya yardım eder.

         A. Kişi kendi kapasitesi dahilinde seçim yapar.

         B. Kişi fıtratına uygun olmalı,

         C. Güzel ahlak kazandırır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.69 A.Kendini tanıyan insan Rabbini de bilir.tersi toplumlarda Allah inancı yoktur.

C.69 B.Serbest ve hür düşünmeye önem veren sistemler uygulanmalıdır.

C.69 C.Kendini tanıyan insanlardan kurulu toplumlar gerçeğe ve hakikate ulaşmış toplumlardır.Hatice MERT

C. 69 Bağlı bir ilişki var. Kendini iyi tanıyan nerde, ne zaman ve hangi konuda faydalı olacağını bilir. Saray İLTER

C.69 A: Kendini tanıyan çözümlemiş bireyler kaliteli duyarlı toplu yetiştiririler.

A :bunun gerçekleşebilmesi için eğitim ve öğretimde insanın iç dünyasını zenginleştirecek ona insanı yanını yani ahlaki yanını verecek programlar geliştirilmeli bu anlamda eğer çalışmalar yapılırsa değerli olur.

C:kesinlikle ahlaklı kendini bilen birey ve toplum oluşur buda en büyük kazançtır.Ahmet ERTUŞ

C.69 Fert kendini tanıdıkça kendini ve toplumu geliştirir.bunun için dayatmacı bir eğitimden geçmemeli. Elif KIRKAĞAÇ

C.69 Kendini tanıyan kişi toplumda önemli bir yere sahiptir.

A: Kendini tanıyan kişi ne yaptığının farkındadır. Kendini tanımayan kişi başkalarını da tanımaz ve topluma faydalı olmaz.

C: Kendini tanıyan kişi diğer insanlara nasıl davranacağını bildiği için topluma faydalı olur. Mehmet ŞAFAK

C.69 Artı ve eksilerinin farkında olan yani neyi yapıp neyi yapmayacağını bilen kişi kendini tanıyan kişidir. Meslek seçimlerinde veya toplumsal ilişkilerde kendini tanıyan insan en idealini yapar.

     A.Neyi yapacağının farkında olan fert veya toplumlar  her yönden verimli ve daima bir adım önde olurlar. Kendi eksiklik veya fazlalıkların farkında olmayan  fert veya toplum için  bunun tersi geçerlidir.

     B. Doğru hedefe varmak için ; zeka isteyen mesleklere zeki insanları,  zeka ve güzel ahlak isteyen mesleklere de zeki ve güzel ahlaklı bireyler seçilmelidir.eğer bir doktor hastasına güler yüzle davranmıyorsa veya bir öğretmen öğrencisini anlamıyorsa veya  sabırlı-ahlaklı davranamıyorsa zeki olmasının hiçbir önemi kalmaz.

     C. Her yönden kendini tanıyıp artı ve eksilerine göre davranan fert veya toplumlar   çevrelerini kendilerinden en verimli şekilde pozitif yararlandırırlar. Fuad KARADAğ

C.69 Kendini tanımak Yaratıcıyı, niye yaratıldığını tanımaktır. İnsan kendinin tanırsa ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilir. Bu şekilde topluma daha faydalı olur.

A.Kendini bilen fert ve toplumlar her yönden önde olurlar. Bilmeyenler ise her  zaman sorunlarla ve çözüm arayışıyla uğraşırlar.                                                                                          
B. Kişinin özellikleri ve toplumun ahlaki yapısı ön plana alınarak buna uygun eğitim uygulanmalıdır.

C. Kendini bilen kişiler çevrelerinin kendilerinden üst düzeyde yararlanmasını      sağlarlar. Bu insanlar insanlığın gelişmesine, daha çok ilerlemesine olanak sağlarlar. Salih KOÇYİĞİT

C.69 Kendini tanımak büyük bir erdemdir. Bu erdemi fark eden kişi kendini dayatmamalı fakat liyakatli olarak konumlandırmalıdır. Fahri ERGÜN