7-İslamiyet’te 5 farzdan sadece 1 tanesi affedilmez dogmadır (Kelime-i Tevhit/Yegane İlah ALLAH C. C. Ondan Başka İlahlar Yalandır yada Yoktur). Diğer 4 farzın bedeli ödenebilir. Önemesinin eksiğini tamamlayınız.
Sadece kalime-i Tevhit ile Müslümanlığı Kendine yeterli kabul eden bir kişinin yaşama şekli ile tüm İslami farzları peygamberden farksız üzerine uygulayarak yaşayan kişilerin fıtrat ve tercih farklılığında hangisi topluma örnek olmalıdır. Sizce bu gün hangi tip daha çok söz hakkını kullanıyor doğrusu nasıl olmalıdır?
İslamiyet’in fıtrat çeşitliliğine hoş görsü ile dogmaları ilişkilendirmenine farklılığına mezheplerin gerekliliğini ve sınırlı sayıda oluşunun mükemmel dengesini düşünün. Allah CC. Bu dinleri göndermeseydi, inanca gereksinim duyan insan kitlesinin inanç konusunda düşebilecekleri inanç cehaleti ve sapıklığı düşünün. Allah C.C. dinleri gönderilmeden önceki; inanç sahiplerinin yada inanan insanların düştüğü cehalet ve sapıklıkların günümüze dek uzanan ve geçmişteki ve günümüzdeki vahşetini düşünün. Sizce din insanlık için gerekli mi? Allah dinleri göndermeseydi yeryüzün de nasıl bir insan kitlesi bu gün var olurdu?1,2, 3

 

C.7 Günümüz koşullarında bu önerme bana gerçek bir önerme gibi gelmiyor insanlar bu kavramın arkasına düşüp dilediğim şeyi yapayım nasıl olsa affedilecek deyip yanılgılara düşebilir  bu anlamda elbetteki tevhit olmazsa olmazdır ama gerekliklerini de yapmak en güzel olsa gerek.Ahmet ERTUŞ

C.7 Kelime-i Tevhidi gerçek manada benimseyen bir kişi cennete gidebilir. Mehmet ŞAFAK

C.7 Dinler gönderilmeseydi bile h.z.İbrahim gibi bir yaratıcının olduğunu düşünen kimseler olacaktı. din gerekli mi konusu inanç boyutuna göre değişir Hilal KUL

C.7 Allah tek ilahtır.Allah’ın dışında ilah olmadığını bilmek inkar etmemek gerekir.Diğer farzlarda önemlidir ama Allah’a karşı koşmanın affı yoktur. Sevgi BARBARUS

C.7 Bu şartın bence de olmazsa olmaz şartıdır İslam in çünkü Allaha ortak yaratmak en büyük cahillik olur. Eğer dinler gönderilmeseydi günümüzde ki sapkın düşünceleri ilahi bir kudretmiş gibi sayan topluluklar olacaktı beklide her gün içimizden birileri ya güneşe ya rüzgâra ya da benzeri bir şeye kurban olarak adak edilecektik. ORHAN KAÇAK

                 C.7 Din insanlık için gerekli çünkü insanlığın gelişimi toplumsal davranış kuralları dinin etrafında şekillenmiştir.Din olmasaydı Pompei  ,sodom ve gomorra

                  şehirlerinden yüzlerce vardı belki de insanlık yok olmuştur.Endülüs dinin en güzel kültürünün  yansımasıdır.Elif KIRKAĞAÇ

                 C.7 Kuşkusuz ki Allah’ın farklı dinleri göndermesi insanlar arasında bir denge oluşturmuştur. İnsanları  kötülüklerden, sapkınlıklardan uzak tutmayı amaçlamıştır. Herkes farklı şekillerde                    inançlarının gereğini yerine getirebilir. Önemli olan niyettir. Allah’ın gücüne inanılması ve O’na secde edilmesidir. Salih KOÇYİĞİT

C.7 Kelime i tevhit;imanlı-inançlı olma ve Allahı tek ilah bilip Allah tan başkasına tapmama yönünden önemlidir.ama diğer 4 farzı yapmayıp bunun cezasını çekmek de yanlıştır.en doğrusu peygamberin insanlık için yaptığı reformları günümüze taşıyarak çağa ayak uydurmaktır.Allah dinleri göndermeseydi insanlar birbirinin kurdu olacaktı. Bunun sonucu da hayvani bir rekabet başlayıp ekolojik denklem bozulurdu.Fuad KARADAĞ

C.7 İnsan Allah C.C. nin varlığını kabul ettikten sonra zaten büyük gücün bize emrettiklerini yerine getirmemiz konusunda diğer 4 farzı da yapacaktır. Mühim olan Allah’ın tek ilah olduğunu anlayabilmektir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.7 İnsan her zaman mükemmeli arar.Farzlar 5 tane ise ve bunlar yapılmalıysa zamanında yapılması mükemmelliği gösterir.yapamıyorsa en elzemini yapar diğerlerini de elinden geldiği kadar yapıp yapamadıklarının affını ister.Hatice MERT

C.7 Sadece Kelime-i Tevhit ile Müslümanlığı kendine yeterli kabul gören kişi topluma örnek olamaz, olmamalıdır. Çünkü bu kişi her ne kadar Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etse de ahlaki yönden emir ve yasaklara uymadığından çok eksiktir. Maalesef gün geçtik ce bu tür insanların arttığını görüyoruz. Halbuki olması gereken İslam’ın tüm şartlarını kabul etmek ve Peygamber Efendim iz’in güzel ahlakını örnek almaktır.Saray İLTER

                    C.7  Müslümanlık bir bütündür. Tüm gereklerini yerine getiren tam anlamıyla erdemli ve örnek Müslüman olur. Fahri ERGÜNC.7 Dört farzın bedeli ödenir. Fakat yaradana şirk affedilmez. bu aynen                     şu an bilim ile de kanıtlanmış olan güneş ve atmosferde dönen gezegenler ve uyduların birbiri ile asla çarpışmaz fakat bunu kabul görmeyen beyinler bibidir insanlık için din gereklidir. İnsan inançsız                     yaşayamaz. Eğer dinler gönderilmeseydi insanlık büyük bir boşluk ve hüsran da olurdu.ASLI ATAŞ