73.Çoğunluğu;haklı, haksız, cebren ve hile ile arakasına alarak:bilimi, ilimi ve dini liyakatsizce;siyasetin ölü kefenine (metriksine) kapitalist değer yargıları ve kurallarıyla sığdırmaya çalışmak, insanlığın ve tüm varlıkların; sanal ve gerçek dünyasına, fiziksel-sosyal tufanlara davetiye çıkarmaya eşdeğerdir. Önermesini eleştiriniz ve daha doğru alternatifler sununuz.
İpucu;önermeyi günümüz şizofren dünya düzeninin sosyal-çevresel uygulamaları ve vardığı sonuçlarla ilişkilendirmeye çalışın.

 

C.73 Her düşünce kendi alanında özgürdür yalnız bu özgür düşünceleri çıkarlar doğrultusunda kullanmak, bastırmak son derece yanlıştır. En doğru alternatif bilimi ilmi ve dini kendilerinde özgür bırakmaktır Hilal KUL

C.73 Bilimi ,ilimi, dini siyasete alet edenler kapitalist değer yargılarının arkasına sığınırlar. Sevgi BARBARUS

C.73 İşin,ilmin ve dinin ehlinden başkasında olması onların yok olması demektir.

Bunlara alim değil amil denilir ki denilenden başkasını yapamazlar. Hatice MERT

C.73 Kapitalizme köle edilerek düzen kuruluyor ve düzen ne gerektiriyorsa o uygulanıyor. Berna SİMEKLİOĞLU

C.73 Doğru bir düşüncedir ki günümüzde de vardır örnekleri mal mülk edinmek için nice canlar nice gerçekler perde arkasına alınıyor. Bunun önüne geçmek gerekir Ahmet ERTUŞ

C.73 Tüm canlı varlıkların sonu olur. Özellikle din ve ilimde liyakatsizlik insanlığın sonu olur. Saray İLTER

C.73 Haksızlık ve hile yapılan işler felaketlere davetiye çıkarır. Özellikle dini siyasete alet etmemek lazım. Mehmet ŞAFAK

C.73 Günümüz kapitalist devletlerinden olan Amerika’yı ele alalım. Amerika’nın sosyal ve doğal düzene verdiği zararı hiçbir hayvan türü vermemiştir. Bilimi ilimi ve dini yozlaştırarak sosyal tufanlara neden olur. Doğayı dengesizce hortumlayarak da  fiziksel tufanlara neden olur. insanların güzel ahlakı ve inanç değer yargılarını terk edip nefislerine mahkum olmalarının sebebi de kapitalist düzenin olumsuz sonuçlarındandır.Fuad KARADAĞ

C.73 Güzel ahlakı olmayan kişiler doğayı, evreni, kainatı yok ederler veya yaşanmaz hale getirirler. Ya da insanın değer yargılarını ve yaşam kaynaklarını bilinçsizce tüketirler.Salih KOÇYİĞİT

C.73 Kendi doğrularını başkalarına kabul ettirmeye çalışmak onun için insanlar zulüm yapmaktan vazgeçirmek Elif KIRKAĞAÇ

C.73 Dünyadaki büyük güçlerin çevreci tutumlarını ele alırsak bunlar dünyayı en fazla kirleten ülkelerdir ama dünya insanlarına sevimli görünmek için uyduluk çevre planları ortaya sürerler. Orhan KAÇAK

C.73. Bazı şeyler kendimizce doğru şeyleri herkese vurgulamamalıyız. O kişi kendi görevini yerine getirmiş sayılır. ASLI ATAŞ
C.73
– Söz konusu vatan veya din ise gerisi teferruattır. Mantığının yanlışlığı iyi deşifre edilmeli.            Fahri ERGÜN