79.Eğitim;insana doğayı-ötesini, nefsini, tüm nesnel ve sanal araçlarını doğru tanıtıp, toplum içerisinde; kendini liyakatli, namuslu ve dürüst konumlandırmasını insanlara kavratmak, öğretilenleri düşünce ve davranışlarında refleks haline getirtmektir. Önermesini gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz yada alternatif ileri sürünüz. Önermesini gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz yada alternatif ileri sürünüz.

C.79 Evet katılıyorum.Hilal KUL

C.79 Eğitimle insan nefsini tanır ve ona göre davranırlar. Sevgi BARBARUS

C.79 İnsanın nefsini yani benliğini kontrol altına alması en büyük eğitimdir.Hatice MERT

C.79 Her şey insan fıtratına uygun eğitimle oluşur. Berna SİMEKLİOĞLU

C.79 Bence eğitim kavramının içine bu söylenenler girer,bilgi öğretilir ve bu bilgiyi uygulama alanı yaşamıdır

C.79 Eğitim insanın kendisini tanımasını sağlar. Toplum içerisinde nasıl davranacağını, ahlaklı ve akıllı olmayı sağlar..Ahmet ERTUŞ

C.79 Eğitim esasen güzel ahlaklı insanın nasıl olması gerektiğini öğretmelidir. Kısacası kişiye doğruyu, yanlışı, güzel olanı göstermeli. Nefis ve iradeye karışmamalı. Kişi bunu kendi bulmalı.Saray İLTER

C.79 Eğitim insanın kendisini tanımasını sağlar. Toplum içerisinde nasıl davranacağını, ahlaklı ve akıllı olmayı sağlar. Mehmet ŞAFAK

C.79 İnsanın ve tüm sanal araçlarını tanıtıyorsa,  insanlara liyakatli namuslu ve dürüst olmasının önemini kavratıyorsa ve öğrenilen bilgileri düşünce ve davranışlara kalıcı hale getiriyorsa yapılan iş eğitim olur Fuad KARADAĞ

C.79 Eğitim; insan ile insan, insan ile doğa arasındaki ilişkileri ve insanın ruhsal, bedensel deneyim ve tecrübelerinin doğru yanlış analizi yapılarak belirli plan ve çerçevede verilen her türlü bilgidir. Salih KOÇYİĞİT

C.79 Bireyi topluma yaralı hale getirmektir. Elif KIRKAĞAÇ

C.79 Eğitimin tanımı budur belki ama bizim eğitim sistemimizde böyle bireylerin yetişmesi zor daha çok sistemin tasarladığı insan tipleri ortaya çıkıyor. Orhan KAÇAK

C.79 İnsan kendini geliştirir ve nefsini doyurursa kendisi topluma yararlı bireyler olur ve yetiştirler. ASLI ATAŞ

C.79 Kişilikler iyi belirlenmeli metafizik ve tasavvufi bir eğitime tabi tutulmalı. Fahri ERGÜN