80.Japonlar kasırga, depreme karşı tedbirini almış biz ise Allah emanet yaşıyoruz. Önermesi toplumsal cehalet, Allah CC’HUNE ve dinine iftiradır. Aslında bizim yaptığımıza;saldım bayıra doğa ve çevre kayıradır.Yani biz doğaya emanet yaşıyoruz.
Halbuki dinde bir işin tedbirini alın Allah CC’HUNE öyle emanet ediniz.(bu konuda hadis var) Allah CC’HE emanette aklın  hakkın vermek gerekir, akla ihanet etmemek gerekir.
Çıkarsama;toplumsal kültürümüzdeki:tüm yerli ve yabancı; özdeyiş, atasözleri, deyimlerin, düşüncelerin geçerlilikleri üzerine bilimsel ve ilimsel akademik tez çalışmaları yapılarak kaynakları namuslu ve dürüst gösterilerek en doğru uygulanış alanları, eksikleri, yanlışları, geçerlilik sınırları veya daha geçerli alternatifleri üretilerek topluma sunmalıyız.
İpucu, Öneri ve Çözüm;insan evladı Richter ölçeğine göre; donuyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsünün cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli yaşamanın doğa konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette, sahillerde ve çıplaklar kampında...vb;çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Güzel Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegane ilacımız gibi gözükmektedir.

 

C.80 Eşeği sağlam kazığa bağladıktan sonra ALLAH a emanet et demişlerdir fakat biz kendimizi doğaya teslim edip sonra deprem ve felaketlerin sonucunu dine bağlıyoruz Hilal KUL

C.80 Sen eşeğini sağlam kazığa bağla gerisini öyle Allah’ a emanet et  lafı buna uygundur.Önce tedbir almak gerekir sonra Allah’ a bırakılmalıdır yoksa iftira olur. Sevgi BARBARUS

C.80 TEVEKKÜR tüm sebepleri yerine getirdikten sonra işin kalanını Allah CC’HUNA havale etmektir.sebeplere riayet etmeyen insan gafildir.Hatice MERT

C.80 Allah C.C her kuluna düşünme aracı vermiştir. Allah’a inanmak mevcut koşullara dokunmadan yaşamak değildir. Allah’ın bize bahşettiği sanal ve bedensel araçları doğru kullanmaktır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.80 Bilim eğer bazı gerçekleri dile getirirse bizimde buna karşı önlem almamız gerekir bunun inançla bir alakası yoktur. Ahmet ERTUŞ

C.80 Tefekkürün anlamını kavramamışız. Tefekkür bir iş için yapılması gereken her şey yapıldıktan sonra gerisini Allah’a bırakmaktır. Saray İLTER

C.80 İnsanlar, peygamber ve âlimleri kendilerine örnek almalı. Oysa duyarsız yaşarsa cehalete davetiye çıkarır ve felaketlerle baş başa kalır. Mehmet ŞAFAK

C.80 Bir işin gereklerini yapıp tedbirlerini aldıktan sonra işin gerisini Allaha tevekkül etmeliyiz. Allah insanlara akıl ruh ve mantık vermiştir. Yanlışı ve doğruyu ayırt edecek kapasite vermiştir. Her şeye kadercilik deyip ‘kaderimde ne varsa onu yaşaya cam’ demek yanlış olur. Japonlar depreme kasırgaya tedbir almış biz ise Allaha emanet yaşıyoruz. Fuad KARADAĞ

C.80 Yapacağımız işlerin önlemlerini aldıktan sonra takdiri Allah(c.c.)’ye bırakmalıyız. Uçurumdan düşeceğini bilerek arabayı uçuruma sürüp de, Allah’ım beni uçuruma düşmekten koru demek cehalettir. Allah’ın gücünün sınırı yoktur. Fakat doğada gerçekleşen olayların hepsinin neden ve sonuçları bilimsel olarak kanıtlanıyor. Bunları bilerek iş yaptığımızda hata yapmamız azalır. Salih KOÇYİĞİT

C.80 güzel ahlaklı ve aklıselim insanlar yetiştirdiğimizde artık devemizi bağlayıp öyle Allaha emanet ederiz. Orhan KAÇAK
C.
80 Kaderci toplum olmaktan ziyade yaşayacağımız olumsuzlukların önünü kesebilmek lazım. Elif KIRKAĞAÇ

C.80. Bizlerin Allah’a emanet yaşamımızdaki en büyük etken çalıp çırpan bir kuruşu nasıl halktan alıp daha sonra kimin canına mal olursa olsun zihniyeti ile yaşanıyor. ASLI ATAŞ
C.80
Kader inancı, toplumda yanlış yorumlanıyor. Tembelliğimizi dine ve Allah CC’HUNA mal ediyoruz. Önce tedbir sonra tevekkül etmeliyiz.  Fahri ERGÜN