81.A-İnsanın zihinsel ve bedensel üretiği enerji ile kendini doğaya ve doğal mekanizmalarının sınırlı gerçeklerine liyakatsiz  teslimiyeti: insanların akıbetini hayvanları ve diğer doğal metalarını aşmayan aczi ve liyakatsizliği anlamına  gelir. Önermesini eleştiriniz.
        B-Gerçeğin sadece bir parçası olan doğa ve  doğa mekanizmalarını (evrimsel mekanizmaları) gerçeğin tümü ve ta kendisidir demek hayvanların zekice  liyakati için  bile belki de yetersizidir.  İnsan için gerçeği, bu kadarcık bilimle sunmaya kalkışmak belki de  abes, ayıp, insafsız ve  liyakatsizliktir. Bu birazda şuna benzer;biri ayakta duran filin kulağını tutar;bu nedir diye sorar, yanıtlar izafidir. A-Kulak B- Fil Kulağı C-Fildir …vb Burada algıda ve kavramada değişmezliğe ulaşmak son derece önemlidir. Önermesini eleştiriniz
İpucu;Işık hızından daha hızlı düşünebilen;insanın mutlaka doğadaki diğer varlıklardan farklı olarak kişiliğini ve ürettiği bedensel-zihinsel enerjisini hayvani ve meleği doğa ötesine taşımasının reçetesini bilmesi daha liyakatli gözükmektedir.

 

C.81 A.İnsanı doğadaki varlıklardan ayıran en önemli özelliği aklı ve iradesidir. Bunlar ise sorumluluğu gerektirir.

        B.İnsanın bilgisi kavrayabildiği kadardır. Hatice MERT

C.81.A İnsanın ürettiği enerji onu doğa ötesine taşıyabilmelidir, bunun için yapması gerekenler insanın fıtratında saklıdır. Sevgi BARBARUS

        B.İnsan beyni ışık hızından bile daha hızlıdır. İnsanların anlayışları farklıdır bu da her insanın kendi fıtratı ile ilgilidir. Sevgi BARBARUS

C.81 A: İnsanlar istedikleri her şeyi, her yerde yaparlarsa başkalarını rahatsız ederler.

B: Doğa gerçeğin sadece bir parçasıdır. İnsanda tabiatı gereği doğada gördüklerini yorumlama ihtiyacı duyar. Mehmet ŞAFAK

C.81 A. İnsanlar evrim biliminin sadece canlıların gerçek yaşam hikâyelerinden ibaret olduğunu unutmamalılar. Kendilerini evrim teorisinin hapishanesine teslim eden bireylerin akıbeti; hayvanların ve diğer doğal varlıkların akıbeti gibi olur.

         B. insan beynini düşünme hızı ışık hızından daha hızlıdır. İnsanları diğer varlıklardan ayıran özeliklerin başında akıl ve ruhuyla düşünmesi ve bunun sonucu olarak kişiliğini ve enerjisini doğa ötesine taşımasıdır. Kendimizi evrim teorisinin yanlışlıklarına kaptırmamalıyız. Fuad KARADAĞ

C.81 A. İnsan düşünebildiğini hayata geçirdiği sürece anlamlıdır.

         B. İnsanın düşünce gücü yorumu kişiden kişiye değişir. Berna SİMEKLİOĞLU

 C.81A İnsan başka güçlerin egemenliğine girerse(doğa gibi.)tabi ki diğer doğal unsurlar altında ezilir insanları diğer varlıklardan ayırtan en önemli özellik aklıdır insan aklını kullanarak kendi akıbetini değiştirebilir Hilal KUL

B.Her şeyi maddesel düşünmek düşünmeyi ortadan kaldırır çünkü düşünmek zihinseldir

C.81 İnsan doğayı ve doğal mekanizmaları aklı ve enerji sayesinde max. fayda sağlayacak fikirler üretmeli. Bunu yaparken doğanın doğal akışını engellememeli.Saray İLTER

C.81 İnsan kesinlikle doğrulu tespit edilmişside kendisini bir  şeylere bir anda bırakmamalı bence yaşamındaki uygunluğunu tartışmalı.Ahmet ERTUŞ

C.81 İnsan yaşarken doğaya teslim olmamalıdır. Ama doğayı mahvetmeden doğadan gelen tehlikelere karşı koymalı Elif KIRKAĞAÇ

C.81A.Doğada Allah tarafından yaratılan ve onun verdiği direktifler tarafından yönetilen mükemmel bir mekanizma vardır. Bazı sapkın düşünceler doğadaki olayların tesadüfler aracılığıyla olduğuna inanıyor. Kendini evrim teorisinin hapishanesine teslim eden bireylerin akıbeti hayvanların ve diğer doğal metaların acizliği olur.

B.Allah’ın mükemmel şekilde ve kusursuz yarattığı canlıların tesadüfler sonucu oluştuğunu söylemek insan kişiliğine ve insan beynine büyük bir hakarettir. SALİH KOÇYİĞİT

C.81 insanların sahip olduğu enerjiyle kendini doğaya teslimiyeti yerine o sahip olduğu enerjiyle doğayı sorgulayıp yaratıcı bir gücün varlığına erişebilir. Orhan KAÇAK

C.81 A.İnsan zihinsel ve bedensel ürettiği enerjiyi insanlık yararına kullanmadığından hem doğa yok edicisi, hem de insanlık için hüsrandır.
 B) İnsan evrenin odak noktasıdır. Eğer insan zihinsel ve bedensel olarak kendisine verilen gücü kullanırsa doğa en büyük güç haline gelir. ASLI ATAŞ
C81  İnsan
kendini keşfetmeli. “ikra” emrini bir daha düşünüp kendini okumalı, sonrası kâinata yönelip kainatı keşfetmeli. Fahri ERGÜN