82.Önce Filimleri ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) hepsini izleyin sonra  aşağıdaki önermeleri okuyun.
1-Yerküresi fiziksel normlarının birim alanını, her zaman biriminde etkileyen, çevrel (dış merkezli)  ve iç merkezli elde edilen çekim ve basınç verilerinin sürekli rasat edilmesi.
2-Yerküresinin iç basınca ait sıcak ve soğuk nefes borularından (sıcak-soğuk volkanlar), yer kürenin ince ve kalın katmanların karakteristik ve özgün nirengi noktalarında mağma tabakasına gönderilen ve yansıtılan düşük ve doğa olaylarını tetiklemeyecek dozda  elektro manyetik, ses dalgaları…vb yüzeyden derin katmanlara kadarki basınç ve yüzey gerilim verilerinin sürekli rasat edilmesi.
3-Sürekli bilgi rasat edilmesi amacıyla;yer küresinin derinliklerine yüksek sıcaklıklara dayanıklı veri toplama robotlarının kullanılması.
4-Volkanik ve deprem faaliyetlerinin teknolojik ve biyolojik indikatörlerini değerlendirmek.
5-Geçmiş deki tüm doğal felaketlerin;Su Tufanları(Tsunami), Depremler,  Volkanik patlamaların kronoloji olarak yer küresinin yüzeyindeki iklimsel ve jeomorfolojik olaylarıyla matematiksel olarak ilişkilendirilerek doğal kronolojik döngülerin belirlenmesi ve döngünün geleceğinin doğru okunması. Bu sonuçlara dayalı olarak geleceğe yönelik olası olağan üstü doğa olaylarının  yer küresi sistem zekası denklemlerinin deşifre edilerek ortaya konması.
6-1,2,3,4,5 numaralı açıklamaların ve verilerin mantık işleyiş- sistem zeka sistemlerinin tera bilgisayarlarla simule edilmesi.
7-Tüm erken uyarı sistemlerini harmonik ve bilimsel olarak değerlendirmeye ve uygulamaya koymak....
8-Hava tahmin raporlarından daha gerçekçi olarak gelecekte olabilecek depremler, volkan püskürmeleri, su tufanları (tsunami), kasırgalara...vb ait geleceğin doğal kronolojik döngülerin raporlarını tera bilgisayarlar yardımıyla ortaya koymak mümkün olabilecektir. Önermesinin safsatalarını yazınız.

İpucu, Öneri ve Çözüm;
insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; donuyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  refleks olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette, sahillerde ve çıplaklar kampında...vb;çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Güzel Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegane ilacımız gibi gözükmektedir.

 

C.821.Yerküre gibi insanda iç ve dış merkezli etkilere açıktır.dikkatli olmalıdır.

       2.Bunlar doğayı algılamak ve tefekkür etmek için bir fırsattır.

       3.Böyle robotların gönderilmesi şimdilik zor gözüküyor.

       4.Bu doğa olaylarının fiziksel sebepleri elbette olacaktır.ancak bize göre bu sebeplerinde müsebbibi Allah tır.

       5.Bu olayların kronolojik olarak ortaya konması ve takvim çıkartılması mümkün değildir.kesinlik olamaz.

       6.Çok zor gözüküyor.

       7.Bazı hayvanlardan yaralanılarak bu yapılabilir.

       8.Bunlar gaybdır.gaybı ise ancak Allah(CC) bilir.Hatice MERT

C.82 Olayları çok önceden bilmek mümkün olacaktır, yakın gelecek için söylenemeyebilir.örneğin İstanbul’da deprem beklenmektedir gibi. Sevgi BARBARUS

C.82 İnsanoğlu neyi ne zaman, nerede söyleyeceği ve davranışlarını kontrol altına almalıdır. Aksi halde insanlık vasfını yitirmiş olur. Mehmet ŞAFAK

C.82  sosyal ve doğal tufanları önlemenin yolu  güzel ahlaklı insanların sayısını toplumda artırmaktır.doğayı hayvani (nefsi) düşünce yargılarıyla ölçüsüzce tüketip  zarar veren kişi-kurum veya devletlerin cezasını   kasırga  tsunami deprem volkan püskürmeleri  ozon tabakasının delinmesiyle kanserojen zararlı ışınların  yeryüzüne geçmesi gibi etkilerle tüm canlılar ödemektir.Fuad KARADAĞ

C.82 Hayatta tüm olaylar hakkında az çok kalıplar vardır. Kalıplara akıl ve ruh yönüyle yaklaşarak girmeliyiz. Berna SİMEKLİOĞLU

C.82 İnsanoğlu geleceği bilmesi mümkün değildir geleceği bilmek sadece peygamberlere belli aralıklarla bildirilmiştir dolayısıyla insanların bilmesi mümkün değildir.Bundan dolayı insanlar kendilerini Allaha teslim etmek zorundalar.Orhan KAÇAK

C.82 Sosyal tufanlar güzel ahlakla aşılır. Doğayı  hayvani düşünce yargılarıyla ölçüsüzce tüketip zarar. Verenler ekolojinin bozulmasına sebep olurlar

HİLAL KUL

C.82 Filmi izlemedik.Saray İLTER

C.82 İnsanların nefis denen yapısı onu tamamıyla duyumsuz hale getirmiştir bunda önüne geçmenin tek yolu peygamber ahlakıyla yetişmiş bireyler elde etmektir.insan sınırsız duyumuyla doğal kaynakları tüketmekte kendisinden sonra gelen bireylere yaşam hakkı tanımayacak hale gelmiştir.Ahmet ERTUŞ

C.82 İnsan her şeyden önce her şeyi öngöremez. Elif KIRKAĞAÇ

C.82 Volkanların patlaması, sellerin çıkması, depremlerin olması ve daha bir çok  doğal olayların gerçekleşmesinin ne zaman ve nasıl olabileceğinin tam olarak bilinemeyeceğini kavramamız gerekir. Bu olayları önlemenin en iyi yolu ahlakı doğayla barışık ve Allahın verdiği nimetlere şükreden bireyler yetiştirerek önleyebiliriz. SALİH KOÇYİĞİT

C.82 Mümkün olabilir.
C.82 Gaybı ancak Allah bilir İnsan ise yaklaşan olayları tahmin eder. Kesin sonucu değil, tahmini sonucunu ancak söyler. Fahri ERGÜN

Fakat bu mümkünlük için hem zaman hem de süreye ihtiyaç olacaktır. Ha diyince olmaz. ASLI ATAŞ