87.Tüm varlıkların ve tersinin ürettiği:yalan, yanlış;eylemler, kavramlar-düşünce yanılgıları…vb her türlü istenmeyen normları aşarak kuşatan, onların kıblesini gerçeklere ve doğrulara çevirebilen- sistem ve varlık denklemi var mıdır? Nedir/lerdir? Nasıl?

 

C.87 İslamiyet insanların nefisleriyle mücadele ederek doğruluklara ulaşması için yegane yoldur.Hatice MERT

C.87 Bu sistem insanlara doğruyu gösteren sistemdir. Sevgi BARBARUS

C. 87 Mehmet ŞAFAK

C.87 böyle bir sistem ve varlık denklemi İbrahim AS ın güzel ahlak  ve kuran ı kerim gerçekliklerine  dayanan sistemdir.peygamber ve alimler bu sistemin temsilcileridirler. Bu sistemde insanların kınlesi  gerçekler ve doğrular istigametindedir.Fuad KARADAĞ

C.87 Güzel ahlak felsefeleridir. Berna SİMEKLİOĞLU

C.87 Böyle bir sistem olduğunu zannetmiyorum Hilal KUL

C.87 Böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum.Saray İLTER

C. 87 Hocam tanımladığınız sistem tamamıyla İslamiyet te var insanı merkeze almış kuralları doğruyu ve güzeli öğretiye bundan daha iyi bir sistem olurlu.kuralları insanlığın mutluluğu için olan başka bir yapı yada inanç varlı.Ahmet ERTUŞ

C.87 Allah’ın insanlara verdiği cüzi irade ve onun sonucu gelişen güzel ahlak Elif KIRKAĞAÇ

C.87. Böyle bir sistem Allah(c.c.)’ ye tarafından insanlara peygamberleri aracılığıyla gösterdiği yoldur. Bu yol da günümüzde İslamiyet’tir. Bu yolda olmak her zaman menfaatimize olacaktır. Salih KOÇYİĞİT

C.87 Yalanın ,dolanın kol gezdiği şu dönemde doğru yolu bulmanın tek yolu peygambere sarılarak onun yolunda gitmektir. Orhan KAÇAK

C.87 Tabiî ki vardır. Vardır. ASLI ATAŞ

C.87 – Habil ile Kabil den bu yana zıtların mücadelesi vardır. Ve kâinatta var oldukça da devam edecektir. Fahri ERGÜN