88.Kızışmış/ı görene güven verir, görmeyene kokusu ve namı yayılır. Önermesinin hayata uygulanıp uygulanamayacağının liyakatini yazınız.
İpucu;Vahşi hayvanların hepside çıplak dolaşır.  İnsan olarak giyim ve kuşamımızla çevremizdekilere karşı saygılı ve edepli (ifrat ve tefritten uzak) giyinmek evladır. Zihinsel ve nesnel giyim ve davranış konusunda;maymun iştahlı ve nefsi emareye sahip insanları tahrik etmemeliyiz, zihinsel ve nesnel bedenlerimizi gereksinimleri oranında doğru adreslide bulundurmalıyız-beslemeliyiz ve yaşatmalıyız.
İpucu, Öneri ve Çözüm;insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; donuyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  refleks olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli (ifrat ve tefritten uzak) yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette,sokaklarda, sahillerde ve çıplaklar kampında...vb;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Güzel Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegane ilacımız gibi gözükmektedir.

 

C.88 Hedeflerine ulaşma gayreti içinde olan insanlar etraflarına güven verirler.Hatice MERT

C.88 Göreni cezbeden görmeyeni de söylenenlerle, kokusuyla ona çeken anlamındadır. Sevgi BARBARUS

C.88 İnsanları neyi ne zaman yapacaklarını bilmeleri önemlidir. İnsanlar çevrede gördükleri manzaralardan ders çıkarmalıdır.Mehmet ŞAFAK

C.88 insan olarak giyimimizde çevredekilere karşı edepli davranmalıyız.hayvanların ahlak düşünce ve değer yargıları olmadığı için çıplak dolaşabilirler.bedenin çıplak olması nefsi düşünen insanları tahrik eder. Böyle olunca da toplumun vahşileşmesi ve yozlaşması kaçınılmazdır.Fuad KARADAĞ

C.88 Göreni cezbeden görmeyeni de söylenenlerle, kokusuyla ona çeken anlamındadır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.88 Güzelliklerde kötülüklerde kendini er geç gösterir Hilal KUL

C.88 Tam olarak anlamadım. Ancak ipucundan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Giyim kuşam önemlidir. Bazen her şeyi yapmakta özgür olduğumuzu sanabiliriz. Ancak özgürlüğünde bir sınırı var. Yoksa sonuçlarına da katlanmalıyız.Saray İLTER

C.88 İnsanın ahlak sınırları vardır ama hayvanların yoktur mesela hayvanlar bedenlerini saklama gereği duymazlar insanlarsa edepten saklarlar ama ne yazık ki bu zamanda elbisesi üstünde olan bir sürü çıplak var hayasız olan sapık olan idolü olmayan hayvandandı daha aşağı mahlukatlar.Ahmet ERTUŞ

C.88 Hayatımızda dine ve toplumsal davranış kurallarına uygun yaşamalıyız. Günahlardan uzak durmalıyız. Elif KIRKAĞAÇ

C.88 İnsanoğlu giyim ve kuşamıyla diğer canlılardan ayrılır. Giyimimizle çevremizdekilere saygılı olmalıyız.Salih KOÇYİĞİT

C.88 İnsanların güvenini kazanmak istiyorsak ahlaki yönden belli bir bilgi ve birikime sahip olmalıyız.Orhan KAÇAK

C.88 İnsan olarak kendimizi düşünmeliyiz. Bu da zihinsel ve bedensel olarak bizi diğer canlılardan ayırmaktadır. ASLI ATAŞ
C.88
– Sadece giyim kuşamda değil, söz ve davranışlarımızla da insanlara güven vermeliyiz.           Fahri ERGÜN