89.Gelişmiş insanı hayvanlardan farklı kılan;yaşadığı dünyaya artı değer kazandıran ve kendisini asgari amorti edebilen ahlak ve yaşantı özellikleridir. Önermesini sözde gelişmiş ülkelerin yaşantısı üretimleri ve çevre ile ilişkileriyle karşılaştırarak görüşünüzü belirtiniz.

 

C.89 İnsanı hayvandan farklı kılan ahlakiliğidir. Gelişmiş ülkeler bu ahlakilik bazen asgari seviyede veya daha aşağıda olabiliyor o zaman bel hum Edal(ayet) belki hayvandan da daha aşağı dereceye düşebiliyorlar. Hatice MERT

C.89 İletişim içinde olmak, ahlaklı olmak insan hayvan arası farktır. Gelişmiş ülkelerde ilişkiler hayvanidir. Sevgi BARBARUS

C. 89 Gelişmiş dediğimiz bazı ülkeler, kendi menfaatleri için kusursuz bir şekilde vücuda getirilen doğayı adeta katletmekte ve insani değerleri hiçe saymaktadır. Mehmet ŞAFAK

 C.89 bir eşek ile bir Amerikalıyı yan yana koyup doğaya en çok zarar vereni araştırsak amerikanın hayvani(nefsi) düşünceyle doğayı ölçüsüzce tükettiği ve zarar verdiğini görürüz. amerika yaşadığı artı değer kazandırmadığı gibi edep ve ahlaktan da yoksundur yani hayvanlardan bile daha aşağılık bir düzeydedir. Fuad KARADAĞ

C.89 Sözde gelişmiş ülkeler zayıfları kullanarak rant elde eden çıkarcı efendi anlayışında ülkelerdir. Efendiler köleler üzerinden prim kazanır. Gelişmiş insan fıtratı dâhilin de verimli olan insandır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.89 GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÇOĞU EKOLOJİYİ BOZUYOR ZATEN DOĞANIN DENGESİNİ BOZAN TEK ŞEY İNSANDIR Hilal KUL

C.89 Sözde gelişmiş ülkelerde tam tersi bir örnek teşkil ediyor. En çok doğaya zarar veren, suç işleme oranı en fazla olan ülkeler bunlar. Bilimde gelişmiş olabilirler ancak ahlak sıfırın altı.Saray İLTER

C.89 Gelişmiş insan bana göre ahlaken erdem olarak gelişendir.yoksa çok zeki olabilir en yüksek noktaya gelmiş olabilir ama ahlaksızdır bu insana batı toplumlarında değer verilebilir ama benim nazarımda değersizdir.Ahmet ERTUŞ

C.89 Ahlaki olmayan davranış kuralları birey özgürlüğü olarak yansıtılmaktadır. Çıplaklar kampı buna verilecek bir örnektir. Elif KIRKAĞAÇ

C.89   Ahlaki değerleri gelişmiş yozlaşmış ülkeler çevrelerini ve doğayı o kadar kirletir ve zarar verirler ki bir hayvanın sağladı yarar kadar yarar sağlamaz. Salih KOÇYİĞİT

C 89 Günümüz toplumlarına bakıldığımda ekonomik ve sanayide gelişmiş oldukları halde gerçek mutluluğa bir türlü varamamışlar çünkü içlerinde gerçek sevgi olan Allah ve Peygamber sevgisi yok.Orhan KAÇAK

C.89 Gelişmiş insan çevresine ve doğaya büyük bir saygı ile bakar. Gelişmiş ülkelerde kişi yolda bile yürüdüğünde birbirlerine saygıları vardır. ASLI ATAŞ ,
C89  Sözde
gelişmiş toplumlarda sadece doyumsuz bir tüketim söz konusu. Ahlaki olarak Roma’dan daha geridir.  Fahri ERGÜN