90.Menfaati için, bilerek veya bilmeyerek;işine geldiği gibi kafasın da (nefsinde) ürettiklerine-gönül tercihlerine-seçtiklerine göre bilim ve dinden yaralanıp örnek olmaya gayreti ve cehaleti ile yaşamakla, dindeki ve bilimdeki gerçek kuralları üzerine uygulayıp keşif ederek, öğrenerek yaşamak arasında ne fark vardır? Günümüzde hangi alternatif uygulanıyor? Sizce bu realiteyi hayata doğru uygulamak için eğitimde nasıl bir yol izlemek gerekir?

 

 

C.90 İlkinde bilimi ve dini menfaati için kullanarak insanın kendisini sıfırlaması ve hiç olması vardır. Diğerinde ise var olma ve ahlakilik vardır.Hatice MERT

C.90 Uygulayarak, keşfederek yaşamak daha kalıcıdır. Eğitim de uygulama ağırlıkta olmalıdır. Sevgi BARBARUS

C. 90 İnsanoğlu menfaati için kesinlikle dindeki ve bilimdeki gerçek kuralları üzerine ve başkalarına uygulamamalıdır. Eğitimde kendi çıkarları için değil toplum için doğruyu ve güzeli düşünen insan yetiştirmek gerekir. Mehmet ŞAFAK

C.90 bir düşünceyi bir dini bir insanı veya anlamayı düşündüğümüz herhangi bir şeyi kavramanın yolu empati kurmaktan geçer. peygamberler bir şeyin yararını veya zararını insanlara söylemeden önce   o durumu kendi üzerlerine uygulayıp   yaşadıktan sonra gerekli olan bilgiyi çevreleriyle paylaşırdı. Bir şeyi tanımadan onun hakında bilgi sahibi olamayız. Örneğin kapitalist bir rejimi tanımadan onun hakında yanlış bilgilere sahip oluruz.Fuad KARADAĞ

C.90 Uygulamaya dayalıdır. Eğitimin temeli uygulamalardır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.90 EMPATİ KURARAK BUNU KOLAYCA AŞABİLİRİZ Hilal KUL

C.90 Kendi menfaatini seçmek zarardan başka bir şey getirmez. Toplumun menfaati ise huzur getirir.Saray İLTER

C.90 İnsan bazen işine yarayanı alır onu öğretir uygular menfaati için yaşar işin doğruluğu veya gerçekliliği onun için değerli değildir sadece o ara işine geldiği için ya dinden yada bilimden faydalanır buda beraberinde cehaleti getirir.günümüzde daha çok yukarda anlattığım insan betimlemesi var.bunun önüne geçmenin tek yoluna hocam dediğiniz gibi eğitim modelleri geliştirerek insana erdemi ve ahlakı aşılayan bir model  üretilmeli.Ahmet ERTUŞ

C.90 Bilimi ve dini kuralları kendimize uydurmamalıyız. Onlara uymakta büyük gayret göstermeliyiz. Elif KIRKAĞAÇ

C.90  Bir bilgiyi veya güzel ahlakı kendi menfaatine göre değiştirip bunu nefsin doğrultusunda kullanmak çok yanlış bir harekettir. Ve eninde sonunda bunun zararını görürüz. Oysa bilgiyi ve doğru ahlakı gerçek haliyle kullandığımızda zorlukları ne olursa olsun mutlaka faydasını görürüz. Bunu toplumda elde edebilmek için ahlaklı ve dinine bağlı bireyler yetiştirmeliyiz. Salih KOÇYİĞİT

C.90 İnsanların kalbinde merhamet ve Allah korkusu olmadığı müddetçe bilimi ve dini kendi çıkarları doğrultusunda kollanır.ama içinde Allah korkusu olan bir kişi toplum menfaatlerini düşünerek hareket eder. Orhan KAÇAK

C.90 Bilim ve dini kullanıp bunlar üzerinden kendini tatmin edenler büyük cahillik içerisindedir. Uygulanıyor.ASLI ATAŞ
C.90
– Eğitim sistemimiz amerikan eğitim sisteminden felsefi olarak kopya edilmiş. Temelinde pragmatizm yatmakta, bu mantıktan ve sistemden vazgeçilmeli. Fahri ERGÜN