III-Geçmişten Bugüne Ülkemizde;
A-Bilimsel Araştırmalar Genellikle Niçin ve Ne Amaçlı Yapılmıştır?
B-Bilimsel Araştırma ve Yayınlar; Hangi Kriterlere Göre Nasıl Teşvik Edilmiştir?
İpucu;Batının bilimsel; farzlarına, süper egolarına, kurallarına bağlılık ve tiryakiliklerimizi de düşünün. Ülkemiz koşullarını ve gereksinimlerinin önceliklerini düşünün.
C.3
A-
Ülkemizde bilimsel araştırmayı yapanların bazıları bir konu hakkındaki meraklarını gidermek, bazıları bilime bilgi kazandırmak, bazıları kendilerine ve toplumuna olan çıkarı için yapılmıştır. Ancak daha çoğu kendilerini geliştirmek, topluma, ülkesine hizmet amaçlı olmaktan ziyade daha çok meslekteki kariyer ve statülerinin yükselmesi için bilimsel araştırma yapmışlardır. Bu da toplumuna hizmetten çok amacı farklı yönlere çekilmiş, başkalarının çıkarlarına hizmet etmeye yönlendirilmişlerdir.
B- Ülkemizde yapılmış ve yapılan; bilimsel araştırma ve yayınlar, batının bilimsel dergilerinde yayınlandığı zaman araştırmacının akademik kariyerine ve maaşına olan katkısı ülkemize oranla çok daha fazla olduğu için araştırmalar batının kriterlerini ön planda tutmaya teşvik edilmişlerdir. Yani yapılan çalışmalar, ülkemizin ekonomik ve toplumsal sorunlarına çözüm olmaktan çok, batı ülkelerinin toplumsal ve ekonomik sorunlarına çözüm olmak için teşvik edilmiştir. Şehmuz YILMAZ
C.3
A-
Ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalar genellikle batının bilimsel kurallarına bağlılık,  batının süper egolarına ve farzlarına göre yapılmaktadır. Oysa yapılacak bilimsel araştırmalar öncelikle özelde o yörenin genelde o ülkenin gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kısaca kendi toplumuna faydası olmayan bir bilim adamının nazarımda hiçbir değeri yoktur. Yanlış anlaşılmasın kastettiğim milliyetçilik değildir.
B- Akademik kariyer kazanmak, bazı kurum ve kuruluşların verdiği ödüller bilimsel araştırmaya teşvik olarak algılanabilir.  Mustafa DEMİRAYDIN
C.3

A-Geçmişten bu güne ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalar daha çok maddi getiri ve belli bir akademik mevkiye ulaşmak amacıyla yapılmıştır.Bunların yanı sıra buluş amaçlı, toplumsal sorunların ve problemlerin karşılanmasını da amaçlayan bilimsel araştırmalarda vardır. Ancak ülkemizde yapılan bilimsel araştırma yapan kişi/ler daha çok popüler olma çabası içindedirler. Bu da ancak batının çıkarlarının farzolduğu araştırmaların bir sonucu olduğundan ülkemizdeki bilimsel araştırmalar daha çok batının çıkarları üzerine yapılmaktadır.
B-Bilimsel araştırmalar daha çok etik kurallar dahilinde ülkenin, bölgenin, yörenin sorunlarına ve gereksinimlerine çare niteliği taşımalıdır. Ancak ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalarda daha çok batının çıkarları ön planda tutulmak zorunda bırakıldığı için kendi halkımızın ve ülkemizin problemleri geri planda bırakılıyor. Ülkemizdeki bilimsel yayın organlarının batınınkiyle eşdeğer tutulmaması, araştırmacıya yeterli ekonomik desteğin ve olanakların sağlanmaması onu bu duruma teşvik etmiş ve buna bağlı kılmıştır.Melek AYDIN
C.3
A-Ülkemizde geçmişten günümüze doğru bilimsel araştırmalar toplumsal ve kurumsal ihtiyaçların yanında birde maddi getirisi nedeniyle yapılmışlardır. Bunun yanın da buluş amaçlı çalışmalarda yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar genelde popüler konulardan seçilerek çalışılmıştır.Yalnız ülkemizde yapılan çalışmaların çoğunda ülkemizden çok batılı ülkelere hitap ettiğini söylene bilirim. Çünkü bizim insanımız kendi çevresindekilere çare olmaktansa daha çok popüler olan konulara yönelmeyi seçmiştir. bunun temel nedeni de daha çok göz önünde olmak ve daha çok getirisi olan alanlara yönelmekten gelmektedir.
B-Bilimsel araştırmalar çeşitli kriterler dahilin de yapılmalıdır. Bu kriterlerin birincisi etik kurallar dahilinde araştırma yapılmasıdır.Yapılan çalışmalar araştırmanın kapsamı ve popülerliği dahilinde maddi olarak desteklenir. Ayrıca yapılan çalışmalar manevi olarak da getiri getirmektedir. Bilimsel yayınlarda yapılan bilimsel çalışmaların onaylandığını bilimsel olarak olurluğunun kabul olduğunun kesin olarak kabul olduğunun ve bu bilisel araştırmanın başkaları tarafından bilimsel olarak kabul edildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel yayının yapılması için değişik bilimsel yayın kurumu vardır bunlarında kendilerine ait değişik kriterleri bulunmaktadır bilimsel bir çalışma bu kriterler dahilinde ise yayınlanabilir. Bilimsel bir yayın yapmak için yayını yapan kurumların puanlamaları arasında açık olarak göze çarpan farklar bulunmaktadır. Bu farkta tamamen menfi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ahmet GÜNGEN
C.3

A-Ülkemizde geçmişten günümüze doğru bilimsel araştırmalar toplumsal ve kurumsal ihtiyaçların yanında birde maddi getirisi nedeniyle yapılmışlardır. Bunun yanın da buluş amaçlı çalışmalarda yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar genelde popüler konulardan seçilerek yapılmışlardır.Yalnız ülkemizde yapılan çalışmaların çoğunda ülkemizden çok batılı ülkelere hitap ettiğini söyleyebilirim. Çünkü bizim insanımız kendi çevresindekilere çare olmaktansa daha çok popüler olan konulara yönelmeyi seçmişlerdir bunun temel nedenide daha çok göz önünde olmak ve daha çok getirisi olan alanlara yönelmekten gelmektedir diye düşünüyorum.
B-Bilimsel araştırmalar çeşitli kriterler dahilinde yapılmalıdır. Bu kriterlerin birincisi etik kurallar dahilinde araştırma yapılmasıdır.Yapılan çalışmalar araştırmanın kapsamı ve popülerliği dahilinde maddi olarak desteklenir. Ayrıca yapılan çalışmalar manevi olarak da getiri getirmektedir. Bilimsel yayınlarda yapılan bilimsel çalışmaların onaylandığını bilimsel olarak olurluğunun kabul olduğunun kesin olarak kabul olduğunun ve bu bilisel araştırmanın başkaları tarafından bilimsel olarak kabul edildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel yayının yapılması için değişik bilimsel yayın kurumu vardır bunlarında kendilerine ait değişik kriterleri bulunmaktadır bilimsel bir çalışma bu kriterler dahilinde ise yayınlanabilir. Bilimsel bir yayın yapmak için yayını yapan kurumların puanlamaları arasında açık olarak göze çarpan farklar bulunmaktadır. Bu farkta tamamen menfi nedenlerden kaynaklanmaktadır.Mehmet FİDAN
C.3

A-Bilimsel araştırmalar istisnalar olmakla beraber kariyer, para vb. amaçlar için yapılmıştır. Bilim insanlarımızdan çok azı büyük amaçlar için araştırma yapmaktadırlar veya bunların çalışmaları örtbas edilmektedir.
B-Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bugün ülkelerin ekonomik gelişmişliğindeki en büyük etkendir. Bunu bilen batılı ülkeler belli konulardaki tıkanmışlıklarını giderebilmek için pazar olarak gördükleri diğer ülkelerdeki bilim insanlarının fikirlerine ve çalışmalarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle kendi çıkarlarına hizmet edecek araştırmalara ve projelere ciddi maddi destek sağlamaktadırlar. Maalesef ülkemizde de durum böyledir. AB projeleri her türlü desteği görürken diğer projeler yeterli desteği bulamamaktadır. Bu da bilim insanlarını AB destekli çalışmalara itmektedir.Bilal EREN
C.3
A- Bilimsel araştırmalar genellikle akademik kariyer, maddi menfaatler ve süper egoları tatmin etmek için yapılmıştır.
B-Batının menfaat fazlarına yönelik olacak şekilde, kredi, burslar ve akademik kariyer için ön koşul haline getirilecek şekilde teşvik edilmiştir. Bunu da şahısların maddi menfaatlerini, ceplerini, egolarını ve zevklerini okşayacak şekilde yapmıştır. Oysa ki ülkemizde,şehrimizde,beldemizde,çevremizde araştırma konusu olacak veya olması zorunlu bir sürü problem başımızın ucunda dururken biz batının menfaat fazlarına hitap edecek şekilde davranarak yanlış yapıyoruz. Emrullah ULUDAĞ
C.3
A-
Bilimsel araştırmalar genellikle niçin ve ne amaçlı yapılmıştır?
Bilimsel araştırma; herhangi bir sorunu çözmeye, yeni bir şeyi bulmaya, insanlık adına herhangi bir hastalığı iyileştirmeye, çevresel bir problemi çözmeye, icat etmeye, keşfetmeye, eğitim ve öğretime… yönelik olmuştur.
B-Bilimsel araştırma ve yayınlar; hangi kriterlere göre nasıl teşvik edilmiştir?
Ülkemiz koşullarında bilimsel araştırma ve yayınların yapılmasına karşı bir teşvik söz konusu değildir. Yapılan bilimsel araştırmanın ülkemizde yayınlanması = daha az para, daha düşük akademik puan; yurt dışında yayınlanması daha iyi para, daha yüksek akademik puan demektir.Gülnur TÜFEKÇİ
C.3
A-
Geçmişte bugüne bilimsel araştırmalar genellikle ülkemizde eksikliğini hissettiğimiz ve herhangi bir çalışma olmadığı için ve bu araştırmanın genellikle ilk olacağı için ele alınmaya başlar yada ekonomik ve sosyolojik eksiklik arz ettiği için çalışma söz konusu olarak seçilir.
B-Bilimsel araştırma ve yayınları;amaca uygun olup olmadığı,sonucunda neler çıkacağı ve ülkenin getirisi ve götürüsü doğrultusunda hareket edilerek tercih edilir ve bu çalışmaların en iyi şekilde sonuçlanması için belli kriterler ve teşvik prensipleri getirilir.Deniz GEÇER
C.3
A-Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkarak ,belli bir amaca yönelip edinilen bilgiler doğrultusunda , insanlara yararlı olabilmek için yapılır.
Ülkemizde geçmişten bugüne yapılan bilimsel çalışmaların amacı öncelikle araştırma yapan kişinin kendi yakın çevresinden başlayarak, milletine ve hatta tüm dünya halkına faydalı olabilmektir. Bilimin açlığını gidermek ayrıca insanoğlunun merak duygusunu tatmin etmek amacıyla bilimsel çalışmalar yapılmıştır– Bilimsel bir makalenim tam metnine ulaşmak
B- Ülkemizde yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel çalışmalar ne yazık ki batı toplumlarının kendine göre düzenlemiş olduğu kriterler doğrultusunda destek alabilmiştir. Çünkü belirlemiş oldukları bu kriterler sayesinde bilimsel çalışmanın sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel değerli bilgiyi ancak kendileri kullanabileceklerdir.Güler ÖMEROĞLU
C.3
A- Ülkemizde genellikle bilimsel çalışmalar şu amaçlar dâhilinde yapılmaktadır.
1. Var olan sorunların çözümüne varmak için
2. Bilim insanı, akademik personel v.b elemanları yetiştirmek için
3. Keşif amaçlı ve bilgi toplamak için
4. Buluş amaçlı
5. Eğitim ve öğretimle ilgili olmak üzere
6. Diğer amaçlar doğrultusunda
Bu yukarıda saydığım amaçlar doğrultusunda ülkemizde bilimsel çalışmalar yapılmakta olup temel tutulan kriterlerin batı ülkelerinin istekleri doğrultusunda yapıldığı ve daha çok makale yayınlamada puan amaçlı batı özentili ve batı yanlısı olarak meydana gelmektedir.
B-Bilisel araştırma ve yayınlar hangi kriterlere göre nasıl teşvik edilmiştir
Batının bilimsel kuralları çerçevesinde ülkemizde bilimsel araştırmalar yapılmakta olup batı ülkelerine bağlılık ve tiryakilik ile düşünen bir ülke konumunda bilimsel araştırmalarını sunmaktadır.Hamdullah ARSLANARGUN
C.3

A- Bilimsel araştırmalar genellikle çeşitli sorunlara çözüm üretmek için, hatta sorunları ortadan kaldırmak için, insanın yararına olabilecek şeyler üretmek için yapılmalıdır.
B-Herhangi bir konu üzerinde istenilen amaca göre, kullanılabilirliğine göre teşvik edilmiştir. Havva ÇINAR
C.3
A-
Toplumsal sorunlara cevap aramak ve bilim insanı yetiştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapılır.
B-Yapılan çalışmaların çoğu akademik kariyer için verilen yüksek puanların etkisiyle yapılmıştır. Bunun yanında araştırma için verilen kaynaklarda bilim adamlarını onların lehine proje yapmaya teşvik etmiştir.İdris KAVAL
C.3
A-
Ülkemizde geçmişten bugüne yapılan bilimsel çalışmaların amacı öncelikle araştırma yapan kişinin kendi yakın çevresinden başlayarak, milletine ve hatta tüm dünya halkına faydalı olabilmektir. Bilimin açlığını gidermek ayrıca insanoğlunun merak duygusunu tatmin etmek amacıyla bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
B-Ülkemizde yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel çalışmalar ne yazık ki batı toplumlarının kendine göre düzenlemiş olduğu kriterler doğrultusunda destek alabilmiştir. Çünkü belirlemiş oldukları bu kriterler sayesinde bilimsel çalışmanın sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel değerli bilgiyi ancak kendileri kullanabileceklerdir.İsmail ACAR
C.3
A-
Ülkemizde bilimsel araştırmalar ;
1- Toplum ve eğitim sorunlarını çözmek
2-Genellikle akademik açıdan bireyleri geliştirmek
3-Ülkedeki sorunları bir bütün olarak değil de  daha çok verim sağlayacak şekilde parçalar halinde inceleyip çözüm sunmak
4-İnsanları düşünsel ve pratik açıdan zihinlerini geliştirmek
B-
Ülkemizde bilimsel araştırmalar , araştırıcının akademik yönden  standartlarının yükseltilmesi ve ayrıca yapılan araştırmanın projeler dahilinde finanse edilmesi şeklinde teşvik edilmiştir.Mehmet MÜNİR
C.3
A-
Ülkemizde bilimsel araştırmalar ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda yapılmamıştır. Çalışmalar tamamıyla batı odaklı yapılmıştır. Yapılan çalışmalar hep batı lehinedir. Çalışmalar batıya hizmet etmekte olup akademik kariyer ve bazen maddiyat için yapılır. Bunun yanında devletin veya ilgili kuruluşların bir takım projelere finansman olmaması da bunlar arsındadır.
B-Batını belirlemiş olduğu bir takım kriterler söz konusudur. Özellikle bilim insanının akademik kariyer için araştırma yapması bunların başında gelir. Bunun yanında batının menfaatine uygun ise buna ciddi miktarlarda maddi kaynak ayırır. Buda bilim insanı için oldukça cazip gelmektedir.Metin ERTAŞ
C.3
A-
Benim de öncelikle olması gerektiğine inandığım gibi ilk olarak toplumsal bir ihtiyaca, soruna, eksikliğe hitaben yapılır bilimsel araştırma. Ve bu anlamda çözüm bulmaya çalışır.
Akademik kariyer sahibi olmak isteyen şahısların çalışmaları amacıyla, tez oluşturmaları amacıyla yapılır bir bilimsel araştırma. Nihayetinde kariyer sahibi olmak isteyen bir araştırmacının yaptığı araştırmanın önemi büyüktür.
İnsanların bilimsel düşünme becerilerini geliştirme amacının yanı sıra çok yönlü düşünmesini sağlama amacıyla da yapılır bir çalışma.
Bunların dışında bir kesim için de bilimsel araştırma ticari amaçlı yapılmaktadır. Bunun olumluluklarının yanında olumsuzlukları da bulunmaktadır. Sadece ticari amaç güden bir araştırmanın pek yararlı olacağını düşünmüyorum.
B-ilk olarak ticari amaç güdülerek teşvik ediliyor bence. Araştırmacı yapacağı çalışmanın ya da yayının ticari boyutuna bakarak teşvik edilebiliyor ve bu çoğu zamanda başarıyla sonuçlanıyor. Bunun dışında kariyer hedefi açısından öneminin vurgulanmasıyla da bilimsel yayınlar-araştırmaların yapımı teşvik ediliyor. Çoğu üniversitelerce artık yayınlanmış bir çalışmanın olmaması durumunda ilerleme kaydedilemiyor mevki açısından. Merak ve şevki çok olan bir araştırmacının dikkatini çekeceği doğrultuda yapılan afişler de yayın e araştırmalar adına teşvik edici niteliktedir bence.Ş.Sümeyye SUBAY
C.3
A-
ülkemizde yapılan bilimsel araştırmaların çoğu ülkemiz ve toplumumuzun faydalanması için değil de sadece akademik kariyer veya başka amaçlarla yapılmış gibi görünüyor. Çünkü böyle olmasaydı yüzyılı aşkın ülkemizde bulunan toplumsal, ekolojik vb birçok problem bugüne değin yığılarak gelmeyebilirdi.
B-bilimsel teşvik hep yurt dışı övgü veya ödülleriyle yapılmış kendi ödüllendirme sistemimizi oluşturamamışız. örneğin yurt dışına sırf tatil için giden bir bilim adamı bile diğerinden üstün tutulabiliyor bizde. Ama gelişen iletişim bu durumu artık ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Talat BOZKURT
C.3
A-
Bunu genel olarak iki kategoride düşünebiliriz.
1. Akademik kariyeri için, yani alanında ilerleyebilmek için. Örneğin SCI de yayınlanan makalenin daha fazla puan getirmesinden dolayı böyle makalelere bilim insanımızın daha çok sadece bu sebepten dolayı yönelmesi.  
2. O an böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmasından dolayı. Öneğin etnobotanik çalışmalarda insanların geçmişten bugüne kadar kullanmış oldukları şifalı bitkileri TÜBA aracılığıyla envanter altına alınmasına çalışılması.
B-Daha çok Avrupai tarzda onların faydalanacağı şekilde hazırlanmasına önem gösterilmiştir. Avrupai ülkelerin endüstrilerinde araştırmalar bizim araştırmalarımız kaynak olarak kullanılmaktadır.Ali Murat KESER
C.3
A-Ülkemizde bugüne kadar bilimsel araştırmalar, sosyal, siyasal, ticaret, eğitim ve kültürel alanda yapılmıştır. Ancak son çeyrek asırda yapılan araştırmalar, bilim dünyasında ülkemizde hatırı sayılır itibar kazandığı inkar edilemez.
Ülkemizde bilimsel araştırmaların amaçları çok çeşitlilik arz etmekle birlikte çoğunlukla ihtiyaç duyulan alanlarda daha çok yapılmaktadır.
Avrupa topluluğuna girme süreci kapsamında, eğitimde, sanayide ve sosyal hayatta Avrupa standartlarını elde etme amacı, bu alanlarda bir sürü araştırma yapmayı zorunlu kılmıştır.
B-Bu araştırmalarda kriter, çoğunlukla mevcut şartlardan daha iyisi, daha kalitelisi ve daha ekonomik ve modern olması normu, ön planda tutulmuştur. Ancak araştırmalarda, millet olarak bizi biz yapan değerlerimizden ödün verilmemesi prensibinin göz ardı edilmemesi hassasiyetine uyulması benimsendi.Dilvin ALKAN