VI-Ülkemiz Koşullarında Bilimsel Araştırma ve Yayınlar; Hangi Kriterlere Göre Nasıl Teşvik Edilmeli?
İpucu;tıklayın

C.6
Ülkemiz koşullarında bilimsel araştırma ve yayınlar; yakından uzağa ilkesine göre yapılmalıdır. Yani yapılan çalışmalar öncelikle kendi yöresindeki sorunları çözmeli ve bu yöne doğru teşvik edilmelidir. Çünkü herkes kendi yöresinin problemlerini çözerse bölgenin sorunları ortadan kalkar, her bölgenin sorunları çözülürse problemi olmayan sorunsuz bir ülke elde edilmiş olur. Bu şekildeki araştırmalar desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir. Örneğin; bir yörenin problemine çözüm olan araştırmalara maddi/manevi ödüllendirilmeli ve mesleki kariyerine katkı sağlayacak puanlar verilmelidir.Şehmuz YILMAZ
C.6
1. Akademik kariyer. 2.Bazı kurum ve kuruluşların verdiği ödüller.Mustafa DEMİRAYDIN 
C.6
Ülkemizde bilimsel araştırma ve yayınları bilimsel araştırma ve yayınları kriterleri dahilinde yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar ülke menfaatleri dahilinde ülkeyi daha iyi tanıtma ve daha iyi bir prestije sahip olma ve daha iyi bir  geleceğe hazırlamaya yönelik olmalıdır.Bu kriterler dahilinde yapılan çalışmada bilimsel araştırma yapan kişinin emeği göz ardı edilmemeli gerekli maddi kaynaklar sağlanmalı ve yurt içi yayınların batılı yayın kurumları ile eşdeğer seviyeye getirilmesi ve böylece hem ülkemiz yayın kurumlarının hem de araştırmacının yararlandırılmasıyla bilimsel araştırma ve yayınlanması teşvik edilebilir.Melek AYDIN
C.6 
Ülkemizde bilimsel araştırma ve yayınları bilimsel araştırma ve yayınları kriterleri dahilinde yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar ülke menfaatleri dahilinde ülkeyi daha iyi tanıtma ve daha iyi bir geleceğe hazırlamaya yönelik olmalı dır.Bu kriterler dahilinde yapılan çalışmada bilimsel araştırma yapan kişinin emeği göz ardı edilmemeli gerekli maddi kaynaklar sağlanmalı ve yurt içi yayınların batılı yayın kurumları ile eşdeğer seviyeye getirilmesi ve böylece hem ülkemiz yayın kurumlarının hem de araştırmacının yararlandırılmasıyla bilimsel araştırma ve yayınlanması teşvik edilebilir.Ahmet GÜNGEN
C.6 
Ülkemizde bilimsel araştırma ve yayınları bilimsel araştırma ve yayınları kriterleri dahilinde yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar ülke menfaatleri dahilinde ülkeyi daha iyi tanıtma ve daha iyi bir geleceğe hazırlamaya yönelik olmalıdır.Bu kriterler dahilinde yapılan çalışmada bilimsel araştırma yapan kişinin emeği göz ardı edilmemeli gerekli maddi kaynaklar sağlanmalı ve yurt içi yayınların batılı yayın kurumları ile eşdeğer seviyeye getirilmesi ve böylece hem ülkemiz yayın kurumlarının hem de araştırmacının yararlandırılmasıyla bilimsel araştırma ve yayınlanması teşvik edilebilir.Mehmet FİDAN
C.6
Her üniversitenin bulunduğu bölge ve yöre ile ilgili ciddi araştırmalar yapması gerekiyor. Bilimsel araştırmalar öncelikle kendi bölgesine ve ülkesine faydasına göre değerlendirilmeli ve desteklenmelidir. Çünkü üniversiteler faydalı bilgiyi üreten ve yayan kurumlar olmalıdır. Bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını en iyi üniversitelerin bilmesi ve gidermek için çalışması gerekmektedir. Çünkü üniversitenin varlığının amacı budur. Üniversitelerde bu tür çalışmalar elbirliği ile çoğaldıkça insanlar bunu görür ve takdir ederler. Bunun da eğitim ve toplumsal açıdan faydası büyüktür. Toplumun eğitime olan bakışı değişir ve insanlar boş işlerle uğraşacaklarına bilime yönelirler ,zararlı alışkanlıklar azalır,toplumca üretmenin zevkini yaşarız. Böylece gerçek mutluluğa ulaşmak da daha kolay olur. Eğitilmiş insanların farkı bu şekilde anlaşılır. Toplumumuzda ilkokul mezunu olup da çok büyük işler başaran insanlar vardır.Üniversiteler fayda açısından hak ettikleri seviyeden çok geride kalmışlardır.Çünkü öğretim üyeliği para kazanmanın bir aracı olarak görülmektedir. Bilal EREN
C.6 
Yapılan çalışmalar ve yayınlar öncelikli olarak beldemizin ve ülkemizin menfaatlerine yönelik olması ve bunların burada sunulması ve yayınlanması durumunda batıda yayınlanmada verilen artı puan ve maaşına etki ettiği kadar etki etmelidir. Ülkemizin koşullarına bilgisini sunan öğretim elemanları SCI teki kadar teşvik paraları, kariyer maaşına artı değer verilmesi. Emrullah ULUDAĞ
C.6

Ülke olarak teşvik edici olanaklar sunulmalıdır. Tam donanımlı bir çalışma ortamı(laboratuar, ofis gibi), araştırmanın maddi bütün sorumluluğunu karşılama, araştırmanın sonucuna göre belli bir ücret ödenmesi, daha önemlisi akademik kariyer puanının yüksek verilmesi gibi olanaklar sunulabilir.Gülnur TÜFEKÇİ
C.6
Ülkemiz koşullarında,günümüz koşullarını ele aldığımızda batılı ülkelerin şartlarına nazar çok alt seviyelerde kalıyoruz bunun neticesinde ise bilimsel araştırmalar sağlıklı sonuçlar doğurmuyor.Ülkemizde bunun tam tersini oluşturmak için ise yani batılı şartlara benzer şartlar oluşturma için ise çok daha fazla materyal ve çok daha fazla bütçe ayırmalı.Örneğin alınan vergilerden bir kısmının bu isim altında fono oluşturmak ve gelir sağlamak için belli şartlar koymak olacaktır ki çalışmalar çok daha verimli ve sağlıklı neticelensin diye,ancak bu şekilde batıyla yarışacak duruma geliriz.Deniz GEÇER
C.6
Ülkemizde yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalar ülkemizin yararları gözetilerek teşvik edilmelidir. Batı ile aramızdaki kalite farkının eşitlenmesi sağlanmalıdır. Ülkemizin bilim insanları kendi ülkeleri için bilgi üretmelidir. Ancak dış ülkelerde kullanılabilecek bilgiler için teşvik uygulaması yapılmamalıdır.
Araştırmalarda ve  bilimsel yayınlarda kaçınılması gereken en yaygın kural dışı uygulamalarada dikkat etmek gerekir. Örneğin;
Uydurmacılık (Olmayan veri ve sonuçlar yaratmak)
Yanıltmacılık (Bilimsel bir gerekçe olmaksızın veri veya sonuçlar üzerinde değişiklik yapmak veya nedeni olmaksızın veri atlamak)
Tekrarlama / Çoklu yayın (Aynı yayını, yapılmış olan önceki yayınlara atıf yapmaksızın birden fazla yayınlamak)
Bölerek yayınlama (Büyük çaplı bir çalışmayı iki veya daha fazla parçalar halinde yayınlamak)
İntihal / Aşırma (Gerekli atıfları yapmadan ve kaynak göstermeden başkalarının fikir veya sözlerini kendisininmiş gibi göstermek)
Gönüllü katılım ilkesinin çiğnenmesi (Öğrenci veya diğer katılımcı gruplarını araştırmaya katılmaya zorlamak)
Bilgilendirerek onay almama (Araştırmaya katılan kişileri araştırmanın uygulama adımları ve riskleri hakkında tam anlamı ile bilgilendirmeden onaylarını almak)
Gizlilik ilkesinin çiğnenmesi (Katılımcılardan elde edilen verileri araştırmada yer almamış kişilere vermek)
Kimlik gizliliğinin korunmaması (Araştırma süresince katılımcıların kimliklerini saklı tutmamak)
Sözde yazarlık (Bir araştırma makalesine katkıda bulunmaksızın veya yazılmış makaleyi gözden geçirmeksizin yayında ikinci yazar olarak görünmek)
Yazarlar listesine, araştırmaya katkıda bulunmuş kişileri eklememek. Gerekçesi olmaksızın yazar sıralamasını değiştirmek.Güler ÖMEROĞLU
C.6
Bir bilim insanı bilimsellikten, bilimsel yöntem tekniklerden ayrılmadıkça, bence hiçbir kriter uygulanmamalıdır. Çünkü bir bilim insanını kriterler ekleyerek yollunu kesmek ve gitmek istediği hedeften caydırmak doğru değildir. Bir ilim adamı yapacağı çalışmanın farkında olduğuna inanıyor ve özgür olmasınınsın gereği kanaatindeyim.Hamdullah ARSLANARGUN
C.6
İlgili kurum ve kuruluşlara bildirimler gönderilebilir. Bir araştırmayı yayınlamak için maddi desteğe ihtiyaç vardır. Maddi destek verilebilir, özgüven duygusu yaratılabilir.Havva ÇINAR

C.6
Öncelikle yapılacak olan bilimsel araştırmaya gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.Daha sonra puanlama sistemi ülkemizde de batı ülkelerin de ki gibi olmalıdır.İdris KAVAL
C.6
Ülkemizde yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalar ülkemizin yararları gözetilerek teşvik edilmelidir. Batı ile aramızdaki kalite farkının eşitlenmesi sağlanmalıdır. Ülkemizin bilim insanları kendi ülkeleri için bilgi üretmelidir. Ancak dış ülkelerde kullanılabilecek bilgiler için teşvik uygulaması yapılmamalıdır.İsmail ACAR
C.6

Ülkemizde bilimsel araştırma ve yayınlar batının bize uygulamaya çalıştığı kriterler gibi olabilir. Örneğim, bizim bilimsel makalemizin batıda yayınlanması akademik yönden getirisinin yanında proje ve teşvik fonları yardımı ile sürekli hale getirilmektedir. Bu sorunu şöyle aşabiliriz;Türkiye’de kendine bilim otoritesi diyen kurumların bilimsel araştırmalarımıza gerçek anlamda destek olmasının yanında yönetimlerin bilimsel araştırmaya destek amaçlı özel kurum ve fonlar kurmalıdırlar.Mehmet MÜNİR
C.6
Ülkemizde yapılacak çalışmalar toplumsal değerlere zara vermemelidir. Ülkemizin yaşam standartlarını yükseltmeli ve ülkeyi iyi derecede tanıtmalıdır.Metin ERTAŞ
C.6

Bilimsel makaleler,araştırmalar,projeler..vs yine bilimsel yöntemlere dayalı teşviklere dayanmalıdır bence. Yapılacak teşviklerin direkt olarak maddiyatla bağlantılı olmasından yana değilim. Bence öncelikle bilimsellik adına bir teşvik yapılmadır. Örneğin kendi açımdan düşünürsem benim için en büyük teşvik akademik kariyere sahip olma adına bir adım atabilmeyi sağlamaktır. Alacağım maaş ne olursa olsun ama kariyerim hak ettiğim gibi olacaksa kabulümdür. Ben bu anlamda teşvikler yapılmalı diye düşünüyorum. Tabi bunun olmasında üniversitelerdeki ders hocalarının yani akademisyenlerin rolü büyüktür. İyi bir danışmanın öğrencisinin ve ortaya çıkacak araştırmanın da iyi olacağı kanaatindeyim. Bu anlamda yayınla ilgilenen akademisyenlere teşvik amaçlı görevler düştüğünü düşünüyorum.
Amacına tamamen hizmet edebilen, yazım kurallarına uyan ve bence en önemlisi literatüre yeni bir şeyler katacak araştırmalar yayına teşvik edilmeli.Ş.Sümeyye SUBAY
C.6
Bilim adamları yeterince finanse edilmeli ve çalışma koşulları iyileştirilmeli. Böylece beyin göçü ve proje göçü yaşanmaz. Yani bilim adamları kendi ülkelerinde kendi toplumları için proje üreterek değer bulurlar,
toplumda bundan faydalanmış olur. En önemli sorun bu ekonomi meselesidir. Talat BOZKURT
C.6
Bugün ki ülkemiz koşullarında, bulunan sorunların ön plana çıkarılıp bu sorunları nasıl birlikte aşabiliriz böylece ülkemizi dünyada nasıl daha üst yaşam koşullarının olduğu kısma sokabiliriz, düşüncelerini öne sürerek kriterlerimizi belirlemeliyiz.Ali Murat KESER

C.6
-Ülkemiz kalkınmakta olan bir ülke olmasından ötürü bir taraftan, gelişmesini tamamlaması, diğer taraftan süper ülkelerle arasında bulunan farkı gidermesi gerekmektedir.
-Bu sürecin bilimsel kuruluşlar tarafından çok iyi değerlendirilerek, ülkemizin her alanda çok yönlü gelişmesini sağlayacak çalışmaları belirlemeleri ve bunları bir program dahilinde uygulamaya koymaları gerekmektedir.
-Ancak bilimsel çalışmaların hızının rehavete tahammülü olmadığından, bilinçli kalkınma programına katkı sağlayacak tüm çalışmaların finansmanının devletçe karşılanması gerekir.Dilvin ALKAN