VIII-A- İlmine Amil Olmak Neden Önemlidir?
F-Kontrolsüz Bilim ve Teknolojinin İnsanlığa Getirdiği Çevresel ve Toplumsal Tufanlar Nelerdir?
C.8
A-
İlmine amil olmak demek; ilmini tüm detayları ile en ince çizgilerine kadar bilmek demektir. Yani ilmine hâkim, ilminin hatlarını, sınırlarını, kurallarını ve inançlarını çok iyi bilmek; bildiklerini de yaşantısına yansıtmak ve uygulamaya koymak demektir. İlmine amil olunduğu zaman ilminin çizgileri dışına çıkmaz, ilminin kurallarına göre çalışır ve ilmine hizmet eder. İlmine ters düşecek şeyler kaçınır. Bunun için ilmine amil olmak önemlidir
B- Kontrolsüz bilim ve teknoloji; doğal kaynakların çabuk tükenmesine, dünya mirasının yok olup gitmesine, doğal dengenin bozulmasına neden olur. Doğadaki nesnelerin adil bir paylaşımı yoktur. Aşırı tüketim vardır. Çıkarcılık ön plandadır. Böyle devam ederse doğanın dengesi bozulacak, toplumlarda kutuplaşmalar olacak. Olaşabilecek bu kutuplaşmalar zamanla toplumları birbirine düşürebilir ve hatta toplumları felaketlere itebilir. Bunun için bilim ve teknoloji kontrollü yapılmalı, dünya mirasının aşırı tüketiminden kaçınılmalı, başka canlıların doğal yaşayışlarına ve hayat döngülerine müdahale edilmemelidir. Çünkü her varlığın bir yaratılış gayesi vardır. Hiçbir canlı veya cansız boşuna yaratılmamıştır.Şehmuz YILMAZ
C.8
A
- Yunus Emre hazretleri diyor ki:
İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır? Demek ki ilim bilmek kendini bilmek demektir. Kendini bilmek, kendisinin niçin yaratıldığını bilmektir. İlim talep edip, ilim sahibi olmakla iş bitmiyor. İhlasla hareket edip, ilmiyle amil olmak yani o ilimlerden hem kendisi, hem de başkalarının istifade etmesi için çalışmak lazımdır.
B-
Başı boş ve kontrolsüz yapılan-üretilen her şey sahibine ve mekanına kara delik olur. Sanırım ne demek istediğimi anlamışsınız.Mustafa DEMİRAYDIN
C.8
A- İlmine Amil Olmak Neden Önemlidir?
Bilimsel araştırmalarda araştırılacak konu hakkında araştırmacı kişinin donanımlı olması gerekmektedir.Doğru sonuca ulaşmak sağlıklı veriler elde etmek ve bulduğumuz sonucun eksiksiz bir şekilde topluma, ve insanlığa ulaşması için ilmine amil olmak önemlidir. İlmine amil olan insanlar bencillikten, yalan-dolandan, insanları kandırmaktan ve gereksiz hurafe bilgilerden yoksun insanlar olup insan için en önemli vasıf olan güzel ahlak sahibi kişilerdir

B- Kontrolsüz Bilim ve Teknolojinin İnsanlığa Getirdiği Çevresel ve Toplumsal Tufanlar Nelerdir? a yapan kurum ve devlet içinde geçerlidir.
Kontrolsüz olarak yapılan bilim iklim ve insanlar üzerinde kaoslar üretir. Örneğin kontrolsüz baz istasyonlarının kuruldugu yerlerde ilerleyen sürede insanlarda çeşitli hastalıkların ortaya çıkması sorunlar günümüzde mevcuttur.ayrıca Günümüzde en büyük problem haline gelen küresel ısınma da Kontrolsüz Bilim ve Teknolojinin bir sonucudur.
Melek AYDIN
C.8

A-İlmine amil olmak bilgi verilen kişilere doyurucu bir bilgi vererek onu konu hakkında yeteri derecede aydınlatmak adına önemlidir olay ve olguları doğru bir şekilde yorumlama ve bildirme adına ilmine amil olmak hem kişi için hem de sağlıklı bir toplum için vaz geçilmezdir.
B-Kontrolsüz bilim ve teknolojik çalışmalar çevrenin doğal döngüsünün bozulmasına , ekolojik dengenin bozulmasına , insan diğer canlılar organik ve inorganik maddeler üzerine olumsuz etki yapar. üretilen bazı teknolojik silahların toplumlar arası savaşta kulanılması devasal facialara sebep olmaktadır. Ahmet GÜNGEN

C.8
A-İlmine amil olmak bilgi verilen kişilere doyurucu bir bilgi vererek onu konu hakkında yeteri derecede aydınlatacak kadar birikime sahip olmaktır. olay ve olguları doğru bir şekilde yorumlama ve bildirme adına ilmine amil olmak önem taşımaktadır.
B-Kontrolsüz bilim ve teknolojik çalışmalar çevrenin doğal döngüsünün bozulmasına , ekolojik dengenin bozulmasına , insan ve diğer canlılar direkt veya indirekt olarak kontrolsüz bilim ve teknolojinin etkisi altında kalmaktadırlar.Mehmet FİDAN
C.8
A-İlmine amil olmak bir kişinin öğrendiği ilmi hayatında uygulamasıdır. Toplumumuzun sorunlarından bir tanesi de ilmine amil olan insanların son derece az olmasıdır. Herhangi bir toplumsal sorunla ilgili idoolojisine bakılmaksızın biri ile konuştuğumuzda bize birçok çözüm yolları söyleyebilmektedir. Fakat hangi meslekten olursa olsun bu sorunun çözümü için üzerine düşeni yapmamaktadır. Özellikle akademisyenlerin bu konularda daha aktif rol oynamaları gerekmektedir. Toplumun beklentisi bu yöndedir. Kendilerine yakışan da budur. Aksi davranışlar ilmine amil olmadıklarını gösterir.
B-Bu tufanların başında herhalde teknolojinin savaşlardaki etkisi gösterilebilir. Teknolojinin gelişmesiyle savaşlarda artık daha fazla insan ölmektedir.Bunun dışında çevresel sorunlar malumdur(hava kirliliği,ozon tabakasının delinmesi,ormanların yok olması,küresel ısınma,radyasyon vb.).Toplumsal sorunlara baktığımızda ise özellikle çocukların ve gençlerin teknolojik aletlerle gereğinden fazla zaman geçirmesi ve bu zamanın öğrenme amaçlı olmaktan ziyade eğlence amaçlı olmasıdır. Ayrıca insanların asosyalleşmesine de sebep olmaktadır.Bilal EREN
C.8
A-İlmine amil olan kimse: Sahip olduğu ilmini uygun şartlarda doğru zaman ve mekanda kullandığı veya kullanacağı için ortaya koyacağı fikirler ve araştırmalar verimli olur.
B-Küresel ısınma, çevresel kirlenme doğanın orijinalitesinin bozulması, bitkisel ve hayvansal besinlerin hormonların etkisiyle zararlı hale gelmesi. Emrullah ULUDAĞ
C.8

A- İlmine amil olan kişi kendini geliştirdiği konuda her şeyi bilendir. Bence ilmi doğru kullanıyor demektir.
B- Buna en güzel örnek Çernobil faciasıdır. Bu olay sonucunda hala Karadeniz’de insanlar kanserden ölmektedir.Gülnur TÜFEKÇİ

C.8
A-İlmine amil olmak yaptığın çalışmanın ahlaki ve toplumsal değerlerini ele alarak yapılan çalışmalar hem ülkenin hem de yaşadığı toplumun etik ve epik özelliklerini ele alarak çalışmalar çok daha sağlıklı ve bilinçli olarak ortaya çıkar.
B-Kontrolsüz bilim ve teknoloji rüzgara savrulmuş bir kağıt parçası gibi nereye gideceği belli olmayan ve nerede duracağı belli olmayan bir rotayı izah eder.Bunun için ise amaçsız yapılan çalışmalar çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır gerek ekonomik gerekse diğer anlamda.Dolayısıyla hem ülkemiz için hem de yaşadığımız toplumun menfaatlerini düşünerek çalışmalar yapmamız gerekir.Deniz GEÇER
C.8
A-İnsan, dünyaya ilk adım atar atmaz ilimle tanışır.
İlmine amil olmak bilim insanın bilimi kendi işi gibi görüp bir devlet memuru gibi tüm mesaisini bilimsel çalışmalar uğruna harcamasıdır.
İlim talep edip, ilim sahibi olmakla iş bitmiyor İhlâsla hareket edip, ilmiyle âmil olmak, ya'ni o ilimlerden hem kendisi, hem de başkalarının istifade etmesi için çalışmak lâzımdır
B-Kontrolsüz bilimin çevresel olarak sebep olduğu en büyük tufan küresel ısınma denilen atmosferde sera gazlarının oranının artması sonucu oluşan dünya genelinde sıcaklıkların artması olayıdır.Güler ÖMEROĞLU
C.8
A- İlim bildiğimiz gibi bilime ahlakın katılması ile ortaya çıkar.
İlme alim olmak doğru bir ahlaka sahip olan insanın, ahlak, insanlık ve dürüstlük üzerine bilimini yapması demektir.
B-Kontrolsüz bilim topluluklara ve çevreye inanılmadık derecede zarar vermektedir. Örneğin kimya biliminin gelişmesi ile artan zehirli kimyasalların silah olarak kullanılması veya çevreye atık olarak atılması durumunda verdikleri zararlar bilinmektedir.
Kimyasal, mekanik, biyolojik, v.b silahların hazırlanması ile insanların hedef haline gelmesi gibi.
Kontrolsüz çalışmalar sonucunda bazen istek dışı olaylarda gerçekleşebilmektedir. Örneğin nükleer santral patlamaları gibi.Hamdullah ARSLANARGUN
C.8
A- sahip olduğu bilginin(herhangi bir konuda olabilir) en iyisine sahip olmaktır.
B-Aslında çok ilerleyen bilim ve teknoloji hem yararlı hem zararlı olmuştur. İnsanları birbirine yaklaştırırken bazen de uzaklaştırmaktadır. Çeşitli sorunları çözerken, bazen de insanlar bu kontrolsüz bilim ve teknolojinin kölesi olmuştur.Havva ÇINAR
C.8
A-Bildiği bilgi ve birikimi doğru bir şekilde kullanıp bu bilgi ve birikimin topluma faydalı olması açısından önem taşımaktadır.
B-Üretilen bilim ve teknolojinin topluma faydası olacağına topluma zarar verecek şekilde toplumsal sorunlara neden olmasıdır.Örnek olarak endüstriyel üretimin çevreye verdiği zararı gösterebiliriz.İdris KAVAL
C.8
A-İlmine amil olmak bilim insanın bilimi kendi işi gibi görüp bir devlet memuru gibi tüm mesaisini bilimsel çalışmalar uğruna harcamasıdır.
B-Kontrolsüz bilimin çevresel olarak sebep olduğu en büyük tufan küresel ısınma denilen atmosferde sera gazlarının oranının artması sonucu oluşan dünya genelinde sıcaklıkların artması olayıdır. Toplumsal tufan olarak ise teknolojinin insanları tembelleştirmesi büyük bir sıkıntıdır. Günümüzde amerikan halkında çok büyük oranlarda obez hastasının görülmesi bu tufanın bir sonucu olarak düşünülebilir.İsmail ACAR
C.8

A-İlmine amil olmak: kişinin sahip olduğu statüye yada misyona ,o misyona ait ahlaki yöntemler yardımı ile hareket etmesi olarak tanımlanabilir .İnsan bazı durumların gerçekliğini bildiği halde buna aykırı davranır. Bu da insanın nefsine yenik düşmesidir Böyle bir toplumda asla huzur ortamı yoktur.çünkü gerçeklere kendimiz bir kılıf giydirir ve öyle sunarız.Halbuki insan sahip olduğu bilgiye, bilime uygun davransa işinin ehli olsa toplumdaki büyük denge bireylerden itibaren kurulmaya başlanmış demektir.
B-Kontrolsüz bilim ve teknoloji dünyaya yıkımda başka bir etkisi olmamıştır.İnsan hayatını kolaylaştırma adına yapılan her çalışma, buluş kötü emellere alet olmuştur.En basit örnekleri insanın beslenmesi ile ilgili olanlardan verebiliriz.İnsan için yapıldığı söylenen ve hayvanlardan bitkilere sözde dayanıklılık için aktarılan genler o bitki ile beslene canlı ve çevresinde genetik değişimlere yol açmış tür değişimlerine sebep olmuştur.Ayrıca bilimsel çalışma adı altında üretilen biyolojik ve kimyasal silahlar dünyanın dengesini altüst etmiş ve savaşlarda bir tarafa üstünlük sağlar nitelikte olmuştur.Başka bir örneğimiz robot teknolojisi, önümüzdeki yıllarda robotların savaşlarda yıkıcı güç olarak kullanılmayacağının garantisini kim verebilir?Mehmet MÜNİR
C.8
A-İlmine amil olmak bildiği bilgileri olumlu olarak kullanmasıdır. Yani bilgi sahibi olduğu konuları en iyi derecede kullanıp onu pratiğe döküp insanlığa faydalı olmalıdır.
B-Kontrolsüz bilim geçmişten günümüze büyük felaketler getirmiştir. Yapılan kontrolsüz nükleer denemeler bunlardan yalnızca biridir. Toplumsal olarak da oldukça olumsuz sonuçları vardır. Günümüzde bile hala devam eden bu olaylardan biri evrim teorisidir. Kontrolsüz bilim dünyanın çevresel ve toplumsal düzenini bozmaktadır.Metin ERTAŞ
C.8
A-
Başta doğal çevreyi,dünyayı,evreni anlamak sonra da ilmi anlamak adına önemlidir. İlim ve bilimle ilgili çeşitli meraklar uyandırmak,insanların dikkatini çekmek gibi durumlar için de önem arz etmektedir bence.
B- Kontrolsüz olan her şeyin çevreye zararı vardır. Hele ki bu bilim adına bir şeylerse verilen zarar çok daha büyük olur bence. Çünkü günümüzde artık bilimin,teknolojinin yapamayacağı şey yok gibi. Örneğin ‘klonlama’ bilim açısından önemi bir boyuttur. Ancak bunun kontrolsüz kullanımı hayatı felç edecek seviyeye gelir benim görüşümce. Bir canlının aynısından bir tane daha görmek,ticaretin bu işe bulaşması…vs. gibi sorunlar oldukça zarar verici olur. Başka bir açıdan bakacak olursak;kontrolsüz teknolojinin de zararları çok büyüktür. Örneğin;cep telefonu kullanımı artık oldukça yaygındır. İçerdiği radyasyondan dolayı kansere kadar yol açan cep telefonlarının kontrolsüz kullanımı günümüzde hastalıkların daha da yaygınlaşmasına sebep olmaktadır.Ş.Sümeyye SUBAY
C.8
A-
Bence kontrolsüz bilim demek yanlış olabilir fakat kontrolsüz teknoloji deyimi çok doğrudur. teknoloji bilimin meyvesidir. Bir ağacın meyvesinin kalitesi daha çok onu yetiştiren çiftçinin tavrına bağlıdır. Burada ağacı suçlayamayız. Biz bilimsel bilgiyi kullanarak ürettiğimiz teknoloji sırf bir kesimi veya sırf  kendi çıkarlarımızı düşünerek üretmişsek bu teknoloji başkalarına zarar verecektir. Talat BOZKURT
C.8
A-
Sahip olduğu ilmi bilinçli bir şekilde kendisine, çevresine, ülkesine, ve tüm dünyaya fayda verecek şekilde elinden geldiği kadarıyla kullanabilmesidir.
B-Bilinçli yada bilinçsiz kontrolsüz bir şekilde üretilen teknoloji ve bilim çok küçük bir kesime kısa zamanlıda olsa fayda verse bile özellikle uzun zamanlı bir aşamada insanlığa evrene zarar lar vermektedir. Örneğin teknolojik gelişmeler ile yer altı kaynaklarımızın sürekli ve bilinçli/bilinçsiz bir şekilde tüketilmesidir.
Ali Murat KESER
C.8
A-Bilim adamlarının bildiklerini yaşamaları ve kendi hayatlarında uygulamaları, onları tanıyan veya ders alan insanların üzerinde önemli etki yapar. Aksi halde bilim adamının sözlerine itimat ve güven sarsılabilir.
B-Bilim ve teknoloji insanlığa refah ve huzur getirmesi amacına hizmet etmesi lazımdır. İnsanların para, şöhret ve hırslarına hizmet eden teknoloji, huzur yerine felaket kapılarını açar. Böylece yaratıcı tarafından bırakılan dengenin yok olma tehlikesi baş gösterir. Buda dünyanın ömrünün sonunu hazırlar.Dilvin ALKAN