V1-C1 Kısa boylu minyon tipli ve öğrencileri ile arasında fazla yaş olmayan üç yıldır öğretmen olduğunu söylemesine rağmen daha deneyimli olduğunu düşündüğüm bayan öğretmenin; derse girer girmez önceki hafta anlattığı konuları hızlıca tekrar yapıp, öğrencilerin ne kadar öğrendiğini belirleyip diğer konuya hızlı bir geçiş yapıp, konuları anlatırken öğrencileri sıkmadan anlatması ve sınıftaki olumsuz davranışlara karşı otorite zorluğu çektiğini düşündüğüm sırada gerek bakışlarıyla gerekse yüksek ses tonuyla sınıf hakimiyeti sağlaması ve anlattığı konunun arkasından soru sorarak ya da test sorusu çözerek konuyu pekiştirmesi,  konuşmasındaki açıklık beni çok etkiledi. Öğretmenin mesleğini bu kadar güzel ve severek yapması benimde öğretmen olma şevkimi artırdı.Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                           .                                                     

 

V2Sınıfta ekonomik durumu kötü olduğundan dolayı okulu bırakmak mecburiyetinde olan bir öğrenci olduğunu söyleyen hocaya ne yapacaklarını sordum?

C2 Ailesi ile görüştüklerini ve idareyle bu konuyu konuştuklarını söylediler , aileninde fikrini alıp okuldaki öğretmenler yardımı ile öğrenciye bu yıl ve ilerdeki yıllarda da yardım ederek okuması gerektiğini ve gerekli masrafları karşılayacaklarını söyledi Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                           .                                                                     

 

V3Günümüzün sağlık problemlerinden olan stresten dolayı, zeki ama sınavlarına hazırlanamayan bir öğrencinin farkına vardığında öğrenciye nasıl yardım edilmeli?

C3 Bu problem sadece öğrencinin problemi değil aslında bütün toplumun problemidir. Genç ve deneyimsiz bireyleri kuşatması daha kolay olduğundan, öğrencileriyle öğretmen sürekli iletişim içinde olmalı, aileleriyle de iletişim içinde olmalı gerekirse sadece öğrenciyi değil aileyi de yol göstermelidir. Rehberlik servisinin de yardımıyla öğrenciye yardımcı olunabilir. Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

V4Dönemin ortalarında kayıt yaptıran bir öğrencinin okula, sınıfa ve yeni çevreye alışması hususunda öğretmen ne yapabilir?

C4 Öncelikle öğretmen derste diğer öğrencilerle ilgilendiği düzeyde ilgilenmeli ders içi faaliyetlerden yenidir diye dışlanmamalı, gerekirse sınıfta sosyal yönü ağır basan bir öğrencinin yanında oturması sağlanmalı okulu tanıtması için birkaç öğrenciyi görevlendirmelidir. Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

V5Okuldan karanlık çöktükten sonra çıktığımız için özellikle ramazan aylarında bazı arkadaşlar sınıfın lambalarını kırarak sınıfı ders işlenmez hale getirirlerdi. Bu durum karşısında idare ve öğretmenler ne gibi bir tutum sergilemelidir?  

C5 İdare öğrencilerin ramazan ayı dolayısıyla zor durumda kalmamaları için ders saatlerinde makul düzenlemeler yapmalıdır. Örneğin; teneffüs aralarını kısaltarak ya da dersleri blok ders şeklinde işleyerek çıkış saatlerini geri almalıdır. Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                           

 

V6kula yeni gelen sınıf öğretmeni ilk dersinde kötü bir şakayla karşılaşır. Üzerine raptiye konan sandalyesine oturduğunda canı fena halde yanan bu öğretmen sınıfa karşı nasıl tepki göstermelidir

C6 Bu olayı yaşayan öğretmen ilk dersinde öğrencilerle beraber yıl boyunca uygulanacak kuralları belirlemelidir. Uygulayacağı öğretim stratejisi ve ciddiyeti hakkında öğrencilere gerek davranışlarıyla gerekse sözleriyle ipucu vererek ağırlığını koymalıdır.                                                     Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                          

 

 

V7Sınıfta arka sıralarda oturan yaşça sınıftaki diğer öğrencilerden büyük olan ve hayli haylaz olan bir öğrenciye bayan öğretmenin yönelttiği soruya yanıt olarak hocanın güzelliğinden bahsederek cevap vermesi durumunda öğretmenin tavrı ne olmalıdır?

C7 Öğrenciyi uygun bir dille uyarıp ağırlığını bırakmalıdır. Her şeyden önce kendisinin bir öğretmen olduğunu ve bir öğretmene karşı böyle bir tutum sergilemenin yanlış olduğunu belirtmelidir. Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                                                                       


V8Sınıf öğrencileri yeni gelen Kimya öğretmeniyle ilk derste tanışırlar. Bir öğrenci kendini yanlış tanıtır. İsimlerini öğretmenleri bir kâğıda yazıp yakalarına asmalarını ister. O öğrenci yakasına kendini tanıttığı ismi yazar. Arkadaşları da bu olaya güler ve susarlar. Öğretmen bu olayı anlar. Bir gün sınıfa tahta metreyle gelir. O öğrenciye sınıfta meydan dayağı atar.  Öğretmenin davranışı doğrumudur?


 

C8 Fiziksel ceza uygun değildir. Öğrenciye olduğundan daha fazla sorumluluk vererek, öğrenci kısmen cezalandırılabilir.                                                     Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                          

 

V9 Çevre ve İnsan dersinde konu çevre kirliliği, ozon tabakası, enerji kaynakları vs. idi. Stajyer öğretmen her konuyu anlattıktan sonra öğrencilerin sorularının olup olmadığını soruyordu. Öğretmen ozan tabakasını anlattıktan sonra ozon tabakasının delinmesinin zararlarından bahsetti ve yine soruların olup olmadığını sorduktan sonra sorulan sorulara cevap verdi. Sonra toprak kirliliğini anlattı ve sebeplerinden bahsetti, öğrencilerden sorularının olup olmadığını sordu. Öğrencilerden biri “ hocam ozon tabakasının delinmesi toprağı kirletir mi?” dedi.Siz hocanın yerinde olsaydınız ne cevap verirdiniz?
C9
Stajyer öğretmen ozon tabakasının delinmesinin toprağı kirleteceğini bunun sebebinin de UV ışınlarının bitki ve hayvanların yapısını bozacağını onlarında çürümesiyle toprağın yapısının bozulacağını söyledi.                                                     Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                           

 

 

V10  İki öğrenci hafta sonu oynamak için okula gidiyorlar ve okulun çatısına çıkıyorlar. Birbirleriyle şakalaşırken ikisi de birbirlerinin birer ayakkabısını çatı kapağından okulun koridoruna atıyorlar. Hafta başlarken müdür ayakkabıları görüyor ve bu iki öğrenciyi tespit ettikten sonra bütün okula bu öğrencileri tanıtıp yaptıklarını anlatıyor… Müdürün yaptığı doğrumudur?

C10 Müdür öğrencileri belirlemeli fakat bunu okula yani diğer öğrencilere yansıtmamalıydı. Çünkü çocuklar arkadaşlarının arasında rencide olmuşlardır ve bundan olumlu etkilenecekleri söylenemez. Müdür öğrencilerle birebir görüşmeli gerekeni onları dinledikten sonra yapmalıydı Hatice EKER                                                                                                                                                                                                                           .