V1 Lise 1. Ve 2. Sınıflardayken her karne günü derslerinin çoğu zayıf olan bir grup öğrenci bunun sorumlusu olarak gördükleri öğretmenleri çıkışta kavga etmek için beklerdi. Bu nedenle çoğu zaman kapıda polis bekler  bazen de öğrenci ve öğretmenler arasında hoş olmayan durumlar ortaya çıkardı.

Benim Fikrim : Bu durum hemen her dönem sonu tekrarlanıyordu. Bu nedenle ders yılı boyunca öğrencilere bu durumun sorumlusunun öğretmenler olmadığı hatırlatılmalıydı. Ayrıca hem öğrencilere hem de ailelerine kötü karnenin dünyanın sonu olmadığı konusunda bilgi verilmelidir. Muharrem Nadiroğlu

 

V2 İlköğretim üçüncü sınıftayken öğretmen öğrencileri başarı durumlarına göre sıralara oturtmuştu. Bu durum öğrencileri birbirinden uzak tutmuş ayrıca daha az başarılı olan öğrencilerin kendilerini ezik hissetmelerine neden olmuştu.

Benim Fikrim : Öğretmen böyle yaparak o öğrencilerin bir daha hiç başarılı olamayacaklarmış hissine kapılmalarına neden olmuştu. Bunu yapmak yerine bütün öğrencilerin kendilerini özel hissetmelerini sağlayacak bir ortam oluşturabilirdi. Örneğin tüm öğrencilere yetenekleri dahilinde görev ve sorumluluklar vererek tüm sınıfın başarı düzeyini artırabilirdi.Muharrem Nadiroğlu

 

V3 Lise ikinci sınıftayken bir öğretmenimiz sınıfa bir zincirle girip ders anlatırken zinciri sallıyordu. Bu hareketi bir öğrenciye yakın durup uzun bir süre yapınca öğrenci rahatsız olduğunu söyledi. Öğretmen çocuğu saygısızlıkla suçlayınca öğrencide öğretmene ‘sınıfta kabadayı gibi davranamazsın’ diye bağırdı. Tartışma büyüdü ve öğretmen çocuğu kavga etmek için dışarı çekti. Bütün sınıf araya girip ikisini nihayet sakinleştirebildik.

Benim Fikrim : Öğretmenin zinciri sallaması zaten yeteri kadar dikkat dağıtıcı bir davranıştır. Üstelik bunu öğrenciyi rahatsız edecek şekilde yapması hataydı. Öğrenci ile tartışmak yerine olgun davranıp özür dilemeliydi.

Muharrem Nadiroğlu

 

V4 İlköğretim yedinci sınıftayken sınıfta iki arkadaşımız kavga ederken o sırada öğretmen içeri girdi ve hiç bir şey sormadan daha az gözde olan öğrenciyi dövmeye başladı. Öğrencide kapıyı çarpıp sınıftan çıkınca öğretmen onu disipline verdi. Bu nedenle çocuk yönetimden uyarı cezası aldı.

Benim Fikrim : Öğretmenin kavgayı görünce önce öğrencileri sakinleştirmesi daha sonrada iki öğrenciyi de dinlemesi gerekirdi. Burada öğretmenin yapması gereken şey kavgaya neden olan sorunu çözmeye çalışmaktı. Eğer ceza verecekse de bu ceza çok ağır olmamalıydı. Çünkü olaydan sonra cezalandırılan öğrencinin gerek okula gerek öğretmenlere olan tavrı olumsuz bir hal almaya başlar.Muharrem Nadiroğlu

 

V 5Bir köy okulunda öğretmenlik yapmaya başlayan bir arkadaşım öğrencilerle diyaloğu sırasında onlara gülümsediği için öğrencilerin buna şaşırdığını görünce merak edip sormuş ve ‘sizden önceki öğretmenimiz bizden bir şey istese bağırarak isterdi’ cevabını aldığını söyledi.

Benim Fikrim : Öğrencilerle bu tarz diyaloğu olan öğretmenler bu duruma çok dikkat etmelidir. Çünkü özellikle bu yaş grubundaki çocuklara olur olmaz bağırarak onların daha da arsız ve yaramaz olmalarına neden olacağı gibi okul ve öğretmene kaşı olumsuz tutum oluşturmalarına neden olur.Muharrem Nadiroğlu