V 1.Ortaokul ikinci sınıfta okuyan bir öğrenci sınıf arkadaşlarına oranla bedenen daha fazla geliştiği için arkadaşları tarafından alay konusu olmuştu. Bundan rahatsız olan çocuk okula devam etmemeye başlar. Bunun üzerine öğretmenleri ve okul idaresi çocuğu üçüncü sınıftan devam ettirdiler. Ancak derslerinde başarısızlık yaşadığı için daha fazla devamsızlık yapmaya başladı.    BEDİR ERMANOĞLU

C1 Hem çocuğa hemde sınıf arkadaşlarına bedensel gelişimin bireyden bireye faklılık gösterdiğini söyleyerek, onlara bu durumun nedenini kavratarak çözmeyi denemeliyiz.

1-       Öğrenci ile görüşülüp bazı insanlarda gelişimin hızlı olduğunu kendini sınıfa bu şekilde kabullenmesi gerektiğini uygun dille anlatılır. Öğrenci ile öğretmen özel ilgilenir bunu anlaması için psikolojik destekte bulunabilir. ( Nil ERTEKİN )

2-       Bu tür olaylarda öğrencilere gelişim evreleri hakanda bilgi verilebilir. Aynı zamanda bireye etki eden çevre koşullarını bireyler üzerindeki etkilerinin de anlatılması gerekir. ( Veysi KIZMAZ )

 

V2 Ataması yeni olan bir sınıf öğretmeni gittiği okulda üçüncü sınıflarda derse girmeye başlar. Üçüncü sınıfta olan Ahmet sınıfın çalışkan öğrencilerinden bir tanesidir. Ahmet öğretmenin sorduğu her soruya elini kaldırmadan cevap veriyordu. Öğretmende bunun üzerine onun cevaplarını duymamazlıktan gelerek sürekli başkalarına söz hakkı vermeye başladı. Bir süre sonra Ahmet sorulara ilgisizleşerek başarısı giderek azaldı. BEDİR ERMANOĞLU

C2Öğretmen Ahmet’in cevaplarını duymamazlıktan gelme yerine cevaplarını diğer öğrencileri dersin dışında bırakmamak koşuluyla söz hakkı vermeliydi. Yani makul bir seviyede söz hakkı vermeliydi.

SINIFIN ÇÖZÜMLERİ

1-       Bunu önlemek için zamanı belli olmayan süreklerde öğrenciye cevap hakkı verirse öğrenci bundan dolayı sönmez, cevap vermek için daha da sabırsızlanır ve derse olan ilgisi de sönmez. ( Nil ERTEKİN)

2-       Öğretmen sınıfta derse başlamadan önce söyleyecek şeyi olan öğrencilerin elini kaldırarak söz almalarını söylemeli yoksa söz hakkı alamayacaklarını söylemeli.          ( Erhan KILINÇ )

3-       Ahmet’e el kaldırma alışkanlığının kazandırılması lazım. Öğretmen söz hakkı vermeden önce Ahmet’e elini kaldır sana söz hakkı vereyim diyebilir.                                ( Rasim ÖZGÖKÇE )

4-       Bu durumda öğretmen Ahmet’i uyarmalı diğer arkadaşlarına da söz hakkı vermek zorunda olduğunu söylemelidir. Ahmet’e arkadaşlarının önünde derse katılımından dolayı teşekkür etmelidir. Çocuğun derse ilgisini köreltmemelidir. ( Alev ÜSTÜN )

 

V3 İlkokul beşinci sınıf öğrencisi olan Mehmet derslerinde başarılı olmasına rağmen öğretmenin sorduğu sorulara cevap vermekten kaçınırdı. Sadece arada bir cevap verirdi. Bunu fark eden öğretmeni her sorduğu soruyu Mehmet cevaplasın dedi. Ancak bu durum sorulara hiç cevap vermemesi ile sonuçlandı. . BEDİR ERMANOĞLU

C3Öğretmen Mehmet’i soruları cevaplamaya teşvik etmeliydi. Cevapladığında da devamı gelmesi için onu ödüllendirmeliydi. Direk olarak soruyu ona sormamalıydı.

SINIFIN ÇÖZÜMLERİ

1-       Burada öğretmenin yaptığı davranış yanlıştır. Devamlı cevap yerine ara sıra Mehmet’e sorular sorup bu utangaçlığını yenmesini sağlamalı. ( Serdar ERDOĞAN )

2-       Bu yanlış bir davranıştır. Her öğrencinin fıtratı farklıdır.  Öğrencinin dersi dinlemesi öğretmen için yeterlidir. Arada sırada tahtaya kaldırarak ( tüm öğrencileri ) öğrencilerin kendilerine güvenlerinin gelişmesini sağlaya bilir. Zorla yapılan bir davranış çocuğun psikolojini bozabilir daha sonra öğrenci tamamen parmak kaldırmayı kesebilir. ( Alev ÜSTÜN )

 

V4 Yeni atanan bir öğretmen gittiği okulda kendi branşından üç tane öğretmen daha vardı. Bu dört öğretmen arasında dersleri paylaşma konusunda anlaşmazlık yaşandı. Eski öğretmenler birlik olu yeni gelen öğretmene derslerini vermek istemezler. Okul idareside eski öğretmenlerden yana tavır takınarak yeni gelen öğretmeni başka bir okula görevlendirme yapmak istemişlerdir. Bunun üzerine öğrencilerin gözü önünde öğretmenle okul idaresi arasıda ciddi tartışmalar yaşandı. .    BEDİR ERMANOĞLU

 

C4Eğer öğretmenler o okulda fazlaysa ve mutlaka birisinin boş olan başka bir okula gitmesi gerekiyorsa kura çekilerek gönderilmeliydi.

 SINIFIN ÇÖZÜMLERİ

1- İdare ile öğretmen arasındaki problem kesinlikle ders dışında çözümlemelidir. Öğrencilerin disiplini sağlamak için onların önünde böyle olaylardan kaçınmak gerekir. Nasıl problem olursa olsun idare öğrenci önünde öğretmenle tartışmamalıdır. Ek dersler eşit bir şekilde dağıtılmak zorundadır.( Alev ÜSTÜN )

 

V5  Son derece başarılı olan bir çocuk sınavlarda sorulan soruların cevaplarını bilip cevap kâğıdına yazdığı halde, yazısı okunmadığı için zayıf not almaktadır. BEDİR ERMANOĞLU

C5Çocuğun yazısını okunaklı bir hale getirmek için, çocuğa bol bol yazı yazma pratiği yaptırılmalıdır.

SINIFIN ÇÖZÜMLERİ

1-       Burada çocuğun hiç yazısı okunmuyorsa sözlü bir sınav yapılıp notu verile bilir.           ( Serdar ERDOĞAN )

2-       Böyle Bir durumda çocuğa sözlü sınav yapılabilir veya çocuğa güzel yazı yazma dersinde fazla ödev verile bilir.( Nil ERTEKİN )

3-       Öğretmen böyle öğrencilerin sınav kâğıtlarını kendilerine okutturabilir.                                       ( Erhan KILINÇ )