V1 Öğretmen ders işlendiği zaman öğrenci tarafından dersi engelleyici sorular soruluyorsa öğretmen nasıl davranmalıdır? Resul AYAZ

C1 Bu tür bir durum özellikle öğrencilerin öğretmeni sıkıştırmaya yönelik yapılan davranıştır. Genellikle öğretmenin açıklarını yakalamaya yönelik yapılır. Burada öğretmen özellikle bu duruma karşı bilinçli davranarak öğrencinin hem dersten soğumasını engellemeli hem de soru soran öğrenciye sorunun ders dışı olduğunu ve ders dışında soruya cevap vereyim demesi lazımdır. Resul AYAZ

 

V2 Öğretmen sınıfta olduğu halde sınıf ortamında öğrenciler gürültü yapıyorlarsa öğrenmen ne yapmalıdır. Resul AYAZ

C2  Bu olayda karşısında öğretmen tepkisini bırakmalıdır. Özellikle bu tepkileri fiziksel, sözel tepkiler yerine ortama pekiştireç kullanması gereklidir. Diyelim ki sınıfta efendi duran öğrenci örnek göstermelidir. ( örn: Ali uslu durduğu için Aliye teşekkür ederim gibi pekiştireçler kullanmalıdır.) Resul AYAZ


V3
öğretmen sınıfta ders anlatırken bir öğrenci sürekli başka notlarla, kitaplarla ilgilenmektedir. Bu öğrenciyi gören öğretmen nasıl davranmalıdır. Resul AYAZ

C3 Sınıf ortamında böyle bir öğrenciyle karşılaştığında öğretmen özellikle bu öğrenciye yetenekler doğrultusunda işler vererek bu öğrencinin derse olan ilgisinin artırılmasına yadımda bulunur. Aynı zamanda bu şekilde davranması diğer öğrencileri de rahatsız etmiş olması engellenmiş olur.

 

V4 sınıfta kendisine ilgi duyan bir öğretmen nasıl davranmalıdır? Resul AYAZ

C4 Özellikle bu durumla karşılaşan bir öğretmen öğrencinin duygularını kırmadan öğrenciyle konuşmalıdır. Bu durumda eğer öğrenciyi direkt olarak red etmesi durumunda öğrencide içe kapanıklık olur. Bu tür bir duruma öğrenciyi kendi yaşıtlarına ilgi duyması sağlanmalıdır. Resul AYAZ

 

V5 Sınıf ortamında hiperaktif bir öğrenci bulunmakta ve sürekli yanındaki, ön ve arkasındaki öğrencileri rahatsız ediyor. Öğretmen bu öğrenciye nasıl davranmalıdır.   Resul AYAZ

C5 Sınıfta böyle bir öğrenci varsa bu öğrenciye sürekli görevler verilerek öğrencinin meşgul olması sağlanarak çözüm bulunabilir. Resul AYAZ